MUTAHHARTEN. (1379-1403)

Mutahharten büyük bir mücadele sonrasında Erzincan merkez olmak üzere, Kemah, Tercan, Erzurum, İspir, Bayburt, Koyulhisar ve Şarki Karahisar kalelerine sahip oldu. Yirmi dört yıla yakın saltanatı sırasında, Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türkmenleri ile iyi geçinmiş, durumunu koruyabilmiştir. Timur, Avnik önlerine geldiğinden Mutahharten büyük bir korkuya kapıldı. Timur, Erzincan emirine elçi gönderdi ve baş eğmeye davet etti. Mutahharten, Timur’un emirlerine uyacağını beyan etti. Timur’un 1402’deki son Anadolu seferinde, Mutahharten Erzurum’a hâkimdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir