Sticky

Erzurum ve ilçeleri çok eski geçmişe sahip, güçlü şehir varlığı ve coğrafi alan itibariyle önemini her zaman korumuş nadir yerlerdendir. Tarih boyunca değişik kültürlere ev sahipliği yapmış, birçok devletlerin egemenliğinde kalmış, her el değişikliğinde kısmen ve bazen de tamamen tahribata uğramıştır. Yüzyıllar boyunca kültürlerin buluştuğu bir merkez konumundaki bölge veDEVAMI

Sticky

(1944-) Araştırmacı – Yazar Mustafa Yılmaz Çağlayan, 25.11.1944 tarihinde İspir’de doğdu. Babası Erzurum Numune Hastanesi (müdürü) idare memuru Refik Bey, annesi Nadide Hanımdır. Dedesi İspir Bidayet Mahkemesi Azası ve İspir Ziraat Bank Sandığı Reisi Hacı Hafız Mustafa Efendidir. Erzurum İnönü İlk Okulu ve Ticaret Lisesi’ nde okudu.  Ankara İktisadi veDEVAMI

Erkan Aydın Narman Sami-kale Köyü’nde 1976’da  dünyaya geldi.  ilköğretimini Sami Kale ilkokulunda görmüş, Oltu İmam Hatip Lisesi’ nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden  2001 yılında mezun olmuş,  Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ nde Hadis dalında yüksek lisansını yapmış. Doktora eğitimini de aynı dalda yaparak “ Sünnette Ticaret ve TebliğDEVAMI

1961 yılında Erzurum’un İspir ilçesinde doğdu. Babası Irmakköyü’nden Celil (usta) Bey ve Sebile Hanımdır. İlk, orta ve lise öğrenimini İspir’de, lisans öğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü’nde 1984 yılında tamamladı. Askerlik hizmetini müteakip öğretmen olarak 1985 yılında Van’a tayin oldu. Bir buçuk yıl değişik okullarda tarihDEVAMI

Mükerrem (Keleş) Şehitoğlu, 1950 Rize doğumlu olup İspir’li Halil Keleş bey ve  Güleser Keleş hanımın kızlarıdır. İlk ve orta öğrenimini İspir’de tamamladı. Erzurum Nenehatun Kız İlk Öğretmen Okulu’nu bitirdi. Öğretmen olarak Sakarya ili, Akyazı ilçesi, Teketaban köyünde ve  Bursa merkez Fevzi Çakmak ve İhsan Dikmen ilkokullarında çalıştıktan sonra emekli oldu.DEVAMI

Osman Çelik, İspir-1942 yılında doğdu. Babası (demirci) Mehmet bey, annesi Emsile hanımdır. İlkokulu ve ortaokulu İspir’de okudu. Ankara Kurtuluş Lisesinden mezun oldu. Askerlik hizmetinden sonra 1964 yılında polis olarak göreve başladı. 1977 yılında İspir Belediye Başkanlığına seçildi. 1977-1980 ve 1980-1984 ve 1984-1989 olmak üzere üç dönem bu görevi yaptı. 2004-2009DEVAMI

Sadrettin Haşıloğlu, 01.05.1940 tarihinde Erzurum’da doğdu. Babası Ebubekir Salim Bey, annesi Ülviye hanımdır.  Erzurum Lisesi’ni 1958 yılında bitirdi.  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Askerlik dönüşü stajını yaptı ve avukatlık mesleğine atıldı. Emlak Kredi Bankası Bölge Hukuk müşavirliği görevini yaparken 1968 yılında Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu’nda İngilizce öğretmenliği, 1971-1976DEVAMI

Asıl adı Salih Abdulkadir Sabuncuoğlu’dur.  Erzurum Pasinler (Hasankale) ilçesinde 17 Aralık 1949 günü dünyaya geldi.  Annesi Naciye  hanım babası Mehmet beydir. Pasinler İbrahim Hakkı İlkokulu, Pasinler Ortaokulu, Gümüşhane Öğretmen Okulundan sonra Erzurum Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsü – Sosyal Bilgiler Bölümünden mezun oldu. Antalya ve Erzurum’da öğretmenlik yaptı.  1976 yılında HürriyetDEVAMI

Sabri TOPDAĞI 1959’da Erzurum’da doğdu. İlkokulu Bağbaşı, Aziziye ve Rüştüpaşa İlkokullarında  tamamladıktan sonra 1974 yılında 23 Temmuz Ortaokulu’ndan mezun oldu. 1977 yılında Kuleli Askeri Lisesi’ni, 30 Ağustos 1982 tarihinde Kara Harp Okulu’nu bitirerek Topçu Teğmen oldu. Topçu ve Füze Okulu’ndaki bir yıllık Topçu Subay Temel eğitiminden sonra sırası ile Malazgirt, Tekirdağ,DEVAMI

Prof. Dr. Osman Aktaş, 20 Nisan 1958 İspir doğumludur. İlkokul, Ortaokul ve Liseyi İspir’de okudu. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümü’nden 1982 yılında mezun oldu. Doktorasını 1983 yılında asistan olarak göreve başladığı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda 1989 yılında tamamladı. 1996 yılında Doçent ve 2001 yılında ProfesörDEVAMI

Nihat Temel, 1950 – Erzurum  Aziziye ilçesi Kumluyazı (Norşen) doğumludur. Babası Recep Efendi, annesi Güli Hatun hanımefendidir.  İlk Okulu köyünde okudu ve ayni zamana hafızlığını tamamladı.  Erzurum İmam Hatip Lisesinden sonra İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1975 yılında mezun oldu.  Erzurum’da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan Aşere-Takrib-Tayyibe Kursunu bitirdi. NihatDEVAMI

