Berrin Göktuğ KADIOĞLU, 1969 – Erzurum doğumludur. Babası Necati Göktuğ  bey,  annesi Kevser hanımdır.  Erzurum 50. Yıl İlkokulu ve  Erzurum Atatürk Lisesinden mezun oldu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirip  ayni   Fakültenin   Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında İhtisasını tamamladı.  1998 yılında Erzurum Numune Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanıDEVAMI

Asıl adı Mustafa Gedik olan Bardızlı Nihani, Şenkaya ilçesinin Bardız bucağına bağlı Göreşken köyünde 1885 yılında doğdu. Bir süre Sümmani’ye çıraklık eden Nihâni, saz çalabilmektedir. Zamanının ünlü âşıklarından olan Nihani’nin şiirlerinde ustası Sümmani’nin etkileri görülür. 1967 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Nihani hakkında bir çok makale yayınlanmış, tez ve kitap çapındaDEVAMI

Kağızmanlı Battal Bey olarak tanınır. 1878’de Kağızman’dan Hasankale’ye muhacir olarak gelen Hacı Firuz Bey’in oğludur. 1884 yılında Hasankale’de doğdu. İlk okulu Hasankale’de, ortaokul ve Liseyi Erzurum’da okudu. Bir müddet Horasan’a bağlı Kötek’te PTT memurluğu yaptı. Daha sonra müdür oldu.  1916’da bu bölgenin Rus işgaline uğraması üzerine Hasankale’ye döndü. Rusça’yı iyiDEVAMI

Behçet Mahir, 1919′da Erzurum’da doğmuştur. Hamdi Efendi ve Güneş Hanımın oğludur. Okur yazarlığı yoktur. Asıl işi meddahlıktır. Bu özelliğinden dolayı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde  yardımcı hizmetler sınıfında çalışmış ve  1980′de emekli olmuştur. Halk hikayecisi meddah Behçet Mahir 26 Temmuz 1988′de Erzurum’da vefat etmiştir. Behçet Mahir,  Ustası Gez Mahalleli Hafız Mikdat’ınDEVAMI

Bekir Salim, 1964 yılında Erzurum Mumcu Mahallesinde doğdu. Babası İspir Golbat (Armutlu) köyünden maliye memuru Ahmet Bey, annesi Saniye hanımdır. İlk ve ortaokulu Erzurum’da okudu. Işıklar Askeri Lisesi’ni bitirdi ve Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu. 1986 yılında teğmen olarak ordu saflarına katıldı.  1998 yılında emekliye ayrıldı. Bekir Salim kendini “taşlamaDEVAMI

Bekir Topdağı, 1905 yılında Tortum Bağbaşı (Haho) köyünde doğdu. Babası Hacı İbrahim Ağa, annesi Fadime Hanımdır. Ailesi muhacir olarak Çorum’a gitmiş ve Bekir Topdağı Çorum Rüşdiye Mektebinden mezun olmuştur.  Erzurum’a döndüğünde çeşitli hocalardan ders almış, dini ilimler tahsil etmiştir. Hacı Bekir Topdağı, resmi bir görev almamış, fahri olarak Kasımpaşa veDEVAMI

Bilal Ungan, 28.11.1944 tarihinde İspir İlçesi Koşmuşat Köyünde doğdu. Babası Bekir Efendi, annesi Medine Hanımdır. İlk okulu köyünde, orta ve liseyi Erzurum İmam Hatip Lisesinde okudu.  Yüksek İslam Enstitüsü’nden 16.10.1968 tarihinde mezun oldu.  31.10.1968 tarihinde Manisa Salihli Lisesine öğretmen olarak atandı. 2.10.1973 tarihinde Erzurum İmam Hatip Lisesine naklen geldi ,DEVAMI

Bilge Seyidoğlu, 13 Mart1941 tarihinde Afganistan’ın Kâbil şehrinde doğdu. Erzurumlu olan babası Hakkı Palandöken Fizik öğretmeniydi ve resmi görevli olarak Kâbil’e gönderilmişti. Annesi Hatice Hanım ise Malatyalı idi. İlk ve orta öğrenimini Malatya’da, lise öğrenimini Ordu ve Kırklareli Liselerinde tamamlayan Bilge Seyidoğlu,1964’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve EdebiyatıDEVAMI

Bünyamin AYDEMİR,  Atatürk Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, Doktorasını Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde tamamladı.  Doç.Dr. Bünyamin Aydemir Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Doç.Dr. Bünyamin  Aydemir’ın yayınlanmış eserleri; DİLİN DRAMATİĞİ OyunDEVAMI