Nihat Temel, 1950 – Erzurum  Aziziye ilçesi Kumluyazı (Norşen) doğumludur. Babası Recep Efendi, annesi Güli Hatun hanımefendidir.  İlk Okulu köyünde okudu ve ayni zamana hafızlığını tamamladı.  Erzurum İmam Hatip Lisesinden sonra İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1975 yılında mezun oldu.  Erzurum’da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan Aşere-Takrib-Tayyibe Kursunu bitirdi. NihatDEVAMI

Nabi Belekoğlu, 1945 yılında Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Öğretmen olarak görev yapmaktadır. Erzurum ve yöresi halk türkülerini derleyerek  “Erzurum Türküleri” isimli eserini Adana-1971 yılında yayımladı. Bibliyografya Z. Başar, Erzurumlu 54 MüellifDEVAMI

Naci Elmalı, 09.10.1956 tarihinde Erzurum’da doğdu. Babası Dıreşler diye bilinen aileden Hacı Şefik Beyin oğlu Necati Elmalı, annesi Ilıcalı diye bilinen aileden H.Tevfik Eşrefoğlu’nun kızı Semiha Hanımdır. Erzurum İnönü İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve Lisesi’ni bitirdi.   1977 yılında Erzurum Kâzım Karabekir Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünden mezun oldu. Naci Elmalı mezun olduğuDEVAMI

Naci Gaciroğlu, 1930’da  Erzurum’da doğdu. Babası Nurettin Efendi, annesi Naime Hanımdır. Dedesi 1925 yılındaki şapka hadisesinde yargısız idam edilen Hacı Osman Efendidir.  İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest Avukat olarak çalıştı. Naci Gaciroğlu, XIV. Dönem (12.10.1969 – 14.10.1973) Erzurum Milletvekili seçildi. IV. dönemDEVAMI

Naci Okcu, 1943 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve Lise eğitimini Erzurum’da tamamladı.  İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden  1967 yılında mezun oldu.1973 yılında  Atatürk üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde tasavvuf edebiyatı asistanı olarak göreve başladı. 1978 yılında doktorasını tamamladı, 1984 yılında doçent, 1989 yılında profesör oldu. 1994-2000 yılları arasında iki dönem İlahiyatDEVAMI

Nadim MACİT, 12.11.1958’de Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Özdere köyünde dünyaya geldi. İlköğrenimini aynı köyde, ortaöğrenimini Erzurum İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladı (1978). Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni 1984 yılında bitirdi.  Öğretmen olarak göreve başladı.  Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora yaptı. 1993 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam BilimDEVAMI

Nafiz Kotan, 1885 yılında Erzurum’da doğdu. Babası Hacı Ahmet Bey, annesi Esma Hanımdır. 1903 yılında Makbule Hanım ile evlendi, beş çocukları oldu. 1913 te ailesiyle İstanbul’a yerleşti. Ticaretle meşgul oldu. Nafiz Kotan Birinci Dünya Savaşı sırasında Ordumuza bağış yaparak iki uçak armağan etmiştir. 2. Tayyare Bölüğünde görevlendirilen “BREGUET XIV B”DEVAMI

Erzurum’un kültürel aktiviteleriyle öne çıkan en ünlü pasta hanesi, Hemşin Pastanesi’dir. 1938 yılında açılan pasta hane, 1982 yılına kadar Cumhuriyet Caddesinde faaliyetini sürdürmüştür.  1982-1993 yılları arasında kapalı kalan pasta hane 1993 yılında Kuloğlu Mahallesi Bahçe Sokak (Site Dadaş arkası) adresinde yeniden açılmıştır ve bir kültür merkezi niteliğine sahiptir.  Kurulduğu gündenDEVAMI

Naim Gölleroğlu Hoca, 1925 yılında Erzurum Gümüşgöz (Mehdi Efendi) Mahallesinde doğdu. Çocukluk yıllarında berber çıraklığı ve berberlik yaptı. Bu arada Hafız Ali Efendi ve Sakıp Danışman hocalardan Arapça, Tefsir ve Hadis konularında dersler aldı. 1950 yılında Erzurum Müftüsü Solakzâde’nin takdiri ile resmi olarak imamlık görevine başladı. 1960 yılında Erzurum MüftüsüDEVAMI

(H.1199/M1783-H.1280/M.1863) Müftü-Divan Şairi Ahmed Dursun Efendi, H.1199 yılında Ardahan’da doğmuştur. Eserlerinden anladığımıza göre Rus istilalarında Ahıska taraflarından Erzurum’a hicret eden bir aileye mensuptur.  Babası İshak, dedesi Halil Efendidir. Şiirlerinde mahlas olarak Natık veya Natıkî’yi kullandı.  Natıkî Ahmed Dursun Efendi diye tanınır. Erzurum Müftülüğü  görevinde bulundu ve “Koca Müfti” demekle deDEVAMI

