Abdulnasir Kımışoğlu. 1.Ekim.1990 tarihinde Erzurum / Palandöken / Kümbet Köyünde dünyaya geldi. Babası Nail bey (Muhtar), annesi Safiye hanımdır.  Köyünde ailesine ( Mutibeyzâde) giller denir. Abdulnasir Kımışoğlu, İlk Okulu köyünde, orta eğitimini Erzurum TOBB Orta Okulunda tamamladı.  Rize İkizdere İmam-Hatip lisesinden 2008 yılında mezun oldu. 2009 yılında kaydolduğu Erzurum AtatürkDEVAMI

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 1881 (Rumi 1296) yılında Selanik’te doğdu. İlköğrenimine Selanik’te Şemsi Efendi İlkokulunda başladı. Orta öğrenimini Selanik Askeri Rüştiyesi ve Manastır Askeri İdadisinde tamamladı.  Harbiye Mektebinden 10 Şubat 1902’de piyade teğmeni rütbesi ile mezun oldu.  Daha sonra Erkan-ı Harbiye (kurmay) sınıfına ayrıldı ve 11 Ocak 1905’teDEVAMI

Abamüslim Akdemir, 1962 yılında Narman’da doğdu. Babası Ali Osman Beydir.  İlköğretimini Oltu’da, orta öğretimini Erzurum’da tamamladı. Atatürk üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden 1985 yılında mezun oldu. 1985 yılında bitirdiği bölümde okutman olarak göreve başladı. 1993 yılında Doktorasını tamamlayarak Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Eğitim Bölümüne Yrd. Doç. olarak atandı.DEVAMI

Abdülaziz Bayındır, Erzurum ili Uzundere ilçesi Dikyar köyünde 1951 yılında doğdu. Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nden 1976 yılında mezun oldu. Diyanet İşleri Teşkilatında çalıştı.1984 yılında “Şer’iyye Sicilleri Işığında Osmanlılarda Muhakeme Usulleri” isimli teziyle Doktorasını verdi. 1997 yılında İstanbul Müftülüğü’ndeki görevinden ayrılarak İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne öğretim görevlisi olarak geçti. 2003DEVAMI

Abdullah Servet Horasan, 1958 yılında Horasan İlçesi Iğırbığır Köyünde doğdu. İlk Okulu köyünde okudu. 1970 yılında İstanbul’a gitdi. Çeşitli işlerde çalıştı. A.Servet Horasan, çeşitli edebi türlerde denemeler yapmış, musiki ile ilgilinmiş, şiirler yazmıştır. Yayınlanmış kitapları; O KİMDİR – 1991 Lam elif mim – 2010 Iğırbığır Köyü ve Cibo Aşireti -2009DEVAMI

(1285/1870 – ö.-?) Abdullah Edib Efendi, 1285 (1870) yılında Erzurum’da doğdu. Erzurum Müftüsü Cemalettin Ömer Fazıl Efendinin oğludur. Erzurum’da Sultaniye Medresesinde okudu.  İstanbul’a giderek Fatih’te eğitimini tamamlayarak icazet (diploma ) aldı.  1314(1898) yılında Bitlis Askeri Rüştiyesine Osmanlıca muallimi olarak atandı. 1319 senesinde Erzurum Askeri Rüştiye Mektebine tayin oldu. Abdullah EdibDEVAMI

Abdulilah Fırat, 1946 yılında Kırklareli – Sergen’de doğdu. Babası Mehmet Emin Efendi, annesi Nafiye Hanımdır. Liseden mezun olmuştur. Ticaretle iştigal etmiş ve inşaat müteahhitliği yapmıştır. Abdulilah Fırat XIX. Dönem ( (20.10.1991 – 24.12.1995) ve XX. Dönem ( 24.12.1995 – 18.04.1999) Erzurum Milletvekili seçilmiştir.DEVAMI

Abdulgafur Has Hocaefendi, 1939 yılında Erzurum Çat ilçesi Babaderesi Köyünde doğmuştur. Eğitimini zamanın önemli alimlerinden olan babası Babadereli Ahmet Efendiden almıştır. Dedesi Molla Resul Efendi de yine zamanının önemli alimlerindendir. Soyları Hz. Hüseyin Efendimize dayanan Hocaefendinin ailesi Bağdat’tan Bingöl’e bağlı Sevkar Köyüne oradan da Babadersi köyüne gelmişlerdir. 17 yaşında HocasındanDEVAMI

Abdulkadir Erkal, 1972 yılında Narman’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Narman’da yaptı. Atatürk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 1994 yılında mezun oldu.  2009 yılında Atatürk üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı. Halin Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yrd. Doç olarakDEVAMI

Abdülkadir Ertaş, 1950 yılında Erzurum’da doğdu. ilk, orta ve lise öğrenimini Erzurum’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi’ni bitirdi. Yüksek Lisans ve Doktorasını Dicle Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra 2004’te Doçent, 2010 yılında ise Prof. unvanını aldı.  Uzmanlık alanı uygulamalı matematik olan Prof. Dr. Ertaş’ın, Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan birçok makalesi bulunmaktadır.DEVAMI

Abdulkadir Eryurt, 1914 yılında Hasankale’de doğdu. Babası Yusuf Efendi, annesi Binnaz Hanımdır. İlk ve orta eğitimini Hasankale’de yaptı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Ankara Hakim adayı olarak göreve başladı. Ankara Sorgu Hâkimi, Erzurum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi Raportörü ve serbest Avukat olarak çalıştı. Abdulkadir Eryurt,DEVAMI

Abdulkadir Yılmaz, 01.08.1957 tarihinde Erzurum’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı. 1979 yılında M.E.B. Yüksek İslam Enstitüsü Fıkıh-Kelam bölümünden mezun oldu. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümünde 1996 yılında doktorasını tamamladı. Ayni bölümde 2009 yılında doçent oldu. Doç. Dr. Abdulkadir Yılmaz’ın yayımlanan kitapları; Türk Kitap SanatlarıDEVAMI

(1874 – 1939) Mutasavvıf şair Asıl adı Abdulgani Oğuz olan mutasavvıf halk şairi, şiirlerinde “Zikri” mahlasını kullanmıştır. ZİKRİ,  Oltu ilçesine bağlı Çamlıbel (Narman/Ardos) köyünde doğmuştur. Mustafa Ağa’nın oğludur.  Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak, bir şiirinde yer alan “ Doksandır tevellüt altmış bir yaşım” dizesinden hareketle H.1290/ M.1874DEVAMI

Abdulmecit Okcu, 01.11.1955 tarihinde Çat İlçesinde doğdu. İlk okulu Çat’da, orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1979 yılında mezun oldu. 2000 yılında doktorasını tamamlayarak Doçent oldu. Doç. Dr. Abdulmecit Okcu’nın yayımlanmış eseri: “Kur’an’a göre Evrenin İnsana Musahhar Kılınışı”DEVAMI

Abdülmelik Fırat, 1927 yılında Hınıs’ta doğdu. Babası Hınıs ilçesi Kolhisar köyünden Şeyh Şahabettin, annesi Şeyh Said’in kızı Ayşe Hanımdır. Lise mezunudur. Abdülmelik Fırat, XI. Dönem (27.10.1957-27.05.1960)  Erzurum Milletvekili olmuş, 27 Mayıs darbesi ile tutuklanmış ve Yassıada’da yargılanmıştır. Abdülmelik Fırat,  XIX. Dönem (20.10.1991 -24.12.1995) Erzurum Milletvekilliğine seçilmiştir. Hak ve Özgürlükler Partisi’niDEVAMI

Abdurrahim Şerif Beygu, 1895 yılında Erzurum’da doğdu. İlköğrenimini Erzurum İdadisinde yaptı. Erzurum’da haftada iki defa çıkan Albayrak Gazetesi’nde mürettiplik yapmaya başladı. Birinci Cihan savaşında Erzurum’un Ruslar tarafından işgali sırasında, İç Anadolu’ya başlayan göç akınına Beygu ailesi de katılmış, Sivas’ta duraklamışlardır. Sivas’ta Vilayet Matbaası’nda mürettiplik işine başlamış, ayni zamanda Sivas MuallimDEVAMI

Abdurrahman Zeynel, 1955 yılında Aşkale Tazegül köyünde doğdu. İlk Orta öğrenimini Erzurum’da  tamamladı. Erzurum Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsünden 1977 yılında mezun oldu. Aynı yıl Erzurum’da Orta Okul Fen Bilgisi öğretmenliği görevine  başladı. 1986 ile 1987 yıllarında Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Fizik Bölümünü bitirerek,  Fen Lisesi Fizik Öğretmeni olarak atandı. AbdurrahmanDEVAMI

(d.1842 / ö.1907) Seyyid-Din bilginiAbdürrazzak Ali Efendi, 1258 (M.1842) yılında Erzurum’da doğdu. Babası, Erzurum Nakibü’l-Eşrafından olup, seyyidlerden Gedâyizâde Muhammed Efendi’dir. Devrinin bilinen ilimlerini tahsil edip Solakzâde Ahmed Tevfik Efen­di’den icazet aldı. Abdürrazzak Ali Efendi, Erzurum Ahmediye Medresesi’nde ders okutmaya başla­dı ve baba­sının vefatından sonra Erzurum’un Nakîbü’l-Eşraflığı verildi. Daha sonra SümbülDEVAMI

Abubekir Seferoğlu, 03.02.1950 tarihinde Erzurum’da doğdu. Babası Sefer Efendi, annesi Rahime Hanımdır. İlkokulu Mülk köyünde okuduktan sonra, Erzurum Caferiye Kuran Kursunda hafızlık eğitimini tamamlayarak 1964 yılında hafızlık diploması aldı. Erzurum İmam Hatip Lisesi’nden 1973 yılında,  Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesin’den  1979 yılında mezun oldu. Abubekir Seferoğlu öğrencilik yıllarında Erzurum UluDEVAMI

Abubekir Harorlı, 07.12.1954 tarihinde Erzurum’da doğdu.  Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. Ayni Fakültede 1982 yılında doktorasını tamamladı. 1989 yılında doçent, 1994 yılında Ağız,  Diş ve Çene Radyoloji Profesörü oldu. Prof. Dr. Abubekir Harorlı’nın yayımlanmış eseri; Dişhekimi Sorumluluğu “Yasal ve Etik Açıdan”, 2005,( AKGÜL, H. İle birlikte Derleme kitap)DEVAMI