Asıl adı Salih Abdulkadir Sabuncuoğlu’dur.  Erzurum Pasinler (Hasankale) ilçesinde 17 Aralık 1949 günü dünyaya geldi.  Annesi Naciye  hanım babası Mehmet beydir. Pasinler İbrahim Hakkı İlkokulu, Pasinler Ortaokulu, Gümüşhane Öğretmen Okulundan sonra Erzurum Kazım Karabekir Eğitim Enstitüsü – Sosyal Bilgiler Bölümünden mezun oldu. Antalya ve Erzurum’da öğretmenlik yaptı.  1976 yılında HürriyetDEVAMI

(ö.1759) Alim, Erzurum Müftüsü Kadızâde (Muhammed) Mehmed Efendi, İspir İlçesinde doğmuştur. Babası İspir Kadısı olduğundan babasına nispetle “KADIZÂDE” denmekle meşhur olmuştur. İspir’de büyüyüp yetiştiğinden “İSPİRΔ  diye anılır. Kadızâde Mehmed Efendi, ilk tahsilini İspir’de yaptıktan sonra Erzurum’a gelerek tahsilini tamamlamış ve icazet almıştır. İstanbul’a gitmiş, zamanın meşhur ulemasından Kazâbâd’lı Hoca’nın derslerineDEVAMI

Kamil AYDIN, Erzurum – 25.03.1963 tarihinde doğdu. Babası Kemal bey,annesi Zülfiye hanımdır. Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1985 yılında mezun oldu. Ayni bölümde araştırma görevlisi olarak işe başladı. Yüksek lisansını Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde tamamladı. İngiltere Warwick Üniversitesinde ikinci yüksek lisans ve doktorasını yaptı. 25.DEVAMI

Kamil Kılıç, 1948 yılında İspir İlçesi Elmalı Köyünde doğdu.  İlkokulu köyünde, Orta ve Lise tahsilini Erzurum’da tamamladı. 1975 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Kamil Kılıç 1975- 1994 yılları arasında çeşitli okullarda meslek dersleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği ve idarecilik yaptı. 1994-2004 yılları arasında Erzurum-İspir Maden KöprübaşıDEVAMI

Fatma Seher Erdem, 1888’de Erzurum Aşkale İlçesi Çay (Egemansur) köyünde doğdu.  Babası Yahya Efendi’dir. Ailesi ile birlikte İstanbul’a göç etmiş ve burada Yüzbaşı Suat Derviş Bey ile evlenmiştir. Bu evlilikten Mehmet isminde bir oğlu ve bir kızı olmuştur.  Balkan Savaşı’nda eşi şehit olmuş, kendisi eşinin elbiselerini giyerek bu savaşa iştirakDEVAMI

(1595 – ?) Şair Kâtibî, 1595 yılında Erzurum’da doğdu. Asıl adı Osman’dır. Yeniçeri şairlerinden olduğu tahmin edilmektedir. Kayıkçı Kul Mustafa ve Kuloğlu gibi Yeniçeri şairlerle arkadaş olduğunu bir şiirinde söylemektedir. Evliya Çelebi, Seyahatnâme’de  Kâtibî’den bahsetmekte ve onun çeleb katibi, yani Yeniçeriler’in acemi oğlanlar kâtipliği yaptığını, iyi saz çaldığını yazmaktadır. BunlardanDEVAMI

Kâzım Yurdalan, 1883 de Erzurum’un Çortan Mahallesinde doğdu. Babası 1293/1877 Aziziye Tabyası muharebelerinde Ruslarla savaşırken sol kolundan yaralanıp sakat kalmasına rağmen, mesleği olan saraçlığı en iyi yapan “Gazi Küçük Onbaşı” lakaplı  Mehmed Emin Efendi, annesi Münife Hanım’dır. Erzurum’da “Kazanasmaz” olarak tanınan aileye mensuptur. Kâzım Bey mahalle mektebini bitirdikten sonra AskeriDEVAMI

Kemal Bakır, 25.01.1979 tarihinde İspir’de doğdu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’nden 2001 yılında mezun oldu.  Sınıf öğretmeni olarak öğretmenlik yapıldı. 2006 yılında Atatürk Üniversitesi  K.K.Eğitim Fakültesi  Araştırma Görevlisi oldu.  A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2012 yılında doktorasını tamamladı. Dr. Kemal Bakır’ın yayımlanmış eseri;                                                                                                                    “Demokratik Eğitim, John Dewey`in Eğitim Felsefesi Üzerine”,DEVAMI

Kemalettin Kâmi Kamu, 15 Eylül 1901 yılında babasının Mal Müdürü görevi ile bulunduğu Bayburt’ta doğdu. Babası, Kılıçoğlu Osman Nuri Efendi’dir. Kemâlettin, bir yaşında Erzurum’a geldi, yedi yaşında özel hocalardan ders alarak Türkçe, Arapça ve Farsça’yı ilerletti. 1910’da dışardan sınava girerek Rüştiye birinci sınıfta öğrenim görme hakkı elde etti. Erzurum’da başladığıDEVAMI

Kenan Tuna, 1957 yılında Erzurum’da doğdu. Buca Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümünden mezun oldu. Devlet Halk Dansları Topluluğunda Erzurum Halk oyunları öğreticisi olarak görev yaptı. Kenan Tuna,  1981- 1985 yılları arasında müzik öğretmeni olarak görev yaptı. 1985 yılında halk müziği ses sanatçısı olarak TRT Erzurum Radyosuna girdi.  Kenan Tuna Erzurum BölgesineDEVAMI

(1835-1907) Halk Şairi Keşfi (asıl adı Mustafa), 1835 yılında Erzurum’un ilçesi olan Yusufeli’nin Zor (Esenkaya) köyünde doğdu.  Düzenli bir öğrenim görmedi. Nakşibendi ve Kadiri Tarikatlarına intisap etti. Tâhir ağa dergahının müdavimlerindendi. Kural ve kayıt tanımayan, derbeder yaşamayı seven bir kişiliğe sahipti. Onun için hiçbir işte çalışmadı. Dergahlarda yattı- kalktı veDEVAMI

(1845-1930) Tarikat Şeyhi Kolağası Şeyh Ali Rıza Efendi,  1845 yıllında Erzurum Habib Efendi Mahallesinde doğdu.   Gümrük Medresesinde Hacı Osman Efendinin derslerine devam etmiştir. Bilahare Askeri mekteplerde okuyarak orduya katılmış ve Erzurum’dan ayrılmıştır. Osmanlı İmparatorluğunun çeşitli beldelerinde subaylık görevini ifa etmiştir. Kadiri tarikatı Şettari kolunun Erzurum’daki temsilcisi olan Hacı Osman Efendi’yeDEVAMI

Koptagel İlgün, 1945 yılında Şenkaya’da doğdu, Babası Yusuf Efendi, annesi Hüsna Hanımdır. İlk ve orta eğitimini Şenkaya ve Erzurum’da tamamlamış, İstanbul Tıp Fakültesinden 1969 yılında mezun olmuştur. Erzurum’da 15 yıl iç hastalıkları uzmanı olarak görev yapmıştır.  1984 yılından itibaren İstanbul’da iç hastalıkları profesörü olarak çalışmaktadır. Koptagel İlgün’ün yayınlanmış eseri;  ToplumDEVAMI

Kullebi Akif Ağa, Şapka Hâdisesinde asılanlar arasında şehrin en ziyade tanınmış, mümtaz ve zengin şahsiyetiydi. 1866 yılında Erzurum’da doğdu. Babası bakırcı Şerif Efendi, annesi Salli Hanımdır.  Erzurum Tebriz Kapı semtinde tarihi eser olarak korunan konağı, varlıklı olduğunu göstermektedir.  Kullebi Akif Ağa canlı hayvan ticareti yapar.  Erzurum bölgesinden aldığı ve yaylalardaDEVAMI