Erkan Aydın Narman Sami-kale Köyü’nde 1976’da  dünyaya geldi.  ilköğretimini Sami Kale ilkokulunda görmüş, Oltu İmam Hatip Lisesi’ nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden  2001 yılında mezun olmuş,  Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ nde Hadis dalında yüksek lisansını yapmış. Doktora eğitimini de aynı dalda yaparak “ Sünnette Ticaret ve TebliğDEVAMI

(901 – 967) Asıl adı, Ebu Ali İsmail b. el –Kasım b.Ayzun b. Hârun b.İsa b. Muhammed’dir. Babasının ismi Kasım’dır. El- Kâli sıfatı ile şöhret kazanan yazar büyük İslam dilcilerindendir. Erzurum’da doğmuş ve ilk eğitimini Erzurum’da gördükten sonra Kâlikâlâ = Erzurum’dan bir gurupla, 915 de Halife el-Muktedir (908-932) zamanında Bağdat’aDEVAMI

Ebubekir Akay, 1933 yılında Erzurum Tortum ilçesinde doğdu. Babası Tevfik Bey, annesi Ayişe Hanım’dır. İlk, orta ve liseyi Erzurum’da okudu. Erzurum Özel İdare Müdürlüğünde çeşitli görevlerde bulundu. Erzurum Maliye Gelir Müdürü olarak çalıştı. Ebubekir Akay 17. Dönem (06.11.1983 – 29.11.1987) Erzurum Milletvekili seçildi.  Ebubekir Akay, 10.Ocak. 2009 tarihinde vefat ettiDEVAMI

(d. ?-ö.1125/1713) Ebubekir Efendi, İspir’de doğmuştur. Doğum tarihi bilinmemektedir. İspir’li olduğundan EBUBEKİR İSPİR’İ olarak anılmaktadır. Faziletli, şöhretli, şairlerden Müftü Mehmet Hazik Efendi’nin babasıdır. İspir’den Karabağ’a(Azerbaycan) giderek burada tahsilini tamamlayıp, Erzurum’a geldiğinde Hatuniye Medresesine müderris olmuştur. Otuz sene müddetle bu medresede bir çok âlim yetiştirmiştir. Alimler arasında “Karabekir Efendi” namıyla şöhretDEVAMI

Efkan ALA.  Oltu – 1965 doğumlu olup, babası Temel bey, annesi Gönül hanımdır. Orta ve lise öğrenimini Erzurum İmam Hatip Lisesinde, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. İktisat alanında yüksek lisans yaptı. Yurt dışı stajını İngiltere’de tamamladı. Çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptıktan sonra Tunceli Vali Yardımcılığı görevineDEVAMI

Efrasiyap GEMALMAZ, 08.09.1937 tarihinde Erzurum’da doğdu.  Erzurum Lisesi’nden mezun oldu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1963 yılında mezun oldu. Ayni fakültede araştırma görevlisi olarak göreve başladı.  1973yılında  “ErzurumİliAğızları” konulu doktora tezini tamamlayarak  Edebiyat Doktoru unvanını aldı.  1981 tarihinde Yardımcı Doçent, 1987 tarihinde Doçent unvanını aldı.DEVAMI

Şeyh Emin Efendi (Bayram),  1895 yılında Eleşkirt’de doğdu. Babası Şeyh Süleyman Efendidir. Hazreti Hüseyin Efendimiz’in 32. Kuşaktan torunları (tastikli şecerenamesi mevcuttur) olup soyları Bağdat’tan gelmedir. Dedesi Şeyh Halil efendinin âlim bir zat olduğu belirtilmektedir. Şeyh Emin Efendi, 19 Ocak 1975’de vefat etti. Horasan İlçesindeki Türbesine defnedildi. Şeyh Emin Efendinin torunuDEVAMI

Emin Fehim Paşa, Erzurum doğumludur.  Erzurum Şeyhler Medresesi’nin kurucusu olan Şeyh Mustafa Efendi’nin oğludur. Pir Muhammed sülâlesindendir. 1820 yılında vefat eden Ankara Valisi Abdurrahman Paşanın kardeşidir. Emin Fehim Paşa Kars Sancağı mutasarrıfı olarak görev yapmıştır. Emin Fehim Paşa “ Aziziye” ismiyle  Kudurî Şerif ( yazarı Ahmed ibn Muhammed Kuduri)adlı eseriDEVAMI

Engin Yılmaz, 21.06.1971 tarihinde Erzurum – İspir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İspir’de tamamladı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim bölümünden 1992 yılında mezun oldu. Ayni yıl İstanbul’da öğretmenlik görevine başladı. Ayni zamanda Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde yüksek lisans eğitimine başladı. 1999 yılında doktorasını tamamladı ve SakaryaDEVAMI

Enver Konukçu, 1944 yılında Bolu’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Düzce’de tamamladı.  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1968 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne asistan olarak atandı. 1972 yılında doktorasını tamamladı. 1978’de doçent, 1988’de profesörlüğe yükseldi. Prof. Dr. Enver Konukçu,  Erzurum Alaca ve Yeşilyayla köylerindeDEVAMI

