1961 yılında Erzurum’un İspir ilçesinde doğdu. Babası Irmakköyü’nden Celil (usta) Bey ve Sebile Hanımdır. İlk, orta ve lise öğrenimini İspir’de, lisans öğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü’nde 1984 yılında tamamladı. Askerlik hizmetini müteakip öğretmen olarak 1985 yılında Van’a tayin oldu. Bir buçuk yıl değişik okullarda tarihDEVAMI

Şaban Abak, 1963 yılında Aşkale Ortabahçe köyünde dünyaya geldi. Erzurum Lisesi ve Kandilli Lisesi’nde orta öğrenimini tamamla.  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV-Sinema bölümünden 1991 yılında mezun oldu. Öğretmen olarak göreve başladı. Eğitim Bir Sen Genel merkezi yönetim kurulu üyeliği yaptı.  Şaban Abak şiirlerini, Töre, Dolunay, İkindi yazıları, Dergâh gibi birçokDEVAMI

Şafak Ertan Çomaklı, 05.11.1975 tarihinde Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden 1997 yılında mezun oldu. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2004 yılında doktorasını tamamladı. Ayni yıl Gazi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümüne araştırma görevlisi olarak girdi. 2005DEVAMI

Şakir İbrahimhakkıoğlu, 1908 yılında Hasankale’de doğdu. Babası İ. Halim Efendi, annesi Zeynep Hanımdır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.  Hasankale Muhasebe-i Hususiye Kâtibi, Adalet Vekâleti Ceza İşleri Müdüriyeti Kâtibi, Ankara Sulh Hâkimi, 1. Sınıf Adliye Müfettişi ve serbest avukat görevlerinde bulunmuştur. Şakir İbrahimhakkıoğlu, VIII. Dönem (21.07.1946-22.05.1950) Erzurum Milletvekili seçildi. Şakir İbrahimhakkıoğlu,DEVAMI

Şamil Dağcı, 1955 yılında Muş’ta doğdu. Babası İspir’in İyidere, annesi Karataş köyündendir. 1940’lı yıllarda ekonomik sebeplerle devlet tarafından Muş iline iskân edilen İspirli bir ailenin çocuğudur.  İlk ve orta öğrenimini Muş’ta tamamladı ve Ankara Keçiören Lisesini 1975 yılında bitirdi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1981 yılında mezun oldu.  1983 yılında DenizliDEVAMI

Bir kadının siyaseten idam edilmesi ilk defa Erzurum’da vuku bulmuştur. Gazeteler bunu yazmadılar, hükûmetin yahut mahkeme heyetinin beyanatlarında en ufak bir açıklama yoktur.Asıl ismi şöhret’tir.  Erzurum’da ve halk arasında “Şöhret Ana”, “Şalcı Bacı” gibi isimlerle tanınıyor. Şöhret ananın yetim çocukları vardı ve bunların iaşelerini temin edebilmek için şal örüyor veDEVAMI

Erzurum’da 24 Kasım 1925 Şapka hadisesi günüdür. Cumhuriyet rejimi tarafından sözde “modern Türk ulusu yaratma” projesinin bir unsuru olarak “Şapka iksası (giyilmesi) hakkındaki kanun” Millet Meclisince kabul edilerek yürürlüğe sokulmuş ve  “şapka inkılâbı” başlatılmıştı. Şapkaya karşı yapılan tepkiler “irtica” hareketi olarak etiketlenmiş,  giymemekte ısrar edenler hapislik ve idamla cezalandırmıştır. ErzurumDEVAMI

Şefik Can, Erzurum’un Tebricik köyünde 1910 yılında doğdu. Babası, Erzurum’da müderrislik yapan Tevfik Efendi, annesi ise Gülşen Hanım’dır. Şefik Can’ın ailesi 1914 yılında muhacir olarak Sivas Yıldızeli’ne gitmiştir. Şefik Can, 1916 yılında Yıldızeli ilçesinde ilkokula başladı. Ayni zamanda babasından Arapça ve Farsça öğreniyordu. İlkokulu bitirdikten sonra askeri okul giriş imtihanınıDEVAMI

(1861 – 1911) Şair Şehvârî’nin asıl adı Ahmet Şükrü’dür. H.1278, M.1861 yılında Erzurum Caferiye Mahallesinde doğmuştur. Babası Erbâbî (Hüseyin Çarki) dir. Şehvârî mahlâsını babası vermiştir. Herhangi bir tahsil görmemiş, babasının terbiyesi altında büyümüştür.  Babası Erbâbi’nin ölümünden sonra, şehrin sosyal ve edebi hayatında babasının yerini doldurmaya çalışmış, musiki bilgisi ve irticalenDEVAMI

Şenol Kantarcı, Erzurum’un Pasinler ilçesinde 1969 yılında doğdu. İlk-orta ve lise öğrenimini Hasan Kale’de tamamladı. Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih bölümünden 1993 yılında mezun oldu.  1995- 1997 yılları arasında Kafkas Üniversitesi’nde görev yaptı. Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nden 2003’te “Bilim Doktoru” unvanı aldı.   2003 yılındaDEVAMI

