PİR ALİ BABA ZİYARETİ

Erzurum Tepeköy  ile Tuzçu köyü arasında kendi adını taşıyan tepenin üzerindedir. Tepenin üzerinde harman büyüklüğünde bir düzlük bulunmaktadır. Burada moloz taşlarla sonradan  yapılmış olduğu söylenen 4 metre uzunluğunda bir  mezar vardır. Yatırının Pir Ali Baba olduğu söylenmektedir. Rivayete göre  Pir Ali Baba arif, kâmil, zahit bir zat olup mezarının bulunduğu tepede bir zaviyesi varmış.  Erzurum’da binbir hatimin  yılda bir defa okunması adetini ihdas eden kişi Pir Ali Baba’dır. İ.Hakkı Konyalı Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi s.345 de H.940 M.1533 tarihli Pir Ali Baba Vakfiyesi’nden söz etmekte, ancak bir açıklamada bulunmamaktadır. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir