İbrahim Aydın Yüksel, 1939’da Oltu’da doğdu.1966’da Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Süsleme Sanatı Yüksek kısmı İç Mimarlık bölümünden mezun oldu. 1975’de Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin Yüksek Mimarlık bölümünü bitirdi. Akademide okuduğu yıllarda 1961-64’de Hattat Halim Özyazıcı’dan nesih, rık’a ve sülüs yazılarını ve 1965’den itibaren de Tanburi Hafız Kemal Batanay’dan talik yazılarınıDEVAMI

İbrahim Ethem Atnur, 02.03.1966 tarihinde Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 1989 yılında mezun oldu. A. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne araştırma görevlisi olarak girdi. 1996 yılında doktorasını tamamladı. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi anabilim dalında 2006 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldu. Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur’un yayımlanmışDEVAMI

İbrâhim Hakkı Hazretleri, Erzurum-Hasankale’de (2 Muharrem 1115) 18 Mayıs 1703’te doğdu. Dedesi Hasankale eşrafından Dursun Mehmed oğlu Molla Bekir, babası Derviş Osman Efendi, annesi Altınbaşak (Kındığı) köyünden Şeyhoğlu Dede Mahmud’un kızı Şerife Hanife Hanım’dır. İbrahim Hakkı yedi yaşında annesini kaybeder. Babası Osman Efendi 1119’da (1707) Erzurum’a yerleşerek Yukarı Habib EfendiDEVAMI

İbrahim Hakkı Konyalı, 1896 yılında Konya’da doğmuştur. Babası Nalbantzade Mustafa Efendi’dir.   Konya  Sibyan mektebinden sonra, Konya Fuyuzat-ı Hamidiye Rüştiyesi’nden mezun oldu. Çeşitli medreselerde özellikle de Islah-ı Medâris-i İslâmiyye devam ederek tahsilini tamamladı. İbrahim Hakkı Konyalı, İstanbul Arşiv Dairesi ile Ankara Vakıflar Müdürlüğü Arşiv Daire Müdürlüğü görevlerinde bulundu ve buradan emekliDEVAMI

İbrahim Kavaz, 15 Ocak 1955’te Erzurum Horasan İlçesinde doğdu. Babası Ekrem Efendi, annesi Afife Hanımdır. İlk ve orta öğrenimini Horasan’da tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Bir süre öğretmenlik yaptı. Fırat Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde doktorasını tamamladıDEVAMI

(Ö.1060-1650) Osmanlı tarihçisi – şair İbrahim Mülhemi, Erzurum’da doğdu. Medrese tahsilinden sonra müderris oldu. İstanbul Başçı İbrahim Medresesi’ne 1039’da (1629) müderris olarak tayin olundu. Bir yıl sonra Hüsrev Kethüdâ, 1639’da Davut Paşa, iki yıl sonra Rum Mehmed Paşa, 1643’de Kılıç Ali Paşa, 1645’de Kadırga Limanı’ndaki Mehmet Paşa, 1650’de Kara MustafaDEVAMI

( – Ö. H.1178/M.1764) Erzurum Valisi İbrahim Paşa Erzurum doğumludur. Babası Mustafa Ağadır. Sülale lakabı Yazıcızade’dir. Yazıcızade Hacı İbrahim Paşa sırasıyla Kul kethüdalığı, Asker Sevk memurluğu, Yeniçeri Ağalığı yapmış, (birinci defa 1744-1750 yılları arasında 7 yıl, İkinci defa 1751 yılında 1 yıl, üçüncü defa 1757 yılında  1 yıl, dördüncü defaDEVAMI

İbrahim Özdoğan, 1956 yılında Erzurum’da doğdu. Babası Mehmet Bey, Annesi Bahriye Hanımdır. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. Serbest Eczacı olarak çalışmaya başladı. İbrahim Özdoğan, XXII. Dönem (03.11.2002 – 22.07.2007) Erzurum Milletvekili seçildi.DEVAMI

İhsan Coşkun Atılcan, Erzurum Aşağı Mumcu Mahallesinde 12 Mart 1917 tarihinde doğdu. Babası, küçük yaşta kaybettiği Şevki beydir. Asıl adı İhsan Atılcan’dır. “Coşkun” ismini takma ad olarak asıl adına ilave etmiştir. Erzurum Lisesi’nden mezun oldu ve dışarıdan girdiği Öğretmen Okulu’nu bitirdi.  1943 yılında Erzurum Lisesi Kütüphane Memurluğu görevine atandı. AyniDEVAMI

İhsan Karagülle, 1973 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum’da tamamladı. Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği bölümünden 1993 yılında mezun oldu. 2006 Yılında Yesevi Üniversitesinin Uzaktan Eğitim programına katılarak Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Yüksek Lisansını tamamladı. İhsan Karagülle 1994-1999 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ahlat MeslekDEVAMI

