Osman Çelik, İspir-1942 yılında doğdu. Babası (demirci) Mehmet bey, annesi Emsile hanımdır. İlkokulu ve ortaokulu İspir’de okudu. Ankara Kurtuluş Lisesinden mezun oldu. Askerlik hizmetinden sonra 1964 yılında polis olarak göreve başladı. 1977 yılında İspir Belediye Başkanlığına seçildi. 1977-1980 ve 1980-1984 ve 1984-1989 olmak üzere üç dönem bu görevi yaptı. 2004-2009DEVAMI

Prof. Dr. Osman Aktaş, 20 Nisan 1958 İspir doğumludur. İlkokul, Ortaokul ve Liseyi İspir’de okudu. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümü’nden 1982 yılında mezun oldu. Doktorasını 1983 yılında asistan olarak göreve başladığı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda 1989 yılında tamamladı. 1996 yılında Doçent ve 2001 yılında ProfesörDEVAMI

Oktay Öztürk, 7 Şubat 1951’de Kars Sarıkamış’ta doğdu. BabasI Mevlüt Bey, annesi Leman Hanım’dır. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da yaptı.  Ankara Yüksek Öğretmen Okulunu bitirdi. Öğretmen olarak göreve başladı. Bilahare Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik – Fizik Bölümünü ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. Oktay Öztürk, 19.DEVAMI

Orhan Ceylan, Erzurum – Horasan’da 1969 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini Pasinler’de (Hasankale) tamamladı. 1963 yılında Atatürk üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Özel bir bankada çalışmaktadır. Orhan Ceylan’ın yayımlanmış iki şiir kitabı bulunmaktadır. İsmini Yazıp Ateşe Verdim, Erzurum- 1991 Gün Batıran Dağlarda Ateş Avcılığı, İstanbul-1997 BibliyografyaDEVAMI

 Orhan Deligöz, 26 Ocak 1965’te Sarıkaya’da doğdu. Erzurum nüfusuna kayıtlıdır. Baba adı Dursun, anne adı Yıldız’dır.   Erzurum Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Ankara Üniversitesinde İktisat Tarihi alanında yüksek lisans yaptı. 1989’da Erzurum PTT Baş Müdürlüğünde memuriyete başladı. Yüzüncü Yıl ve Atatürk üniversitelerinde Öğretim Görevliliği, BölümDEVAMI

Osman Alihocagil, 1922 yılında Tortum’da doğdu. Babası Yusuf Efendi, annesi Refika Hanımdır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Bayburt ve Erzurum Hazine Avukatı olarak çalıştı. Serbest Avukatlık yaptı. Osman Alihocagil, XI. Dönem (27.10.1957 – 27.05.1960) Erzurum Milletvekili olarak seçildi. 1960 ihtilali sonucu yargılandı. (07.06.1964 -14.10.1973) II. Dönem Cumhuriyet Senatosu’na ErzurumDEVAMI

(1918-1997) Tabip -Şair Osman Arı, 1918 yılında Çamlıhemşin Mollaveyis köyünde doğdu. Ailesi Erzurum’a naklederek Caferiye Mahallesi nüfusuna kaydoldu. İlköğrenimini Tatbikat İlkokulunda, orta öğrenimini Erzurum Lisesinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini 1941 yılında bitirerek doktor oldu. İhtisasını tamamlayarak Erzurum Numune Hastanesi Dâhiliye Mütehassıslığına atandı. 1950- 1973 yılları arasında serbest hekimlik yaptı.DEVAMI

Halk arasında İmam Efendi lâkabıyla anılan Hafız Osman Bedreddin, 1858 (H.1274)’de Erzurum’un Abdurrahmanağa Mahallesinde doğdu. Babası  Seyyid Selman Sukuti, annesi Esma Hanımdır. (oğlu Ziyaettin “ UZ” soyadını almıştır). İlk eğitimini babasından almış ve dokuz yaşında hafız olmuştur. Erzurum medreselerinde  eğitimini tamamlamıştır. 1877 -1878 Osmanlı Rus savaşında (Doksanüç harbi) Aziziye TabyalarınınDEVAMI

Osman Demirci, 1927 yılında Erzurum / Ovacık Sırlı Köyü’nde doğdu. İlkokul mezunudur.  Hafızlığını köyünde tamamladı. Çeşitli hocalardan dini eğitim aldı. Erzurum’da imam ve vaiz olarak görev yaptı. 1970 yılında İstanbul Merkez Vaizliği’ne tayin edildi. Osman Demirci, XVI. Dönem (05.06.1977 – 12.09.1980)  Erzurum Milletvekili seçildi. Osman Demirci Hocaefendi, 19.08.2004 tarihinde vefatDEVAMI

Osman Elmalı, 04.11.1968 tarihinde Ilıca’da (Aziziye) doğdu. Babası Harun Efendidir. Erzurum İmam Hatip Lisesinden mezun olmuştur. Erzurum  Atatürk üniversitesi İlahiyat Fakültesi  Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünü 1992 yılında bitirmiş, ayni fakülte doktorasını tamamlayarak 2001 yılında Yrd. Doçent olmuştur.  Halen ayni bölümde Profesör olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Osman Elmalı’nın yayımlanmışDEVAMI

Osman Edip Somunoğlu, 1904 yılında Erzurum’da doğdu. Babası Mehmet Bey, annesi Zekiye Hanımdır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Tercan Hükümet Tabibi olarak göreve başlamış, Akçaabat, Gümüşhane, Denizli’de doktor olarak çalışmış, Eskişehir Sağlık Müdürü ve Trabzon Sağlık Müdürlüğü yapmıştır. Doktor O. Edip Somunoğlu,  1955-1960 devresinde Erzurum Belediye Başkanı seçildi.  II. DönemDEVAMI

Asıl adı Osman’dır. Erzurum Palandöken ilçesine ( daha önce Pasinler ilçesine) bağlı Güllü (Köyü) mahallesinde doğdu. Babası Halil Efendidir. Doğum tarihi nüfusda 1881 olarak kaydedilmişse de bizzat kendisinin kaleme aldığı hal tercümesinden bu tarihin 1862 olduğu anlaşılmaktadır. İki yaşında geçirdiği çiçek hastalığı sonucunda gözlerini kayıp etmiştir. Osman Kemâli Efendi, ErzurumDEVAMI

Osman Tevfik bey 1866’da Erzurum Yeğenağa mahallesinde doğdu. Ataları Olur İlçesine bağlı “Tavusker”den Erzurum’a gelen Zaim ailesidir. Dedesi Hocaoğullarından Hacı Ahmet Efendi, babası “Alyanak” lakaplı Hacı İsmail Efendi’dir. Babası, mallarının çokluğu ve zenginliğinden dolayı “Malyemez” diye de tanınıyordu. Ailenin soyadı  ALYANAK’tır. Osman Tevfik bey,  medrese ve rüştiye tahsilini bitirdikten sonraDEVAMI