Halis AYDEMİR.  1974 yılında Erzurum’da doğdu. Kısa bir süre sonra ailesiyle birlikte önce Almanya sonra Arabistan’a gitti. Öğrenimine Cidde’de Medresetü’n-Nu‘mân İbn Beşîr İlkokulunda başladı. İlk dört sınıfı bu okulda okuduktan sonra beşinci sınıfı Medine’de bulunan Medresetü’l-İmâm eş-Şâfi‘î İlkokulunda tamamladı.  1985 yılında Türkiye’ye gelerek  Erzurum İmam Hatip Lisesinin orta kısmına kaydoldu.DEVAMI

(1882-1931) Hacı İbrahim Baba, 1882 yılında Erzurum Sultan Melik Mahallesinde doğdu. Abbasi soyundan şeyh Ahmet Efendinin oğludur. Tutum ve davranışları ile insanlar üzerinde iz bırakmış bir zattır. Kadiri tarikatının Erzurum halkalarından biridir. Hacı İbrahim Baba ayni zamanda iyi bir şair olup Ruhi mahlasıyla güzel şiirler yazmıştır. Hacı İbrahim Baba 18DEVAMI

Hacı Ömer Özden, 1962 yılında Erzurum’da doğdu. Babası Cevdet Bey, annesi Saliha hanımdır. İsmetpaşa İlk Okulu, Şair Nefi Orta Okulu ve Erzurum Lisesi’ni bitirdi.   Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1985 yılında mezun oldu. Ayni yıl bu fakültede akademik hayatına başladı ve Felsefe Tarihi alanında doktorasını 1991 yılında tamamladı. 2002 yılında doçent, DEVAMI

Hakan Hadi Kadıoğlu, 16.Eylül.1960’da Hasankale (Pasinler) ilçesinde doğdu. Babası Hüsamettin Bey, annesi Naciye Hanımdır.  İlk ve orta öğrenimini Pasinler’de tamamladı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1983 yılında mezun oldu. Ayni Fakülte Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünde ihtisasını tamamladı (1985-1992). 1996 yılında Doçent, 2001 yılında profesör oldu.  Halen ayni fakültenin Beyin veDEVAMI

Hakan Temiztürk, 20.06.1970’de Tortum İlçesinde doğdu.  Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden 1992 yılında mezun oldu. Doktorasını 2004yılında İstanbul Üniversitesinde tamamladı. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.  Yrd.Doç. Dr. Hakan Temiztürk’ün yayımlanmış eserleri; “Trajik-o-medya” (Derleme kitap) “Türkiye-AB İlişkilerinin Medyatik Serüveni”, 2007,DEVAMI

(1917 üç ay) Erzurum Belediye Başkanı Rize eşrafından Memiş Paşazade Ahmed Efendi’nin oğlu olan Hakkı Paşa mülkiyeli olup “mirimiran” rütbesine sahipti. Hakkı paşa önce Müceldili Ragıp Bey’in kızıyla evlenmiş, onun vefatı üzerine Kuşçulu Mehmed Bey’in kızı Huriye hanımla izdivaç yapmıştır. Eczacı Mehmet Yazıcı’nın babası, Necati Gözübüyük’ün kayınpederidir. 1917 yılı ortalarındaDEVAMI

Hakkı Yılmaz, 02.08.1942 tarihinde İspir Hontus (Gölyanı) köyünde doğdu. Babası Murat Efendi, annesi Altun Hanımdır. İki aylıkken ailesi Pasinler Yağan Köyüne nakletmiştir. Yağan köyü ilkokulunda okudu,  Erzurum İmam Hatip Lisesi’ni 1964 yılında bitirdi. Yüksek eğitimini İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde tamamlayarak 1969 yılında mezun oldu.   Erzurum İmam Hatip Lisesi meslek dersiDEVAMI

(1873-1931) Bestekâr Hacı Hafız Hamit Efendi, 1873 yılında Erzurum’da doğdu. Babası Hafız Mehmet Efendi, annesi Fatma hanımdır. Medrese tahsili ile öğrenimini tamamlamış, Erzurum’un en güzel sesli hafızı olmuştur. Dedesi ve babası kitap alım satımı ile meşgul olmalarından ve şehrin en büyük kitaplığını meydana getirmelerinden dolayı aile “Kitapçızadeler” adıyla anılmaya başlamıştır.DEVAMI

Haldun Özkan, 01.02.1968 yılında doğdu. Atatürk üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden 1991 yılında mezun oldu. Ayni bölüme araştırma görevlisi olarak girdi. 2000 yılında doktorasını verdi, 2006 yılında Doçent, 2011 yılında profesör oldu. Prof. Dr. Haldun Özkan’ın yayımlanmış eserleri; Öşkvank Manastırı, Erzurum – 2010 Yolların Suların Sanatın Buluştuğu Şehir ErzurumDEVAMI

Halide Nusret Zorlutuna, 1901’de İstanbul’da doğdu. Babası Erzurumlu Zorluoğullarından gazeteci Mehmet Selim, daha sonraki adı ile Avnullah Kâzımî Beydir. Bir gazeteci ve hürriyet savaşçısı olan Avnullah Kâzımî önce istibdat idaresinin, daha sonra 1908 yılında “Fedakaran-ı Millet Cemiyeti” adı altında bir siyasi parti kurup muhalefete geçtiği için İttihat ve Terakki’nin hışmınaDEVAMI

