Erzurum’da günümüze ulaşan yedi tarihi han Osmanlı dönemine aittir. Bu hanların ikisinin üzerinde kitabe vardır, diğerlerinin üzerinde kitabe bulunmamaktadır. Rüstem Paşa Kervansarayının üzerinde yer alan kitabede yaptıranı ve yapılış tarihi, Kamburoğlu Hanının üzerindeki kitabede ise sadece yapılış tarihi bulunmaktadır. Hanların üçü açık avlulu, dördü kapalı avluludur. Hanların altısı tek katlıDEVAMI

Erzurum Gölbaşı semtinde, Köse Ömer Ağa Mahallesinde, Nazik Çarşının orta kısımlarında bulunmaktadır. Hanın kitabesi yoktur. XVIII. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Han çevresindeki yoğun yapılaşmadan dolayı düzensiz bir şema yansıtmaktadır. Hanın doğuya açılan cadde üzerindeki girişi kesme taş malzemeden olup basık kemerli geniş bir kapı açıklığına sahiptir.  Han iç avlu veDEVAMI

Erzurum Gölbaşı semti Abdurrahman Ağa Mah. Gümrük Camii güneyinde yer almaktadır. Han Erzurum’un doğusundan şehre inen ve İran üzerinden İpek Yolu’nu takip ederek gelen kervanların şehre girmeden önceki ilk uğrak yeri ve gümrük işlemlerinin de gerçekleştirildiği mekândır.  Hanın H.1139/M.1726 yılında Derviş İbrahim Ağa tarafından yaptırıldığı ve batısındaki hamamla birlikte GümrükDEVAMI

Erzurum Hacılar Hanı XIX. Yüzyılda Hacı Abdurrahman tarafından yaptırılmıştır. Kitabesi yoktur. Han, 15.00 x 36.00 m. boyutlarındaki açık dikdörtgen avlu etrafında sıralanan 24 odadan oluşmaktadır. Avluyu yirmi dikdörtgen ayakla taşınan revak çevreler. Revakların gerisinde beşik tonozla örtülü odalar yer almaktadır. Revaklar avluya basık yuvarlak kemerle açılmaktadır. Odaların ön kısımlarındaki revaklarDEVAMI

Erzurum Habib Baba Caddesi, Hacılar Hanının karşısındadır. Kitabesi bulunmayan yapı, yapım özellikleri dikkate alındığında XIX. Yüzyıla tarihlenebilir.  Hanın girişi batıya açılmaktadır. Hanın girişi de ve bu cephedeki hana ait bölümler de özelliğini tamamen yitirmiştir. Girişten dar bir koridorla ulaşılan hanın asıl mekanı dikdörtgen bir hol niteliğindedir. Holün kuzey kesiminde yerDEVAMI

Erzurum  Yeğen Ağa  Mahallesi, Gölbaşı Caddesi üzerindedir. Kamburoğlu Hanı tarihe şahitlik eden bir handır. Ticaretin canlı olduğu dönemlerde kervanların konakladığı önemli hanlardan biridir.   Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde 2152 numaralı defterin 67.sahifesinde Esas 4/2957 sayılı 3 Cemaziyelahır 1034 tarihli “ Erzurum’da Gümrük Emini Osman Ağa ibnil merhum Elhac Ömer Ağa vakfiyesinde”  ErzurumDEVAMI

(Taş Han) Erzurum Menderes Caddesi üzerindedir. Rüstem Paşa Kervansarayı veya Taş Han diye bilinen han, Erzurum’un en tanınmış yapılarından ve Osmanlı döneminin Erzurum’da yapılan ilk eserlerinden biridir. Yolcuların ve hayvanlarının gece ve gündüz, her çeşit ihtiyaçlarına cevap verebilmek için yapılmış olan bu mimari abide bir han, bir kervansaraydır. Rüstem PaşaDEVAMI

Erzurum Yukarı Mumcu Mahallesi Çaykara Caddesi, Çaykara Sokak adresinde bulunan bina, XIX. Yüzyılın sonlarında Erzurumlu bir zengin tarafından konak olarak yaptırılmıştır.  1915-1916 yılları arasında dokuz ay Alman Konsolosluğu olarak kullanılan konak, 12 Mart 1918 tarihinde Erzurum kurtuluşunu müteakip,  Erzurum Valisi Mahir Akkaya 3 Temmuz 1919 tarihine kadar burada oturmuş, onunDEVAMI

Yakutiye Medresesi 29 Ekim 1994 tarihinde Erzurum Müze Müdürlüğüne bağlı  Türk İslam Eserleri müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Müzede ; Kadın Takıları ve Giysileri, Savaş Aletleri,   Erkek Takı ve Keyif Eserleri,  Madeni eserler,  Dokumacılık, Halı ve Kilim, El Yazması eserler, Tarikat ve Tartı Aletleri, Selçuklu Seramikleri, Oltutaşı, Sikke olmak üzere 11DEVAMI