(1805-1885) Asıl adı Hüseyin Çarki’dir.  Zamanının imkanları içerisinde iyi bir öğrenim görmüş, genç yaşta Kadiri tarikatına bağlanınca şeyhi kendisine Erbabi mahlasını vermiştir. 1805 yılında Erzurum/Ilıca- Karaz (Kahramanlar) köyünde doğdu. Dedesinin adı Veli, babasının Bekir’dir. Erzurum Caferiye mahallesinde ikamet etti. Erbabi,1885 yılında Erzurum’da vefat etti. Mezarı üç kümbetler civarındadır. Hayattayken mezarDEVAMI

Erdal Aydoğan,  01.01.1970 tarihinde Oltu’da doğdu.  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Ayni fakültede araştırma görevlisi olarak işe başladı. Doktorasını tamamlayarak 1992 yılında doçent oldu. Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde görev yapmaktadır. Doç. Dr. Erdal Aydoğan’ın yayımlanmış eserleri; İttihat ve Terakki, AlternatifDEVAMI

Erdal Güzel, 1955 yılında Erzurum’da Ayazpaşa Mahallesi’nde doğdu. Babası Erzurum Tapu Müdürlüğü yapmış olan Mehmet Bey, annesi Münir Alpagut’un kızı Türkan Hanım’dır.  ilkokulu Gazi, Dumlu Pınar ve Cumhuriyet İlkokulu’nda, ortaokulu Gazi Ahmet Muhtarpaşa Ortaokulu’nda, lise tahsilini ise Erzurum Lisesi’nde tamamladı. Ankara İTİA (şimdi Gazi Üniversitesi)  Eczacılık Yüksek Okulu’ndan (Fakültesi)  1977DEVAMI

Erol Kürkçüoğlu, 06.01.1955 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı.  Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu. 1980 yılında Erzurum Atatürk Lisesi’nde tarih öğretmenliğine atandı. 1988’de Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsünde Araştırma Görevlisi oldu. Yüksek lisans ve Doktora çalışmasını 1994 yılında tamamladı. AtatürkDEVAMI

Erol Oral, 1944 yılında Aşkale’de doğdu. İlkokulu Aşkale ilçesinde, Ortaokul ve Liseyi eğitimini Erzurum’da tamamladı.  Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden 1966 yılında mezun oldu. Atatürk üniversitesi Ziraat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak göreve başladı.   A.B.D.South Dakota State Üniversitesi’nde yaptığı yüksek lisans çalışmasını 1972 yılında tamamladı. 1980 yılında Atatürk Üniversitesinde profesör unvanını aldı.DEVAMI

Ertürk Yöndem; 1944 yılında Erzurum’un Aşkale İlçesi, Pırnakapan Köyünde doğdu. 1953 yılında ailesi ile Ankara’ya gitti. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi  Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.   İstanbul Yeşilçam’da kameraman olarak çalışmaya başladı. Ertürk Yöndem,  1971 yılında TRT’nin açtığı sınavı kazandı ve TRT deDEVAMI

Esat Tuncel, 1905 yılında Erzurum Muratpaşa Mahallesinde doğdu.  Babası Yüzbaşı Mustafa Efendi, Annesi Münire Hanımdır.  93 Harbinde Deveboynu’nda şehit olan Yüzbaşı Esat Ağa’nın torunudur. I. Dünya Savaşı’nda ailesi ile birlikte Erzurum’dan göç etmiştir. 1926 yılında Elazığ Nafia Mektebi’ni bitirmiş, 1938 yılında İstanbul Üniversitesi Yıldız Teknik Okulu mühendislik kursunu başarı ileDEVAMI

Eşref Kolçak, 28 Ocak 1927 tarihinde Erzurum’un İspir ilçesinde doğdu. 1941 yılında İstanbul’a giderek Sultanahmet Sanat Enstitüsü’ne girdi ancak okulu bitiremedi. Marangozluk ve ayakkabı tamirciliği yaptı. 1944 yılında Atilla Revüsü’nde, 1945 yılında Ses Opereti’nde sahneye çıktı. 1947 yılında affet Beni Allahım filmiyle sinemaya geçti. Sanat hayatı boyunca 180 sinema filmindeDEVAMI

Eşref Özoltulular, 1965’de Erzurum’da doğdu. İlk ve Orta öğretimini Erzurum’da yaptı. Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 1996 yılında mezun oldu. Tarih, sanat ve kültürümüze yönelik yazıları çeşitli dergilerde yayınlandı. Resimle ilgilenmekte olup birçok karma ve kişisel sergiler açtı. Bir kamu kuruluşunda çalışmakta olan Eşref Özoltulular’ın yayınlanmış üç eseri bulunmaktadır. Roman türündekiDEVAMI

Ezel Erverdi, 1945 yılında Erzurum’da doğdu. Babası Nabi Bey, annesi Nihade hanımdır. İlk okulu Erzurum’da tamamlamış, orta ve liseyi İstanbul’da okumuştur. İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur.  Doktor olarak çalışmamıştır. Ezel Erverdi Dergâh Yayınları sahibidir. 8 ciltlik “Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi”ni Mustafa Kultu ve İsmail Kara ile birlikte yayımlamıştır.DEVAMI