1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ve buna dayanılarak hazırlanan talimâtnâmelerle, Osmanlı Devletinde büyük şehirler başta olmak üzere Belediye teşkilatları kurulmaya başlanmıştır. Bu nizamnameye istinaden Erzurum’da Vilayet teşkilatı kurulması, Mehmet Emin Muhlis Paşa’nın valiliği döneminde, Eylül 1866’da gerçekleşmiştir. 1867’de vilayet belediye meclislerinin kuruluş ve görevleri hakkında hazırlanan talimata göre, belediye meclisleri birDEVAMI

Atatürk 1 Kasım 1937 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama yılına başlaması dolayısıyla yaptığı konuşmada İstanbul ve Ankara Üniversitelerinden sonra Doğu Anadolu’da da bir üniversite kurulması gerektiğini belirtmişti. Atatürk’ün bu düşüncesi 1951 yılında oluşturulan Doğu üniversitesi Tetkik Komisyonunun hazırladığı rapor dikkate alınarak araştırmalar hızlandırıldı. Ocak 1954 tarihinde ABD ileDEVAMI

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum’da ikinci bir devlet üniversitesi olarak 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan kararla kurulmuştur. Erzurum Teknik Üniversitesi; Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesinden, Yabancı Diller Yüksekokulundan, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen BilimleriDEVAMI

(Ambar-ı Kebir) Erzurum Yeni Kapı semtinde Yoncalık Mahallesinde bulunan ambarlar Erzurum’un tahkim edilmesi amacıyla Erzurum’a tayin edilen Fosfor Mustafa Paşa tarafından 1860-1870 yılları arasında yaptırılmıştır. Bina üzerinde yapım kitabesi yoktur. Günümüzde Milli Savunma Bakanlığının Erzurum Erzak Deposu olarak kullanılmaktadır. Taş ambar, doğu- batı doğrultusunda, 40 x 175 m. ölçülerinde, dikdörtgenDEVAMI

Cumhuriyet Caddesinde bulunan binanın yapının kesin yapım tarihi belli değildir.  Binanın 1900-1910 tarihleri arasında Şerif Efendi isminde birisinin yaptırdığı kabul edilmektedir.     Yapı orijinalde iki katlı olduğu halde 1995-1996 yılında yapılan onarımda bir kat ilave edilmiş ve Yakutiye Belediye Binası olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu bina, I. Dünya Savaşında Mevki-i Müstahkem KomutanlığıDEVAMI

Yapılış tarihi kesin olmamakla birlikte bu yapı, 1827 yılında Erzurum Valilerinden Sait Galip Paşa  tarafından yaptırılmıştır. Saray  olarak da isimlendirilen bu binanın ihtiyaca cevap vermemesi üzerine yıktırılarak, yerine 1904 yılında yenisi yaptırılmıştır. Dikdörtgen alana oturtulan binanın girişi, ortası ileri taşkın şekilde, batı cephe ortasındadır. Binanın batı ve doğu cepheleri ileriDEVAMI

Erzurum Lisesi Hastaneler Caddesinde yer almaktadır. Erzurum Lisesi’nin bu günkü binasının inşaatına 1930 yılında başlanmış ve 1939 yılında bitirilmiş olan bina, Alman Mimar Lamberk tarafından,  “E” ve “L” harflerini oluşturacak şekilde, üç katlı olarak tasarlanmıştır. “L” şekilli bina, yapı topluluğunun kuzeyinde bulunmaktadır. Doğu cephesinin ortasında, üzerinde saat bulunan daire şekilliDEVAMI

Kilise Kapı, Kongre Meydanı’nda bulunan yapı, ilk olarak 1867 yılında yapılmış, 1870’lerde Ermeni Mektebi olarak kullanılmış, daha sonrada Sanat Okulu haline dönüştürülmüştür. Erzurum Kongresi’nin toplandığı bina olarak tanınan bu bina, 1925 yılındaki yangında tahrip olmuştur. Bina onarılarak günümüzde Kongre Müzesi olarak kullanılmaktadır. U şeklinde bir plana sahip olan yapı, bodrumDEVAMI

Hastaneler Caddesi Erzurum Lisesi karşısında bulunan ve 9. Kolordu İç Tedarik Bölge Başkanlığı olarak kullanılan binanın kesin yapılış tarihi bilinmemektedir. Binanın batı cephesinde bulunan giriş kapısı üzerinde bulunan Sultan Abdülmecid’e (1839-1861) ait tuğradan, 1854 Kırım Savaşı’nı müteakiben, 1860’lı yıllara kadar yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Dikdörtgen alan üzerine oturtulan yapı tek katlıdır.DEVAMI

Dönemin Erzurum Belediye Başkanı Şerif Efendinin gayretleri ile halktan toplanan paralarla 1902 yılında yapımına başlanmış olan bina 1903 yılında tamamlanmıştır. Hastane binası, kuzey-güney doğrultusunda, enine dikdörtgen planlıdır. Bodrum kat üzerine iki katlı olarak inşa edilen binanın girişi batı cephesindedir. Bina, değişi olarak yerleştirilmiş iki renkli düzgün kesme taş malzeme ileDEVAMI

Çifte Minareli Medresenin güney batısında, Taş Ambarların doğusunda bulunan bina, 1889 yılında Erzurum Mülkiyesi olarak hizmete girmiştir. Daha sonra Erzurum Sultanisi ve Erzurum Lisesi adı ile faaliyet göstermiştir. 1957-1958 yıllarında Atatürk Üniversitesine tahsis edilen bina 1959 yılında Şair Nefi İlköğretim Okulu olarak kullanılmaktadır. Bibliyografya H.Gündoğdu, Erzurum ve Çevresindeki Tarihi KalıntılarDEVAMI