ABDULFETTAH ENİS TÜRBESİ

Erzurum Yegenağa Mahallesinde, Rüştü Paşa İlkokulu’nun bahçesi bitişiğindedir. Dam örtülü, çatılı bir binadır. Kapısı doğuya açılar. Türbede üç metre uzunlukta bir mezar vardır. Yatırın Abdulfettah Enis Hazretleri olduğu türbe kapısı üzerindeki kitabeden anlaşılmaktadır. Bu zatın kimliği, doğum ve ölüm tarihleri belli değildir. Halk arasında ki söylentiye göre Erzurum’a gelen İslam ordusu mensuplarından olduğu ve Abdurrahman Gazi’nin arkadaşlarından olup burada şehit olduğu rivayet edilmektedir. Bu türbeyi 1262 H. (1846 M.) senesinde Bolulu Mustafa Ağa yaptırmıştır. 

Türbe kitabesinden şunlar okunmaktadır:

 “ Hulusi kalp ile gel eyle ey can

    Bulup yaptı anı (Hayrısı)

    Budur senden hüdaya mahzü matlab”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir