Fahrettin Atar, 1947 yılında Erzurum Tivnik köyünde doğdu.  Babası Muhyettin Efendidir. 1967’de Erzurum İmam-Hatip Okulu’ndan, 1971’de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. İstanbul’da çeşitli müftülüklerin emrinde din görevlisi olarak çalıştı. 1975’te Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi’nde “İslâm Adliye Teşkilâtının Ortaya Çıkışı ve İşleyişi” adlı doktora tezini tamamladı. 1976’da öğretim üyesiDEVAMI

Fahrettin Korkmaz, 08.09.1955 tarihinde İspir İlçesi Cibali köyünde doğdu.  Babası Süleyman efendidir.  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1981 yılında mevzun oldu. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1988 yılında doktorasını tamamladı ve 1992 yılında doçent oldu.  Prof. Dr. Fahrettin Korkmaz 2010 yılında Atatürk üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku AnabilimDEVAMI

Fahrettin Kukaracı, 1942 – Erzurum doğumludur. Babası Mehmet Bey, annesi Fatma hanımdır. İlk ve orta okulu Erzurum’da bitirdi. Atatürk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Fransızca Bölümünden mezun oldu. Öğretmen olarak göreve başladı. Ankara’da çalışırken Ankara  Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okudu ve mezun oldu. Serbest Avukat olarak çalıştı. Fahrettin Kukaracı XXI. DönemDEVAMI

Fahrettin Tüzün, 1949 yılında Erzurum’da doğdu. Erzurum Ticaret lisesini bitirdi. Asker dönüşü Erzurum Sağlık Müdürlüğü Merkez Atölyesi’nde oto elektrik ustası olarak çalıştı. Fahrettin Tüzün, 30 Temmuz 1997 günü vefat etti.   Fahrettin Tüzün’ün şiirlerini, ölümünden sonra arkadaşı Taha Aygün Kanca “Tabya” ve “Ben Doğuluyum” adlı iki kitap haline getirerek yayınladı. BibliyografyaDEVAMI

Fahri Yavuz,  02.01.1964 yılında İspir Aşağı Özbağ mahallesinde doğdu. Atatürk üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden 1984 yılında mezun oldu. Ohio State University Tarım Ekonomisi Bölümünde doktorasını tamamladı (1994). Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı profesörü olarak görevine devam etmektedir. Prof. Dr. Fahri Yavuz’un yayımlanmış eserleri;DEVAMI

Faris Karahan, 04.03.1975’de Tortum İlçesinde doğdu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden 1995 yılında mezun oldu. Ayni bölüme Araştırma Görevlisi olarak girdi ve 2003 yılında doktorasını tamamlayarak yardımcı doçent oldu. Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde 2006 yılında doçent 2011 yılında profesörlüğe yükseldi. Prof. Dr. FarisDEVAMI

Fatih Karcıoğlu, 15.01.1960’ta Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulundan 1981 yılında mezun oldu. A.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde 1985 yılında lisans eğitimini tamamladı. Araştırma görevlisi olarak göreve başladı.  Yönetim ve Organizasyon Anabilim dalında yaptığı doktorayı 1997 yılında bitirdi. A.Ü. İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon bölümünde yardımcıDEVAMI

Fatin Sezgin, 1944 yılında Erzurum’da doğdu. Babası Hacı Salih Efendidir.  Erzurum İnönü İlkokulunda okudu. 1962 yılında Erzurum İmam Hatip Lisesini bitirdi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 1967 yılında mezun oldu. Ayni fakülteye asistan olarak girdi.  Atatürk üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünde doktorasını tamamladı. Atatürk Üniversitesinde 33 yıl hizmet verdikten sonraDEVAMI

Faruk Terzioğlu, 22.01.1951 tarihinde Erzurum’da doğdu. Babası Necat Bey, annesi Bahire Hanımdır. İlk ve orta okulu Horasan’da tamamladı. Erzurum Akşam Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1982 yılında bitirdi. Faruk Terzioğlu serbest avukat olarak çalışmaktadır. 2012 yılında Erzurum Baro Başkanlığına seçilmiştir.DEVAMI

Fazilet Dağcı Çığlık, 1973’te İspir’de doğdu. Babası İlhami Bey, annesi  Mahizer Hanımdır. Zürich Winterthur Teknik Üniversitesi (Zurich University of Applied Sciences) Bilgisayar ve İletişim Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Fazilet Dağcı Çığlık, Zürich Dietikon Belediyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında Türk vatandaşlarının haklarına yönelik danışmanlık görevlerinin yanı sıra İsviçre Erzurumlular Derneği YönetimDEVAMI

Feridun Andaç, 27 Temmuz 1954 tarihinde Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve Liseyi Erzurum’da tamamladı. İstanbul Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde yüksek lisans yaptı.  Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak lise ve üniversitede görev yaptı. 1987 yılında görevinden ayrılarak özel kurum ve kuruluşlarda yöneticilik, yayınevlerinde editörlük yapmaktadır. DEVAMI

Fethullah Taşkesenlioğlu, 1919’da Erzurum’da doğdu. Babası Mehmet Sırrı Efendi, annesi Gülşen Hanımdır. İlkokul mezunu olup medrese eğitimi almıştır. Çiftçi ve ticaretle uğraşmıştır. Fethullah Taşkesenlioğlu, XI. Dönem (27.10.1957 – 27.05.1960) Erzurum Milletvekili seçilmiştir. F.Taşkesenlioğlu 22.04.1979 tarihinde vefat etmiştir.DEVAMI

(1878-1925) Kırbaşzâde Fevzi Bey, 1878 yılında Erzurum’da doğdu. Babası Yemen Efendidir. Fevzi Bey, Tambura Beylerinden Hacı Ahmet Efendi’nin kızı Lütfiye Hanımla evlenir. Memduh ve Fikri isminde iki oğlu, Ulviye adlı bir kızı olur. Fevzi bey Erzurum’da ticaretle uğraşan, ayni zamanda çiftliği olan bir zattır. Fevzi Bey, Ermeni işgalinde “Ermenilere karşıDEVAMI

Fikret Cengiz, 1964 yılında Narman ilçesi Yanıktaş köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Narman’da tamamladı. 1987 yılında bir kamu kurumunda memur olarak çalışmaya başladı. 1999 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesinden önlisans eğitimi aldı. Halen Sakarya’da memurluk görevini sürdürmektedir. Fikret Cengiz’in yayımlanmış “Aşk Nedir” adlı bir şiir kitabı bulunmaktadır.DEVAMI

Fuat Başar, 7 Mart 1953 tarihinde Erzurum’da doğdu. İlk, orta, lise eğitimini Erzurum’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimini yarım bırakıp (1976) hat sanatı ile meşgul olmaya başladı. Fuat Başar, 1980 yılında İstanbul’a yerleşerek Hattat ve Ebru sanatlarını öğrendi. Yazı sanatında dünya çapında, ebru sanatında ülke çapında önemli sanatçılar yetiştirdi.DEVAMI

Fuat Özdemir, 1952 yılında Narman İlçesine bağlı Toygarlı (Koşa) köyünde doğdu. Ailesi Kafkas muhaciri olduğundan (Çerkezoğlu) mahlasını almıştır. İlk ve ortaokulu Narman’da okuyarak mezun oldu. Fuat Özdemir (Çerkezoğlu) küçük yaşlardan itibaren köy odalarında, aşık tarzı türküler, hikayeler dinleyerek kendisi söylemeye başlamış, kabiliyetinden dolayı kısa sürede tanınmış, aşık toplantı ve şenliklerininDEVAMI