Lütfi Sezen, 1947 yılında Horasan İlçesi Akçataş köyünde doğdu. İlk okulu köyünde, orta okulu Horasan’da, Lise eğitimini Erzurum’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden 1971 yılında mezun oldu. Çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. Halen Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lütfi Sezen’in yayınlanmış eserleri; Halk Edebiyatında Hamzanameler DEVAMI

(1718-1788) Din bilgini Lütfullah Efendi, 1718’de Erzurum’da doğdu. Erzurum’da “Göğsü Gür Hoca” lakabıyla tanınır. Erzurum medreselerinde eğitimini tamamladı.  İstanbul’a giderek Fatih Camiinde tahsiline devam etti ve iki defa icazet almıştır. Din bilimleri, özellikle tefsir konusuyla ilgilindi. Lütfullah Efendi’nin “Kâdî üzerine ta’likat” isimli eseri Çarşamba’da Molla Murat kütüphanesinde bulunmaktadır.   Lütfullah Efendi DEVAMI

Lütfü Esengün,  1947 yılında Erzurum’da doğdu.  Babası Hafız  Yusuf, annesi  Dürdane hanımdır. İlk, orta ve Liseyi Erzurum’da bitirdi.   Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.  Erzurum Barosuna bağlı Serbest Avukat olarak çalıştı. Lütfü Esengün, XIX. Dönem ( 20.10.1991 – 24.12.1995), XX. Dönem ( 24.12.1995 – 18.04.1999) ve XXI. Dönem (18.04.1999 –DEVAMI

Lokman Turan, 22.01.1970’de Horasan’da doğdu.  İlk ve orta öğrenimini Horasan’da yaptı.  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1991 yılında mezun oldu. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1998 yılında doktorasını tamamladı. A.Ü. K. K. Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde Doçent oldu. Doç. Dr. Lokman Turan’ın yayımlanmış eserleri; EdirneliDEVAMI