Ömer Nasuhi Bilmen, Erzurum Salasor köyünde 1883 yılında (hicri Rebiülevvel 1300) doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, annesi Muhibe Hanım’dır. Erzurum Ahmediye Medresesi müderrisi ve Nakibüleşraf Kaymakamı olan amcası Abdürrezzak İlmi Efendi’nin himayesinde yetişti. Amcasından ve Erzurum Müftüsü Narmanlı Hüseyin Efendi’den ders okudu. İki hocası da vefat edince 1908 senesinde İstanbul’aDEVAMI

Ömer Kara, 27.12.1969 tarihinde Tortum’da doğdu.  İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu. Ayni yıl Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümüne araştırma görevlisi olarak girdi. 2001 yılında doktorasını tamamladı, 2008 yılında doçent oldu. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesine naklen gelerek 2013DEVAMI

Ömer Özyılmaz, 1952 yılında Erzurum’da doğdu. Babası Hasan Efendi, annesi Seher Hanım’dır. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı. Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını tamamladı. Erzurum, Hınıs ve Pasinler’de öğretmenlik yaptı. Doç.Dr. Ömer Özyılmaz, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde ve Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ‘ndeDEVAMI

Önder Barlı, 16.03.1965’de Tortum’da doğdu.  Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünden 1987 yılında mezun oldu. Doktorasını İstanbul Üniversitesinde yaptı. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri profesörü olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Önder Barlı’nın yayımlanmış eseri ; “Türk Yöneticisinin Yararlandığı Motivasyonel Araçlar”, 2005DEVAMI