Erzurum-Narman İlçesi Dağyolu köyünde 1945 yılında doğdu. İlkokulu Narman’da, ortaokulu Oltu’da okudu. Ankara’da memurluk yaparken resim dersleri alarak bu konuda bilgisini artırdı. İlk kişisel resim sergisini 1974 yılında Ankara’da açtı. 1986 yılından itibaren büyük boy posterler yapmaya başladı. Resim atölyesi Ankara’da dır. Bibliyografya Her yönüyle Narman (Komisyon 1999)DEVAMI

Halit Ziya Yavuzer, 1927 yılında Erzurum’da doğdu. Dadaş Albay lakabıyla tanınan İhsan Yavuzer’in oğludur. İlk öğrenimini Erzurum Cumhuriyet İlkokulunda tamamladı. İstanbul Erkek Lisesinden sonra İ.Ü. Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul ‘da avukatlık yaptı. Halit Ziya Yavuzer’in yayınlanmış iki şiir kitabı şunlardır; Ebyadlar’da Bir Oluşun Öyküsü – 1979 İstanbul Sohbet YankılarıDEVAMI

Haluk Harun Duman, 15 Şubat 1959 tarihinde Erzurum’da doğdu.  Tatbikat İlkokulu, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu ve Erzurum Lisesi’nden mezun oldu.  Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü 1984 yılında bitirdi. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde doktorasını yaparak 2002 yılında doçent,DEVAMI

Fahri Dadaş Hasan Ali Kasır,  11.Temmuz.1953’de Bingöl- Genç’te  doğudu. İlk ve Orta öğrenimini Elazığ’da bitirdi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden 1975 yılında mezun oldu. Çeşitli şehirlerde Edebiyat Öğretmeni olarak görev yaptı.  Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde edebiyat üzerine doktora yaptı. 1986 -1996 döneminde  Erzurum TRT’de prodüktör olarak görev yaptı.DEVAMI

Hasan Çelebi, Oltu ilçesinin İnci köyünde 1937 yılında doğdu. Babası Tahsin Efendi, annesi Sakine Hanımdır.  Hafızlığını köyünde tamamladı. 1954 yılında İstanbul’a gelerek çeşitli medreselerde Kur’an ve Arapça eğitimi aldı. 15 Mayıs 1956′dan itibaren de İstanbul Mihrimah (İskele) Camii’inde müezzin olarak görev yapmaya başladı.  Askerden sonra Artvin’in Yusufeli ilçesinde müezzin olarakDEVAMI

Hasan Köksal, 1941 yılında İspir’de doğdu. Babası Mustafa Efendi, annesi Tubi Hanımdır.  İlk ve orta eğitimini İspir’de tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Çeşitli okullarda Edebiyat öğretmenliği ve idarecilik yaptı.  İzmir Üniversitesine okutman olarak atandı.  Doktorasını tamamlayarak Yardımcı Doçent oldu. Doç.Dr. HasanDEVAMI

Hasan Rıza Topçuoğlu, 1900’de Erzurum’da doğdu. Babası Ahmet Tevfik Bey, annesi Bedriye Hanımdır.  Medrese eğitimini tamamlayarak icazet almıştır. Ticaretle iştigal etmiş, Erzurum Dervişağa Camii İmam ve Hatipliğini yaptı. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını yaptı. Rıza Topçuoğlu IX. Dönem  (14.05.1950 – 14.05.1954),  X. Dönem (02.05.1954 – 01.11.1957) ve XI. DönemDEVAMI

Hasan Fehmi Numanoğlu, 1913 yılında Hemşin’de doğdu. Babası Halil Sııtkı Efendi, annesi Ruhigül Hanımdır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu ve İç Hastalıkları Mütehassısıdır. Erzurum Numune Hastahanesi Dâhiliye Mütehasısı olarak görev yapmıştır. Hasan Numanoğlu, X. Dönem ( 02.05.1954 – 01.11.1957) ve XI. Dönem  (01.11.1957-27.05.1960) Erzurum Milletvekili seçildi. Hasan Fehmi Numanoğlu, 24.03.1967DEVAMI

(öl. 1831) Çeçen kökenli olan Hasan Paşa Erzurum’da doğmuştur. Mirimiranlık rütbesi ile Kars mutasarrıflğı yaparken (1818), vezirlik payesi verilerek Kaş muhafızlığına, andından Trabzon Valiliğine (1823), sonra da Çerkezistan muhafızlığına atandı (1826). Ruslara karşı Kafkas mücahitlerini başarıyla örgütlemesi üzerine Doğu Anadolu Seraskerliği ile ödüllendirildi (1829). Ertesi yıl Sivas Valisi oldu. BuDEVAMI

Hamit Yavuzer, 10.01.1946 tarihinde Erzurum Emin Kulpu Mahallesinde doğdu. Babası Ali Efendi, annesi Safiye Hanımdır. Erzurum Gazi İlkokulu mezunudur. Erzurum Mumcu Caddesinde Şafak Elektrik mağazasının sahibidir. Hamit Yavuzer sivil toplum kuruluşlarında hizmet veren birisidir. Erzurum Barlarını çok iyi oynayandır. Erzurum Halk Oyunları Derneğinin yönetim kurulu (muhasip) üyesi olarak hizmet vermektedir.DEVAMI