Şerafettin Konuray,  1900 yılında Erzurum’da doğdu. Babası Mehmet Nuri Bey, annesi Fatma Hanımdır. Harp Okulu ve Harp Akademisini bitirmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde çeşitli birliklerde görev yapmış ve en son Harp Akademileri Komutanı olmuştur. Korgeneral olarak emekliye ayrılmıştır. Şerafettin Konuray, XII. Dönem (15.10.1961 – 10.10.1965) Erzurum Milletvekili seçilmiştir. Şerafettin Konuray, 28.09.1980DEVAMI

Şeref Akbaba, 1959 yılında Erzurum –Aziziye (Ilıca) ilçesine bağlı Ömertepe köyünde doğdu. İlk, Orta ve Liseyi Erzurum’da bitirdi. A.Ü.İlahiyat Fakültesi mezunu. İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalında doktorasını tamamladı. Şeref Akbaba, 1983 yılında Erzurum’da “Genç Kuşak” dergisini yayınladı. 1990’da “Yeni Sıla”yı çıkardı. Halen, Ay Vakti Kültür ve Edebiyat DergisiniDEVAMI

Şeref Akbaba, 1959 yılında Erzurum –Aziziye (Ilıca) ilçesine bağlı Ömertepe köyünde doğdu. İlk, Orta ve Liseyi Erzurum’da bitirdi. A.Ü.İlahiyat Fakültesi mezunu. İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalında doktorasını tamamladı. Şeref Akbaba, 1983 yılında Erzurum’da “Genç Kuşak” dergisini yayınladı. 1990’da “Yeni Sıla”yı çıkardı. Halen, Ay Vakti Kültür ve Edebiyat DergisiniDEVAMI

Şeref Tipi, 1904 yılında İstanbul Şehzadebaşı’nda doğdu. Babası Mehmet Ali Paşa, annesi Safiye Hanımdır. (Daha fazla bilgi Mehmet Ali Paşa maddesindedir) Şeref Tipi, 1952 yılında binbaşı rütbesindeyken emekli olmuş ve İstanbul Kadıköy’e yerleşmiştir. Kadıköy Kız Lisesi ve Kadıköy Maarif Koleji’nde bir süre edebiyat öğretmenliği yaptı. Şeref Tipi 1998 yılında İstanbul’daDEVAMI

Şerif Yusuf Soylu, 1868 yılında Makedonya/Ohri şehrinde doğdu.  1892’de İstanbul Mülki Tıbbiye’den mezun oldu. İhtisas eğitiminden sonra 1896’da Erzurum Belediye Tabibi olarak göreve başladı. Böylece Erzurum, tarihi boyunca kendisine hizmet veren en önemli tıp adamlarından birisine kavuştu.  Erzurum’daki başarılı çalışmaları ile kendisini ispat eden Şerif Bey, Vilayet Sıhhiye Müfettişliğine tayinDEVAMI

Şevket Özdem 1926 Yılında Erzurum- Aşkale ilçesine bağlı Taşağıl köyünde dünyaya geldi. Babası Ömer Efendi, annesi Arife Hanım’dır.  İlkokulu köyünde bitirdikten sonra kendi gayreti ile dini ilimlere yöneldi, hafızlık yapmak ve ilim tahsilini ikmal etmek üzere 1948 yılında İstanbul’a gitti. Mihrimah Sultan Camii’nde Gönenli Mehmet Efendi’den hafızlığını ikmalle beraber ikiDEVAMI

Şevki Erker, 1908 yılında Erzurum’da doğdu. Babası İbrahim Rafet Efendi, annesi Nazime Hanımdır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden  Su Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur. Antalya, Aydın, Manisa Su işlerinde görev yapmış, Malatya ve Eskişehir Su İşleri Şube Müdürü, Bayındırlık Bakanlığı Su İşleri Başkan Yardımcısı ve Etibank İnşaat Müdürü olarak görevine devam etmiştir.DEVAMI

Şeyh Muhammed Said ( Fırat ), 1865 yılında Hınıs Kolhisar Köyünde doğmuştur. Babası Palu’lu Şeyh Ali Sebdi’nin oğlu Şeyh Mahmut Fevzi Efendi, annesi Merve Hanımdır. Şeyh Mahmut Fevzi Hınıs ilçesine bağlı, Kolhisar Köyüne yerleşip imamlığa başladı. Kolhisar’da evlendi ve burada yedi erkek evlat büyüttü.  Muş ve Malazgirt’de medrese eğitim görenDEVAMI

Hüseyin Hüsnü Efendi, 1848 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Ulemadan Erzurum’lu İbrahim Rüşdü efendidir. Anne tarafından Diyarbakırlı Molla Çelebi ahfadından Mehmed Hamdi efendinin torunudur. ÇELEBİZADE unvanı Molla Çelebi’den gelmektedir.  Babası Gelibolu naibliği görevinde bulunurken Gelibolu Rüşdiyesi’nde okudu. Daha sonra İstanbul’a gidip tahsiline devam ederek icazet aldı.  1280’de (1863) İstanbul Bab MahkemesiDEVAMI

Mûsa Kâzım Efendi, 1858’de Tortum İlçesi Pehlivanlı (Vıhik) köyünde doğdu. Babası İbrahim Efendidir. İlk öğrenimini memleketinde yaptı. Balıkesir’de bulunan dedesi Nûreddin Efendi’nin yanına gitti, öğrenimine burada devam etti  ve çeşitli hocalardan ders aldı. İstanbul’a giderek Kazasker Eşref Efendi ve Hoca Şâkir Efendi gibi kişilerden okudu ve 1888’de icazet (diploma) aldı.DEVAMI