ŞAH İSMAİL (SAFEVİLER) 1502-1514

Akkoyunluların yıkılışı ile onların bıraktığı boşluğu Şah İsmail’in safevileri doldurdu. Bu hanedan ismini Erdebilli Şeyh Sâfi’den almıştır. Soykütüğü “ Şah İsmail b.Haydar b. Cüneyd b.Sadr ed-Din Musa b. Eş Şeyh Safi ed-Din” dir. Erzurum bölgesinde yaşayan Türkmen boylarının bir çoğu Şah İsmail’e boyun eğmiş, diğerleri ise bölgeden kaçarak kurtulmaya çalışmışlardır. Tercan, Aşkale, İspir, Bayburd, Erzurum, Hasan kale, Avnik gibi yerler 1514 yılına kadar Şah İsmail’in hâkimiyetinde olmuş, özellikle Erzurum tamamen harap olup ve ıssız kalmıştır.   

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir