Erzurum evleri tamamen iklime bağlı geleneksel yapı tiplerinden oluşmaktadır.  Erzurum’da iki katlı, kalın duvarlı, ahşap kirişlemeli , alt katta kapalı veya az açıklıklı ahır-merek, mutfak (tandır başı), iç avlu gibi unsurların zenginleştirilmiş bir düzenleme ortaya koyar. Bunun üzerinde açıklığı fazla baş oda, buna bağlı olarak da diğer odalar sıralanır. OdalarınDEVAMI

(Yusuf Ziya Paşa Köşkü) Erzurum Yukarı Köşk Mahallesi Köşk Camii yanında bulunan Nüzhet-ül Hazra köşkü eski Erzurum evlerine güzel bir örnektir.  Köşk, tarihi kaynaklarda Nüzhet-ül Hazra  (gezilip safa bulunacak, gönül açılacak yer) şeklinde geçmektedir.  Bu köşkün bahçesine de (yeşil cennet ) anlamına gelen Ravzat-ül Hazra denilirdi.     Yapım kitabesi olmayan buDEVAMI

Fizyo Babanın Evi: Erzurum Murat Paşa Mahallesi Erzincan Kapı Semti Yenikapı Caddesi üzerindedir. 1903 yılında Hacı Bekirzade Ağa Efendi tarafından yaptırılmıştır.  Tek katlı, düz damlı, ön cephesi bitkisel motifli yüksek kabartma taş işçiliği ile yapılmıştır. Ev sağlam ve kullanılmaktadır.DEVAMI

Kullebi Akif Ağa Evi :Erzurum Tebriz Kapı semti, Rabia Hatun Mahallesi Palandöken Caddesi üzerindedir. Halk arasında “Kullebilerin Evi” diye tanınmaktadır.  1909 yılında inşa edilmiş,  İki katlı geleneksel Erzurum evlerinden olup, sağlam ve kullanılmaktadır.DEVAMI

Erzurum Lala Paşa Mah. Esat Paşa Camii yanında, menderes caddesi üzerindedir. H.1321/M. 1905 yılında yapılmış olan konak tipindeki bina Erzurum’a hakim bir tepede bulunduğundan, restore edilerek hizmete sunulmuştur.ÜDEVAMI

Erzurum Camii Kebir Mahallesinde bulunmaktadır. 1876 yılında Konak tipinde yapılan bu yapı sağlam ve kullanılmaktadır. H. Karpuz, Erzurum Evleri – 1993DEVAMI