MEHMED HAKKI İBRAHİMHAKKIOĞLU

(1908-1990) (Şair)

Mehmed Hakkı İbrahimhakkıoğlu, 1908 yılında Pasinler İlçesi Yastıktepe (Ketvan) Köyü’nde doğdu. Babası İbrahim Hakkı zade İsmail Fehim efendi, annesi Hafiye hanımdır. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı ve Erzurum Muallim Mektebi’ni bitirdi. İlk görev yeri Narman-Şekerli okulu öğretmenliğidir. Sonra Orman teşkilatına geçerek memuriyetini burada devam ettirmiştir. Bir müddet sonra memuriyetten istifa ederek Aşkale’de dava takipçiliği yaptı. 1969 yılında emekli olunca İstanbul’a yerleşti.  2 Şubat 1990’da İstanbul’da vefat etti ve Karacaahmet mezarlığına defnedildi.  

Hakkı İbrahimhakkıoğlu, bir aşk ve gönül adamıydı. Şair ve gazelhandı. Ancak şiirlerini irticalen okur, o anda içine doğduğu gibi söylerdi. Okuduğu şiirleri yazmak gibi bir alışkanlığı yoktu. Arkadaşı Ekrem Ocaklı ve oğlu Feyyaz İbrahimhakkıoğlu, Hakkı beyin bu özelliğini bildikleri için şiir okuduğunda hemen kaydetmeye çalışırlardı. Mevcut şiirleri bu şekilde tespit edilmiş şiirlerdir ve Türk Edebiyatı Dergisinde yayınlanmıştır.

BİR SU VER
Yıkma gönlüm deşme bağrım dökme kanım bir su ver
Yandı gül gülşende bülbül yandı canım bir su ver
Yandı sağar yandı sehbâ  nev-civânım bir su ver
Yandı gül gülşende bülbül yandı canım bir su ver.

Kimse zulm etmez nihâlim sen gibi kurbanına
Nezr-i  can etmek gerekse kul için sultanına
Eylesen ihsân  vebâl  mi hüsnünün hayranına
Yandı gül gülşende bülbül yandı canım bir su ver

Bak güzeller seyre çıktı seyr-i gülzâr eyle gel
Kıldığın cevr-ü cefadan kıl hicab, ar eyle gel
Hakkı’ya kahr etme artık terk-i ağyar eyle gel
Yandı gül gülşende bülbül yandı canım bir su ver.

Bibliyografya

H.A.Kasil, Erzurum Şairleri

M.S.Aras, Erzurum’un manevi Mimarları 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir