Gacırzade Hacı Osman Efendi,  Mehmet Efendi’nin oğludur. Gaciroğlu  Mehmet Efendi ve kardeşleri, babaları Osman Efendi ve anneleri Emine Hanımla ile birlikte Dağistan’dan gelerek İspir’e yerleşmiştir. Bilahare Erzurum’a gelen Mehmet Efendi Karaköse Mahallesinde ikamet etmiştir. Babasının adını verdiği  oğlu Hacı Osman Efendi’yi  Erzurum Medreselerinde okutmuştur. Ayni zamanda Karaköse mahallesindeki camii, çeşmeDEVAMI

Garip Bektaş, 1.Ocak.1938 tarihinde Aşkale ilçesi Özler (Şoik) köyünde doğdu. Babası Mehmet Ali Efendi , annesi Ballı hanımdır. Babasının erken ölmesi ve annesinin başkası ile evlenmesi sebebiyle 17 yaşında İstanbul’a gider. 1976 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesinde işçi olarak çalışır ve 1999 yılında emekli olur. İlk okul eğitimli olup aşıklıkDEVAMI

(1947 -) Şair – yazar Gazi Keskin, 1947 Erzurum-Şenkaya’da doğdu.  İlk ve Orta öğrenimini Şenkaya’da tamamladı1967-1970 yılları arasında DİSK,(Devrimci İşçi Sendikaları konfederasyonu) Ankara Bölge Temsilciliği, Basın-İş Sendikası ve aynı dönemde, Ankara’da Türkiye İşçi partisi (TİP) Çankaya şubesinde görev yaptı.1980’de İzmir’e ailesinin yanına yerleşti ve Gültepe Belediyesi’nde temizlik işleri amiri veDEVAMI

 Asıl adı Mehmet Ali Sarıgül’dür. Mahlası Gülhani’dir. 1946 yılında Hasankale’nin Yayladağ köyünde doğdu.  Babası İskender Sarıgül’den (aşık Pünhani) aşıklık geleneğini ve şiire ilişkin bilgileri edindi. İlkokulu köyünde okuduktan sonra ortaöğrenimini Erzurum’da tamamladı. Erzurum Askeri Ağır Bakım Fabrikasında çalışmaya başladı. Mehmet Ali Sarıgül, 17 yaşından itibaren şiir yazıp değişlerini saz eşliğindeDEVAMI

Gülümser Keskin, 30.06.1953 tarihinde Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon bölümünden mezun oldu. Ayni bölümde doktorasını tamamladı. Atatürk üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu’nda Profesörlüğe yükseldi. Prof. Dr. Gülümser Keskin’in yayımlanan eseri;  “Otel İşletmeciliği ve İş Tatmin”i, Detay Yayıncılık, Ankara”, 2009DEVAMI

Gürbüz Papağan, 1967 yılında Aşkale ilçesine bağlı Abdalcık köyünde doğdu.  İlk okulu köyünde, orta okulu Aşkale’de okudu. Erzurum yolunda geçirdiği trafik kazasında sakat kaldı. Gürbüz Papağan, çalışmalarına müzik ve şiirle devam etmektedir. Yayınlanmış şiir kitapları; De Hele – 1998 Ilgıt Ilgıt – 2001 Göç Türküsü Şiir Pencerem – 2005 GözümdeDEVAMI