Sadrettin Haşıloğlu, 01.05.1940 tarihinde Erzurum’da doğdu. Babası Ebubekir Salim Bey, annesi Ülviye hanımdır.  Erzurum Lisesi’ni 1958 yılında bitirdi.  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Askerlik dönüşü stajını yaptı ve avukatlık mesleğine atıldı. Emlak Kredi Bankası Bölge Hukuk müşavirliği görevini yaparken 1968 yılında Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu’nda İngilizce öğretmenliği, 1971-1976DEVAMI

Sabri TOPDAĞI 1959’da Erzurum’da doğdu. İlkokulu Bağbaşı, Aziziye ve Rüştüpaşa İlkokullarında  tamamladıktan sonra 1974 yılında 23 Temmuz Ortaokulu’ndan mezun oldu. 1977 yılında Kuleli Askeri Lisesi’ni, 30 Ağustos 1982 tarihinde Kara Harp Okulu’nu bitirerek Topçu Teğmen oldu. Topçu ve Füze Okulu’ndaki bir yıllık Topçu Subay Temel eğitiminden sonra sırası ile Malazgirt, Tekirdağ,DEVAMI

Sabri Erduman, 1911 yılında Hasankale’de doğdu. Babası Yusuf Efendi, annesi Kudret Hanımdır. Erzurum Öğretmen Okulu mezunudur. Öğretmen olarak görevine Yusufeli Ersis’de başlamış, sırasıyla Hopa/Kavak, Şavşat Merkez Okulu, Ardanuç Merkez Okulu Başöğretmeni olarak görev yapmıştır. Sabri Erduman, IX. Dönem  (14.05.1950 – 02.05.1954), X. Dönem (02.05.1954 – 01.11.1957), XI. Dönem (27.10.1957 –DEVAMI

(1904 – 1944) Sadettin Akatay, 1904 yılında Erzurum / Aşkale İlçesinde doğdu. Öğretmen Okulunu bitirerek İlk Okul Öğretmenliği yaptı. Halk arasında “Muallim Sadi bey” olarak tanınıyordu. Erzurum Halkevi’nin tiyatro ve musiki çalışmalarına katılır ve sahneye konulan eserlerde hep başrol oynardı. Sadettin Akatay,  26 Nisan 1944 günü vefat etmiştir. Erzurumlular SadettinDEVAMI

Saadettin Aydın, 8 Temmuz 1962’de Erzurum-Hınıs’ta doğdu. Babasının adı Selahattin, annesinin adı Menazire’dir.  Saadettin Aydın, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nden mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak göreve başladı. Bu arada Cumhuriyet Üniversitesi’nde işletme alanında Doktorasını tamamladı ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi, Cumhuriyet Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent, Gaziantep ve KosovaDEVAMI

Sadrettin Gümüş, 1945 yılında Erzurum’un Narman ilçesinde doğdu. 1972 yılında Erzurum İmam-Hatip Okulu’nu, 1976’da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi. Öğrencilik yıllarında başladığı memuriyet görevini, çeşitli müftülüklerin emrinde din görevlisi olarak sürdürdü. 1977 yılında İstanbul Müftü Yardımcısı oldu. Aynı yıl Yüksek İslam Enstitüsü’nde asistan oldu. 1983 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal BilimlerDEVAMI

NECCAR mahlası ile tanınan Sadreddin Özyapar Hoca Efendi, 1893 yılında Erzurum’un Aşağı Habib Efendi Mahallesinde doğdu.  Babası Ahmed Efendi, annesi İzzet Hanımdır. Erzurum Rüştiye Mektebini birincilikle bitirdi. Sonra Kur’an derslerine devam etmiş ve dini ilimlerde dersler alarak bilgisini genişletmiştir. Sadreddin Özyapar, Erzurum Silah Fabrikasında marangoz olarak çalıştı. Bir müddet sonraDEVAMI

(ö.1794)  (ŞEYH) Şeyh Sadık Erzurumî’nin  ailesi hakkında bir bilgi sahibi değiliz. Erzurum medreselerinde okumuş, orta yaşlarda Nakşi tarikatına girerek zamanını ibadet ve tâatle geçirmiştir. H.1192 (M.1778) yılında Erzurum’dan İstanbul’a gelmiş, Üsküdar’da Nuh Kuyusu civarında bulunan tekkede postnişin olarak irşad görevini devam ettirmiştir. Şeyh Sadık Erzurumî, H.1209 M.1794 senesinde vefat etmiş,DEVAMI

Sadık Yalçın, 5.12.1947 tarihinde Erzurum Aşağı Mumcu Mahallesi Korukçu Sokakta doğdu. Babası İsmet Bey, annesi Gülsüm hanımdır. Erzurum Kültür Kurumu İlkokulu, Gazi Ahmet Paşa Ortaokulu ve Erzurum Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1972 yılında mezun oldu. 1975 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde Göz Hastalıkları Uzmanı olarak ihtisasını tamamladı. SadıkDEVAMI

Sait Uylaş, 01.06.1966 tarihinde Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili Bölümünden 1988 yılında mezun oldu. Ayni bölüme Araştırma Görevlisi olarak girdi. 2001 yılında doktorasını tamamladı ve yardımcı doçent oldu. Sait Uylaş A.Ü. Edebiyat Fakültesi Arap Dili Bilimi Anabilim Dalı Doçenti olarak görev yapmaktadır. Doç.Dr. Sait Uylaş’ın yayımlanmış eseri;DEVAMI

