Erzurum ovasında, Tivnik (Altınbulak) Mahallesi (köyü) ile Erzurum arasında, Erzurum’a 7 km uzaklıkta bulunmaktadır.  Karasu’nun kolu olan çay üzerinde kurulmuştur. Köprünün üzerinde kitabe bulunmadığından, mimari özelliklerine göre XVII. Yüzyıla tarihlendirilmektedir. Sultan IV. Murad’ın Revan Seferi sırasında iki yana dizdirdiği askerleriyle bu köprüden geçtiği dikkate alınırsa köprünün, 1630-1635 yıllarında var olduğuDEVAMI

Eski Erzurum – Pasinler yolunun 8. Km.sinde, Nebi Hanları denilen yerin yakınında, Toparlak Suyu üzerindedir.  Kitabesi olmayan köprünün XVIII. yüzyılda Nebi Hanı ile birlikte, Erzurum Valisi İzzet Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Nebi Hanı köprüsü, doğu – batı doğrultusunda,  43 m. uzunluğunda, 6 m. genişliğinde olup, dokuz gözlü olarak inşa edilmiştir.DEVAMI

Erzurum Karaz Mahallesi (Köyü)’nin 5 km kadar kuzeydoğusunda, çevre yolunun hemen sağında,  Karasu üzerine kurulmuş köprünün kitabesi yoktur.  XVII. Yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir. Köprü 1980-1984 yılları arısında onarılmıştır. Karaz köprüsü, doğu –batı doğrultusunda 135 m. uzunluğunda, 6.25 m. genişliğinde, 6.60 m. yüksekliğinde ve iki yandan taş korkuluklarla sınırlandırılmıştır. Sekiz  gözlü olanDEVAMI

Erzurum –Aziziye (Ilıca) İlçesine bağlı Ağaver Köyü’nde bulunan köprü, Karasu üzerine inşa edilmiştir. Köprünün beyaz mermer üzerine yazılmış olan kitabesi şöyledir; “Trabzonlu Nemlizade Hacı Ahmed ve Hacı Mahmud kardeşlerin hayratadır.                                                               Fi 1320 senesinde… 19’undan 1322 senesinin Cemaziyel ahiri ayının 10’unda” Kitabeden de anlaşıldığı gibi bu köprüyü Trabzonlu Nemlizade Hacı AhmedDEVAMI

Osmanlı Devleti, Erzurum’da, Rus istilâlarına engel olmak için, 1867-1874 yılları arasında Fosfor Mustafa Paşanın idare ettiği istihkâm faaliyetlerini başlattı. Şehrin çevresi toprak tabya veya istihkâmlarla çevrildi. Savunma amacı ile yapılan bu toprak setlerden geçişi sağlamak için dört kapı inşa edildi. HARPUT KAPI Bu kapının kalıntıları Erzurum Valilik binası sahası içindedir.DEVAMI