Nazir Akalın, 1964 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da yaptı.Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları bölümünü bitirdi. Ayni üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Fars Dili ve Edebiyatı alanında mastır programını 1994 yılında tamamladı. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yeni Türk  Edebiyatı alanında ikinci mastır programını bitirdi veDEVAMI

Nazım Hikmet Polat, 1 Şubat 1955 tarihinde  Oltu ilçesi Bahçecik köyünde doğdu. İlkokulu Bahçecik köyünde, ortaokulu Oltu’da, öğretmen okulunu Tokat ve Bolu’da (1975) okudu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 1979 yılında mezun oldu.  Atatürk Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı (1981-1985). DEVAMI

Necati Bölükbaşı, 1946 yılında Pasinler (Hasankale) doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Erzurum’da tamamladı.  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1969 yılında mezun oldu. Necati Bölükbaşı, uzun yıllar Erzurum’da serbest avukatlık yaptı. Erzurum sevdalısı Necati Bölükbaşı, bölgenin en büyük sivil toplum kuruluşu olan ER-VAK’ın 2001 – 2004 yılları arasında başkanlığını yaptı.  BuDEVAMI

Necati Güllülü, 1942 yılında Pasinler’de doğdu. Babası Rıfkı Bey, annesi Semiha Hanımdır.  Orta öğrenimini Erzurum’da Liseyi Elazığ’da bitirdi. Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesinden 1969’da mezun oldu. Çeşitli devlet dairelerinde çalıştı. 25 Mart 1984 Mahalli İdareler seçimlerinde Erzurum Belediye Başkanlığına seçildi. 1984-1989 döneminde Belediye Başkanı olarak Erzurum’un çehresini değiştirdi.  Necati Güllülü, XX.DEVAMI

Necati Güven, 1923 yılında Hasankale’de doğdu. Babası Bekir Efendi, annesi Raime Hanımdır. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da yaptı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Serbest Avukat olarak çalıştı. Necati Güven, XIII. Dönem Erzurum Milletvekili seçildi. Necati Güven 14.07.2006 tarihinde vefat etti.DEVAMI

Necdet Çağıl, 02.08.1956 tarihinde Erzurum’da doğdu. 1967’de Pazaryolu İlçesi Alıçlı Mahallesi İlkokulunu, 1978 de İstanbul Merkez İmam-Hatip Lisesini tamamladı. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesine devam ederek Temel İslam Bilimleri Bölümünden 1992 yılında mezun oldu. Doktorasını tamamlayıp 2003 yılında Yrd. Doçent, 2006 yılında doçent ve 2006 yılından bu yana Atatürk Üniversitesi İlahiyatDEVAMI

Türk Edebiyatının en büyük şairlerinden biri olan ve kaside de üstâd sayılan Nef’i nin asıl adı Ömer olup Erzurum’un Pasinler (Hasankale) ilçesinde 1572 yılında doğmuştur. Pasinler sancak beyi Mirza Ali’nin torunu, Mıcıngerd (Sarıkamış) sancak beyi Mehmed Bey’in oğludur.  Kırım hanına nedimlik yaptığı anlaşılan babası da şairdir. Babasına dair bilgi verdiğiDEVAMI

Nejat Ünal, 3 Ekim 1938’de Erzurum Gez Köyünde (Dadaşkent) doğdu. Erzurum Lisesini 1957’de bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1962’de bitirerek avukatlığa başladı. Halen Ankara’da serbest avukatlık yapmaktadır. Nejat Ünal’ın tek şiir kitabı “Yaylalıyam Ezelden”, 1988 yılında Ankara’da yayınlanmıştır. Bibliyografya H.A. Kasır, Erzurum Şairleri  DEVAMI

Nene Hatun, 93 Harbi olarak da anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Erzurum’daki Aziziye Tabyası’nın savunulmasında kahramanca savaşmış bir Türk Kadınıdır. Kadın kahramanların önde gelenlerinden. Türk kadınının kahramanlık sembolüdür. Nene Hatun, 1857 yılında Erzurum Çeperli Köyünde doğdu. Babası Hüseyin Efendi’dir. Ayni köylü nalbant İbrahim ile evlenmiş, Rus işgali sebebiyle köyünden Erzurum’aDEVAMI

Nevzat Kösoğlu, 7.Ekim.1941 tarihinde İspir’de doğdu. Babası Tayyip Efendi, annesi Reyhane Hanımdır. İlk ve ortaokulu İspir’de, Liseyi Erzurum ve Karabük’te okudu.  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini ve İ.Ü. İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsünü bitirdi. 1964 yılında gazeteciliğe başladı ve Babıali’de Sabah Gazetesinin Ankara temsilciliğini yaptı. Ötüken Neşriyat’ı kurdu ve yönetti. Nevzat Kösoğlu,DEVAMI