Sait Kantarel (Memet Sait Kantaroğlu), 1912’de Erzurum’da doğdu. Babası Fehim Bey, annesi Kamile Hanımdır. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden mezun oldu. Sarıkamış, Oltu, İnegöl Orman İşletme Mühendisliğinde çalıştı. Sait Kantarel, IX. Dönem Kastamonu ve XI. Dönem (02.05.1954 -01.11.1957) Erzurum Milletvekili olarak seçildi. Sait Kantarel, 18.03.1985 tarihinde vefat etti.DEVAMI

Sait Özlütürk, H.1287/M.1871’de Oltu’da doğdu. Babası Ahmet Bey, annesi Nezafet Hanım’dır. Dedesi Hayri Bey ailesi ile birlikte Ahiska’dan göç ederek Oltu’ya yerleşmişlerdir. Dedesinden dolayı ailesine    (HAYRİBEYOĞULLARI) ismi verilmiştir. Kaftanoğlu ailesinden Nevrez Hanım’la evlenmiş, iki kız ve bir erkek evladı olmuştur. Oltu’nun Ruslar tarafından işgali üzerine ailesi Narman’a bağlı Konpur(Damarlıtaş) köyüneDEVAMI

Sakıp Danışman, H. 1308 m. 1892 yılında Erzurum Ayazpaşa Mahallesinde doğdu. Babası Zeynel Camii hatibi müderris Ali Efendi’dir. Babası Artvin ili Yusufeli ilçesinden annesi Erzurum Söğütlü köyündendir. Birbuçuk yaşlarında yetim kalan Sakıp Danışman, babalığının nezaretinde büyümüştür.  Küçük yaşta hafız olmuş ve devrin meşhur alimlerinden “Yetim Hoca” diye bilinen Mustafa Efendi’ninDEVAMI

Sakıp Hatunoğlu, 1921 yılında Erzurum’da doğdu. Babası Haydar Bey, annesi Feride Hanımdır. İstanbul Yıldız Teknik Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümden mezun oldu.  Kars Bayındırlık Müdürlüğü Şose ve Köprüler Mühendisi olarak göreve başladı.  Karayolları Erzurum, Trabzon Şube şefliği, Karayolları Genel Müdürlük Müşaviri, Tesisler Fen Heyeti Müdürü olarak çalıştı. Sakıp Hatunoğlu, II. DönemDEVAMI

Salih Efendi  Erzurum Müftüsüdür. Sarrafzâde denmekle meşhurdur. Bir çok ulema yetiştirmiştir. H.1236 M.1820 senesinde İranlıların Erzurum’a hücumu esnasında çıkan ve tarihte “Müftü Salih Vakası” olarak bilinen büyük karışıklık neticesi  Kazzazzâde Kadı Abdülkerim Hicabi efendi ile birlikte Murat Paşa Camii hareminde bulundukları sırada, minarede bulunan Kör Ali ismindeki şaki tarafından atılanDEVAMI

Saliha Koday, Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünden 1984 yılında mezun oldu. Ayni yıl araştırma görevlisi olarak işe başladı. 1991 yılında doktorasını tamamladı. 2000 yılında doçent, 2006 yılında profesör oldu. Prof. Dr. Saliha Koday, Atatürk üniversitesi Edebiyat Fakültesi Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalında görev yapmaktadır. Prof. Dr.DEVAMI

Salim Altuğ, 1895 yılında Erzurum’da doğdu. Babası Said Bey, annesi Nimet Hanımdır. 1912’de Harp Okulundan mezun oldu. Silahlı Kuvvetlerin çeşitli kademelerinde görev yaptır. Sarıkamış muharebelerinde göğsünden yaralandı. Mütareke döneminde kendi arzusu ile emekli oldu.  Serbest Ticaret ile iştigal etti. Bir müddet sonra ticaretini Kars’a nakletti. Yedi sene Kars’ta il genelDEVAMI

Samih Bayrakçeken, 25.01.1955 tarihinde Horasan İlçesi Azap Köyünde doğdu. Babası Kemal Bey, annesi Neriman Hanımdır. İlkokulu köyünde tamamladı. Erzurum Lisesi’nden mezun oldu. Atatürk Üniversitesi Kimya bölümünü bitirdi. 1987 yılında doktorasını tamamladı. 1990 yılında doçent, 1995 yılında profesör oldu. Prof. Dr. Samih Bayrakçeken, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya EğitimiDEVAMI

Sanamerli Mevlüt Baba’nın Peygamber soyundan geldiği halk arasında yaygın rivayettir. Hacı Mevlüt Baba, 20 Nisan 1895 tarihinde, Cuma günü (Mevlit Gecesi) Erzurum Horasan ilçesinin Sanamer (Hacı Ahmed) köyünde dünyâya gelmiştir. Anasının adı Nene, Babasının adı Yakup, annesinin adı Nene Hanımdır. Sanamerli Hacı Ahmet Baba’nın torunudur.   Mevlüt Baba, bir taraftan dedesiyleDEVAMI

(1953 – ) Eğitimci Yazar Sancak Karaavcı, 1953 yılında Erzurum’da doğdu. Babası Narmanlı Nuri Bey, annesi Nuriye Hanım’dır. Erzurum Lisesi’ni bitirdi ve Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsü’nden 1977 yılında mezun oldu. Erzurum Şair Nefi Orta okulu Fen dersleri öğretmenliğinden emekli  oldu. Sancak Karaavcı’nın yayımlanmış eserleri; Seslenirken Sislenmek Kerimin KuyusuDEVAMI