Raci Alkır,  1933 yılında Erzurum Yukarı Hasan-i Basri (Gavurboğan) Mahallesinde doğdu. Babası Şefik Efendi, annesi Şadiye Hanımdır. Erzurum Palandöken İlkokulu mezunudur. Asıl mesleği terzilik olan Alkır, müzik aşkının ağır basması nedeniyle müzik yaşamına 1955 yılında Erzurum Halk Oyunları Halk Türküleri Derneği’nde başladı. 1961’da TRT Erzurum Radyosu Türk Halk Müziği korosunaDEVAMI

Raci Taşcıoğlu, 05.05.1973’de Erzurum’da doğdu. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden 1995 yılında mezun oldu. 2007 yılında doktorasını tamamladı. 2012 yılında Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü doçenti oldu. Doç. Dr. Raci Taşcıoğlu’nun yayımlanmış eseri; “Uluslararası Tanıtım Bağlamında Spor Organizasyonları”, 2009DEVAMI

Şehit âşık Ali Rahmanî’nin asıl adı Ali Çırçır’dır. 1942 yılında Erzurum’da doğdu.  Babası Mustafa Efendi, annesi Gülsüm Hanım’dır. İlk Okulu Gazi İlkokulunda, ortaokulu Erzurum Lisesi orta kısmında okuyan Ali Çırçır, hastalığı sebebiyle tahsiline devam edememiştir. Arzuhalcilik ederek geçimini sağlarken 1973’de Sakatlar Kanunundan istifade ederek Atatürk Üniversitesine sakat işçi olarak girdiDEVAMI

Rasim Cinisli, 1938’de Aşkale Cinis Köyünde doğdu. Babası Naci Bey, annesi Ülviye hanımdır.  İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum’da yaptı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest Avukat olarak çalıştı. 1976 yılında evlenerek İstanbul’a yerleşti. Ticaretle uğraşan Rasim Cinisli, birçok vakıf ve dernek üyesidir.  Rasim Cinisli XIV. Dönem  (12.10. 1969-14.10.1973) veDEVAMI

(1865-1950) Namıkzâde Rasim Efendi (Erverdi) , 1865 yılında Erzurum’da doğdu. Erzurum’un yetiştirmiş olduğu ender insanlardan ve veli tiplerinden biridir. Kurşunlu Medresesinde Süleyman efendiden ders aldı.  Hocalık yapan Rasim Efendi büyük bir halk adamı ve dindar bir insandı. Rasim Erverdi, bütün ömrünü çok zengin kitap koleksiyonuna sahip ikibin ciltlik özel kütüphanesindeDEVAMI

Erzurum’un Manevi Dinamiklerinden Kadir-i tarikatı şeyhi,  Hacı Rasim Baba diye tesmiye edilen RASİM PİLATİN, h.1326/m.1904 yılında Erzurum Uzun Ahmet Köyünde doğdu. Babası Hüseyin Efendi, annesi Hatice Hanım’dır. Dedesi devrinin büyük âlim ve mutasavvıflarından Yusuf Efendi’dir. Neslinin Peygamberimizin (s.a.v) amcası Hz. Abbas’a dayandığı, ceylan derisine yazılı bir şecere ile kaim olduğu,DEVAMI

Recep Akdağ, 8 Mayıs 1960’ta Erzurum’da doğdu. BabasıYahya Akdağ (Erzurum Milletvekili), annesi Zekiye Hanım’dir. Recep Akdağ; Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında uzman oldu. Bir yıl süreyle Londra’da kan hastalıkları üzerine çalıştı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında öğretimDEVAMI

(1980- ) Akademisyen Recep Murat Geçikli, 8 Haziran 1980’de Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı. Atatürk üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 2003 yılında mezun oldu.  Ayni üniversitede doktorasını tamamlayan Doç.Dr.Recep Murat Geçikli Iğdır Üniversitesi Iktısaadi ve Ticari Bilimler Fakültesinde görev yapmaktadır Recep Murat Geçikli’nin yayımlanan eseri; “1946-1960 YILLARIDEVAMI

Refik Durbaş, 10 Şubat 1944’te Erzurum/ Pasinler ilçesinde doğdu. 1954 yılında ailesi ile birlikte İzmir’e nakletti. İlk, Orta ve Liseyi İzmir’de bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde başladığı öğretimini bitiremedi. Cumhuriyet Gazetesinde çalışmaya başladı ve ayni yerden 1992 yılında emekli oldu. Refik Durbaş, 1979 yılında “Çırak Aranıyor”  kitabıyla Yeditepe Şiir Ödülü’nü,DEVAMI

(1870-1876) Erzurum Belediye Başkanı Osmanlı Devletinin çeşitli yerlerinde kaymakamlık ve sair yüksek görevlerde bulunan Resul Şakir Paşa aslen Revandiz’lidir. 1860 yılında Erzurum’a gelerek yerleşmiştir. 1864 yılında İhsan isimli oğlunun Erzurum’da doğduğu bilinmektedir. Kısa sürede şehrin zenginlerinden olan Resul Şakir Paşa, Cennetzadeler ailesiyle akraba olmuştur.  Erzurum’da vefat eden Resul Şakir Paşa’nınDEVAMI

Reşat Çoşkun, Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümünden mezun oldu. Coğrafya öğretmeni olarak birçok şehirde görev yaptı. 1996 yılından beri Erzurum İmam Hatip Anadolu Lisesinde Coğrafya öğretmenliği yapmaktadır. Reşat Çoşkun’un yayımlanmış şiir kitapları, Berceste Sokak Lambası ŞehristanDEVAMI

Rıfat Zeki Çavuşoğlu, 1920 yılında Erzurum’da doğdu. Babası Abdulvahap Ramiz Efendi, annesi Fatma Hanımdır. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da yaptı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Aşkale Sulh Hâkimi, Bartın ve İstanbul Cumhuriyet Savcı Yardımcısı görevlerinde bulundu. R.Zeki Çavuşoğlu, X. Dönem (02.05.1954 – 01.11.1957) Erzurum Milletvekili olarak görev yaptı. R.Zeki ÇavuşoğluDEVAMI

Prof. Dr. Rıfkı Salim Burçak, 2 Nisan 1912’de Erzurum Ali Paşa Mahallesinde doğdu. Babası Hacışamlızâde Salim Bey, annesi Rukiye Saniye Hanımdır. Babası tarafından İspir’in Hunut (Çamlıkaya) beldesinden, annesi tarafından Tortum’un Yukarı Ödük köyündendir. Rıfkı Salim Burçak, üç günlük iken babasını kaybetmiştir. Ana tarafından dedesi olan Hacı Lütfullah Vehbi Efendi  ErzurumDEVAMI

Rıfkı Danışman, 1924 yılında Erzurum’da doğdu. Babası Sakıp Efendi Hoca, annesi Zennure Hanımdır. İlk ve Orta eğitimini Erzurum’da yapmış, İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu’ndan mezun olmuştur. PTT. Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı, PTT Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Rıfkı Danışman, XIV. Dönem (12.10.1969 – 14.10.1973), XV. Dönem ( 14.10.1973DEVAMI

Rıza Şimşek, 1930’da Horasan İlçesi Yüzveren (Yüzören) köyünde doğdu. Babası Murat Efendi, annesinin adı Hanım’dır. Ortaokul mezunudur. Medrese eğitimi almıştır.  Erzurum İl Genel Meclisi üyesi, serbest ticaretle iştigal etmiştir. Rıza Şimşek, XVIII. Dönem (29.11.1987 – 20.10.1991) Erzurum Milletvekili seçilmiştir. Rıza Şimşek 18.Aralık.1992 tarihinde vefat etmiştir. DEVAMI

Rıza Ümit, 1922 yılında Erzurum’da doğdu. Şiire ilkokul sıralarında başladı. “Sevgi” adlı ilk şiirini 1939 yılında Yedigün dergisinde yayımlandı. Bu tarihten itibaren Yedigün Şairleri arasında anıldı. Rıza Ümit, bir Türk milliyetçisidir.” Türk’üm, Türklüğüme imânım tanık/ İçim dışım tevhîd nuruyla yanık” diye şiirine başlayan şair, “Ben ya Türk’üm, öyleyse bir cihânım/DEVAMI

Rüstem Bey, 1866 yılında Oltu’da doğdu. Babası Murat Efendi, annesi Sultan Hanımdır. Ailesine HAMŞİOĞULLARI denmektedir. Soyadı kanunu ile aile ACAR ismini almıştır. Rüstem Acar (Hamşioğlu) Medrese eğitimi görmüştür. Osmanlı Meclis-i Meb’usan’ına IV. Dönem Oltu’dan seçilmiş, bu meclisin fesedilmesi üzerine TBMM’nin I.  Dönemine milletvekili olarak kabul edilmiş, 23.04.1920 – 16.04.1923 devresindeDEVAMI

Rüştü Kâzım Türker, 1 Mayıs 1928 tarihinde İspir ilçesi (Hunut)  Çamlıkaya’da doğdu. Babası Mehmet Bey, annesi Fatma Hanımdır. 1939 yılında Çamlıkaya İlkokulunu bitirdikten sonra, Samsun’da Fırın işleten babasının yanına giderek ortaokulu ve Liseyi Samsun’da okumuş 1945 yılında mezun olmuştur. 1946’da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tahsiline devam etmiş ve 15 MayısDEVAMI

(d.? – ö.1820) Vezir – Şair Rüştü Mehmet Efendi, Erzurum’ ludur. Doğum tarihi bilinmemektedir. 18. Yüzyıl ortalarında doğduğu tahmin edilmektedir. İlk görevi Divan Efendiliğidir. Çeşitli memuriyetlerde bulunmuştur. Vezirlik rütbesi ile Rikâb-ı Hümayun kaymakamlığına yükselmiş ve mühim hizmetler görmüştür. Rüştü Mehmet Efendi, Sofya Valisi iken 1820’de vefat etti. Nakşi tarikatına mensuptur.        DEVAMI

Rüştü (Soydan)Paşa, 1872 yılında Erzurum Bakırcı Mahallesinde doğdu. Babası Ömer Efendi,  annesi Besime Hanımdır. 1 Haziran 1890’da Mühendishane-i Berri-i Hümayun’ a girdi ve 8 Nisan 1893 tarihinde burayı bitirerek üsteğmen oldu. Mesleğinde başarı ile yükseldi ve 6 Aralık 1920’de Mirliva (Tümgeneral) oldu. 9.cu Kafkas Tümen Komutanı. Soyadı kanunu ile ailesiDEVAMI