Tahsin Parlak, 1955 Oltu doğumludur. İlk, Orta ve Lise eğitimini Oltu’da tamamladı. Eğitim Enstitüsünü 1980 yılında bitirdi. Kahramanmaraş ve Oltu’da çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 1991-1994 yılları arasında Oltu Halk Eğitimi Merkezi Müdür Muavinliği görevinde bulundu. 1994 yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Halı-Kilim ve EskiDEVAMI

Tahsin Telli, 1923 yılında Erzurum’da doğdu. Babası Faruk Bey, Annesi Şahvare Hanımdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Serbest Avukat olarak çalışmıştır.  Tahsin Telli, XII. Dönem (15.10.1961-10.10.1965) Erzurum Milletvekili seçilmiştir.  Avukat Tahsin Telli 17.11.1981 tarihinde vefat etti.DEVAMI

Tayyar Ayyıldız,  1940 yılında İspir İlçesi Büyükdere köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İspir’de tamamladı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunudur. Ayni fakülteye asistan olarak giren Tayyar Ayyıldız, 1978 yılında Profesörlüğe yükselmiştir. Uzmanlık alanı tarım politikasıdır. Prof. Dr. Tayyar Ayyıldız, 22.Mart. 2013 tarihinde vefat etmiştir.                                                                 Tayyar Ayyıldız’ın yayımlanmış eserleri;                                                                                                            1-TarımDEVAMI

Tayyip Cinisli, 1913 yılında Aşkale Ortabahçe (Cinis) Köyünde doğdu. Köyün eski yerlilerinden olup Soy ismini köyün eski adı olan Cinis ten almaktadır. İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. Yedikule Verem Hastahanesi’nde göreve başladı. Erzurum’a ve Erzurumluya sevdalıydı. Erzurum Verem Savaş Hastahanesi’nde Başhekimlik yaptı. Fakir fukaranın dertleriyle ilgilendi. Emekli olduktan sonra ömrününDEVAMI

Asıl adı Ömer Faruk Ketvanlı’dır. Ailesi Ketvan köyünden gelmiş ve sülale mensupları soyadı kanunu ile Ketvanlı soyadını almışlardır. Erzurum halkı Tivnikli Hacı Faruk Hoca olarak tanımaktadır. Ömer Faruk Hoca, 1881 yılında Erzurum Tivnik köyünde doğmuştur. Babası Emiroğullarından Mirimiran Mehmet Bey, annesi Fehime Hanımdır.  Tivnik’de Subyan Mektebinde ilk tahsilini yapmış, sarf-üDEVAMI

Togay Gemalmaz, 1937 yılında Erzurum’da doğdu. Babası Fatih Bey, annesi Sülbiye Hanımdır. İstanbul Teknik Üniverasitesi Elektrik Fakültesi mezunudur. İller Bankası Genel Müdürlüğü İstanbul 1.Bölge Müdürlüğünde göreve başladı. Türkiye Elektrik Kurumu 14. Bölge Müdürlüğü yaptı.  Elektrik Müteahhitliği yaptı. Togay Gemalmaz, XVII. Dönem (06.11.1983 – 29.11.1987) ve XVIII. Dönem ( 29.11.1987 –DEVAMI

Tolga Başak, 20.11.1976 tarihinde Erzurum’da doğdu. Atatürk üniversitesi Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde 2006 yılında doktorasını tamamladı ve Yardımcı Doçent oldu. Yrd. Doç. Dr. Tolga Başak’ın yayımlanmış eserleri; “İngiltere`nin Ermeni Politikası (1830-1923)”, 2008, “Milli Mücadele Günlerinde Cevat Dursunoğlu”, 2010, “Yüce Yurttan Yükselen Ses, Albayrak (1919-1921)”, 2012, (ASLAN, Y., ASLAN,DEVAMI

Erzurum Toparlak Mahallesi (Köyü)’ne iki ziyaret yeri vardır. Bunlardan birincisi köyün batısına düşen ve halk tarafından ziyaret tepe denilen tepenin üstünde, küçük bir kayanın dibinde moloz taşlarla yapılmış bir mezar vardır. Mezarın kitabesi yoktur. Köy halkı bu mezarda Toparlak isimli bir şehit kişinin yattığını belirterek ziyaret ederler. İkinci ziyaret ToparlakDEVAMI

Turgut Karabey, 1944 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum’da tamamladı. 1965 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne girdi ve 1969 yılında mezun oldu. Bir süre çeşitli şehirlerde öğretmenlik yaptı. 1976 yılında A.Ü.Fen-Edebiyat Fakültesine araştırma görevlisi olarak atandı ve 2007 yılında Profesör oldu. Prof.DEVAMI

Turhan Feyizoğlu, 9 Eylül 1958 tarihinde İspir’de doğdu. İspir esnaflarından Kemal beyin oğludur. 1980 yılında İspir Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunu 1983 yılında bitirdi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde okudu (1983-1987) Cumhuriyet Gazetesi, Bizim Gazete, Çağdaş Marmara gibi gazetelerde yazdı. Turhan Feyizoğlu’nun yayımlanmış birçok eseri bulunmaktadır.DEVAMI