Mehmet Toygar Özdemir 1964 yılında Erzurum – Narman ilçesi Toygarlı köyünde doğdu. Erzurum 12 Mart İlkokulu/ Cemal Gürsel İlkokulu, 23 Temmuz Ortaokulu ve Erzurum Lisesi’nde okudu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fak Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Yurdun çeşitli bölgelerinde öğretmen olarak çalıştı. 2015 yılında kendi isteği ile emekli oldu.DEVAMI

Yönetim şekline göre vakıflar üçe ayrılır: 5737 sayılı Vakıflar Kanunu uyarınca Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen ve temsil edilen vakıflar ki bunlara MÜLGA VAKIFLAR denilmektedir. 743 Sayılı Türk Medeni Kanununun yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve yönetimi vakfedenlerin soyundan gelenlere şart edilmiş vakıflara MÜLHAK VAKIFLAR denilmektedir. Cumhuriyetin kurulmasından sonra, şahısların isteği üzerine,DEVAMI

Halis AYDEMİR.  1974 yılında Erzurum’da doğdu. Kısa bir süre sonra ailesiyle birlikte önce Almanya sonra Arabistan’a gitti. Öğrenimine Cidde’de Medresetü’n-Nu‘mân İbn Beşîr İlkokulunda başladı. İlk dört sınıfı bu okulda okuduktan sonra beşinci sınıfı Medine’de bulunan Medresetü’l-İmâm eş-Şâfi‘î İlkokulunda tamamladı.  1985 yılında Türkiye’ye gelerek  Erzurum İmam Hatip Lisesinin orta kısmına kaydoldu.DEVAMI

Berrin Göktuğ KADIOĞLU, 1969 – Erzurum doğumludur. Babası Necati Göktuğ  bey,  annesi Kevser hanımdır.  Erzurum 50. Yıl İlkokulu ve  Erzurum Atatürk Lisesinden mezun oldu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirip  ayni   Fakültenin   Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında İhtisasını tamamladı.  1998 yılında Erzurum Numune Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanıDEVAMI

Abdulnasir Kımışoğlu. 1.Ekim.1990 tarihinde Erzurum / Palandöken / Kümbet Köyünde dünyaya geldi. Babası Nail bey (Muhtar), annesi Safiye hanımdır.  Köyünde ailesine ( Mutibeyzâde) giller denir. Abdulnasir Kımışoğlu, İlk Okulu köyünde, orta eğitimini Erzurum TOBB Orta Okulunda tamamladı.  Rize İkizdere İmam-Hatip lisesinden 2008 yılında mezun oldu. 2009 yılında kaydolduğu Erzurum AtatürkDEVAMI

1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ve buna dayanılarak hazırlanan talimâtnâmelerle, Osmanlı Devletinde büyük şehirler başta olmak üzere Belediye teşkilatları kurulmaya başlanmıştır. Bu nizamnameye istinaden Erzurum’da Vilayet teşkilatı kurulması, Mehmet Emin Muhlis Paşa’nın valiliği döneminde, Eylül 1866’da gerçekleşmiştir. 1867’de vilayet belediye meclislerinin kuruluş ve görevleri hakkında hazırlanan talimata göre, belediye meclisleri birDEVAMI

Atatürk 1 Kasım 1937 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama yılına başlaması dolayısıyla yaptığı konuşmada İstanbul ve Ankara Üniversitelerinden sonra Doğu Anadolu’da da bir üniversite kurulması gerektiğini belirtmişti. Atatürk’ün bu düşüncesi 1951 yılında oluşturulan Doğu üniversitesi Tetkik Komisyonunun hazırladığı rapor dikkate alınarak araştırmalar hızlandırıldı. Ocak 1954 tarihinde ABD ileDEVAMI

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum’da ikinci bir devlet üniversitesi olarak 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan kararla kurulmuştur. Erzurum Teknik Üniversitesi; Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesinden, Yabancı Diller Yüksekokulundan, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen BilimleriDEVAMI

(Ambar-ı Kebir) Erzurum Yeni Kapı semtinde Yoncalık Mahallesinde bulunan ambarlar Erzurum’un tahkim edilmesi amacıyla Erzurum’a tayin edilen Fosfor Mustafa Paşa tarafından 1860-1870 yılları arasında yaptırılmıştır. Bina üzerinde yapım kitabesi yoktur. Günümüzde Milli Savunma Bakanlığının Erzurum Erzak Deposu olarak kullanılmaktadır. Taş ambar, doğu- batı doğrultusunda, 40 x 175 m. ölçülerinde, dikdörtgenDEVAMI

Cumhuriyet Caddesinde bulunan binanın yapının kesin yapım tarihi belli değildir.  Binanın 1900-1910 tarihleri arasında Şerif Efendi isminde birisinin yaptırdığı kabul edilmektedir.     Yapı orijinalde iki katlı olduğu halde 1995-1996 yılında yapılan onarımda bir kat ilave edilmiş ve Yakutiye Belediye Binası olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu bina, I. Dünya Savaşında Mevki-i Müstahkem KomutanlığıDEVAMI

Yapılış tarihi kesin olmamakla birlikte bu yapı, 1827 yılında Erzurum Valilerinden Sait Galip Paşa  tarafından yaptırılmıştır. Saray  olarak da isimlendirilen bu binanın ihtiyaca cevap vermemesi üzerine yıktırılarak, yerine 1904 yılında yenisi yaptırılmıştır. Dikdörtgen alana oturtulan binanın girişi, ortası ileri taşkın şekilde, batı cephe ortasındadır. Binanın batı ve doğu cepheleri ileriDEVAMI