İhsan Yavuzer, 23 Ağustos 1890’da Erzurum’da doğdu. Babası Erzurumlu Kolağası İbrahim Efendidir. İlköğrenimini Muratpaşa Medresesinde tamamladı. Babasının görevinin Van’a nakledilmesi üzerine Rüştiye’yi Van’da okudu. 1907 ylında Askeri İdâdi’ye girdi ve teğmen rütbesi ile mezun oldu. Balkan Savaşı, I.Dünya Savaşı, İstiklâl Savaşlarına katıldı. İhsan Yavuzer, Erzurum’a hizmet etmek için sınıfını değiştirdiDEVAMI

İlhami Çiçek, 1954 yılında Otu ilçesinde doğdu. İlk ve Orta okulu Oltu’da, Liseyi Erzurum’da okudu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. 1978 yılında Kırıkkale Lisesi edebiyat Öğretmenliği görevine başladı.  İstanbul Pendik Lisesi öğretmenliğine tayin oldu. 1983 yılında askerlik görevini yaparken hastalandı ve 14 Haziran 1983 günü vefat etti. İlhami Çiçek’inDEVAMI

Dr. İlhami Fındıkçı 12 Mayıs 1968 tarihinde Horasan İlçesi Iğırbığır köyünde doğdu. Babası Zübet bey annesi Dilber hanımdır.  İlkokula Iğırbığır köyünde başladı, İstanbul – Küçükçekmece Yeşilyuva ilkokulunda tamamladı. İstanbul Küçükçekmece Lisesinden mezun oldu.  İstanbul Üniversitesi  Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden  1988 yılında  mezun oldu. İ.Ü. İşletme Fakültesi Davranış Bilimleri Bölümü’nde Yüksek Lisans DEVAMI

İlhan Aras, 1935 yılında Hasankale’de doğdu. Babası İlhami Bey, annesi Gülsüm Hanımdır. Pasinler Ortaokulundan mezun oldu. Toptan Ticaret ve İthalatçı olarak çalıştı. Türkiye Tüccar ve Sanayiciler Derneği İstihbarat Komitesi Üyeliği yaptı. İlhan Aras, XVII. Dönem (06.11.1983 – 29.11.1987) Erzurum Milletvekili seçildi. İlhan Aras 27.10.2006 tarihinde vefat etti.DEVAMI

(1842 – 1907) Âlim ve şair Şeyh Seyyid Abdurrezzak İlmi Efendi, 1842 yılında Erzurum’da doğdu. Erzurum Nakibü’l-eşrâf’ı ve Ahmediye Medresesi müderrisi Gıdali-Zâde Mehmed efendinin oğludur. (Gıdali Zâde Mehmed efendi Ömer Nasuhi Bilmen’in babası Ahmet Efendi’nin dayısı olup mezar taşında “üstazü’l-küll fi Külli’l-ulûm” olduğu yazılıdır.) (Ö.N.Bilmen Büyük Tefsir Tarihi). Abdurrezzak ilmiDEVAMI

İlyas Çelebi, 1951 yılında Erzurum Oltu’da doğdu. 1970’de Trabzon İmam-Hatip Okulu’ndan, 1974’te Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 1991 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırladığı İslâm İnancında Gayb Problemi adlı doktora tezini tamamladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki görevine 1993 yılında öğretim görevlisi olarak başladı. 1996DEVAMI

İrfan Gürkan Çelebi, Erzurum’da doğdu, İlkokulu, ortaokulu, Liseyi Erzurum’da bitirdi. Anadolu  Üniversitesi  İşletme Fakültesinden mezun oldu. Ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalından mezun oldu. Erzurum’da yayınlanan Doğu’dan Haber Gazetesi’nde,   Dinamik Haber Gazetesi’nde, Günlük Palandöken Gazetesi’nde, Albayrak Gazetesi’nde köşe yazıları yazdı.DEVAMI

İsa Çelik, 01.01.1965 tarihinde Narman’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Narman’da, yüksek öğrenimini Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümünde yaparak 1988 yılında mezun oldu. Ayni üniversitede doktorasını tamamlayıp 2003 yılında Yrd. Doç, 2005 yılında doçent, 2010 yılında profesör oldu. Prof.Dr. İsa Çelik’in yayımlanmış eserleri; Muhammed İkbal’in Tasavvufi DüşüncesiDEVAMI

(öl. 1903) Bilgin Hafız İshak Efendi Erzurum’da doğmuştur. Doğum Tarihi ve ailesi hakkında bilgi bulunmamaktadır. Nakşibendi tarikatına mensup olduğu bilinmektedir. Çeşitli görevlerde bulunduktan sonra İstanbul’a geldi. Bir ara Beyoğlu Belediyesinde başkâtip ve müdür yardımcısı olarak çalıştı. Mektubat,  İntibah,  Zeyli İntibah isimli eserleri vardır. Bibliyografya Büyük Larousse Ansiklopedisi c.10 s. 5781DEVAMI

İshak Oktay, 1942 Erzurum Arıbahçe köyünde doğdu. Babası Abdullah efendi, annesi Meliha hanımdır. Erzurum İsmetpaşa İlkokulu ve Erzurum Ticaret Lisesini bitirmiş, Ankara İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi’nden mezun olmuştur. İshak Oktay’ın  Dilek, Metin, Abdullah  isminde üç çoçuğu vardır. İshak Oktay halen Ankara’da Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir olarak işine devamDEVAMI