Vahdet Nafiz Aksu, 1959 Erzurum doğumludur. İlk, Orta ve Liseyi Erzurum’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Vahdet Nafiz Aksu fakülte yıllarında gazeteciliğe başladı ve Erzurum’da yayımlanan gazetelerde makaleleri yayınlandı. Erzurum Belediyesi basın müşaviri olarak çalıştı. 1986 yılında Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü basın müşavirliğineDEVAMI

Vahdettin Başcı, 02.12.1952 tarihinde Erzurum’da doğdu.  İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1979 yılında mezun oldu. Atatürk Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde doktorasını 1989 yılında tamamlayarak Yrd. Doçent oldu. 1997 yılında doçent, 2002 yılında Din Felsefesi Ana Bilim dalında profesör oldu. Prof. Dr. Vahdettin Başcı’nınDEVAMI

Erzincan kapı semtinde Vani Efendi Mahallesindedir. Caminin hiçbir yerinde kitabe bulunmamaktadır. Camiyi Erzurum’da vâ’iz olarak tanınan ve H. 1072/M.1661yılında İstanbul’a Padişah hocası olarak giden Vani Mehmed Efendi yaptırmıştır. Halk arasında söylendiğine göre caminin minaresini “KELHACI” ismiyle anılan bir hayırsever tarafından yaptırılmış olduğundan (Kel Hacı Camii)de denilmektedir.Dam örtülü cami yıkılmış veDEVAMI

(ö.1096/1685) Âlim  Peygamber efendimizin ( Aleyhisselâm ) soyundan olup seyyiddir Aslen Van’ın Hoşab (Bugünkü Güzelsu) kasabasındandır Babası Vanî Bistâm Efendi’dir Van’da doğmuş olup, doğum târihi bilinmemektedir Babasından dolayı Vanî-zâde, kendisi Van’da doğduğu için de Vanî nisbetleri ile meşhûr oldu 1096 (m 12 Ekim 1685) senesinde Bursa yakınlarında Kestel köyünde vefâtDEVAMI

Vehbi Kocagüney, 1881 yılında doğdu. Babası Mustafa Ali Paşa, annesi Gülsüm Hanımdır. Harp Okulundan mezun olduktan sonra değişik birliklerde görev yapmıştır. 1.Dünya Savaşında çeşitli cephelerde savaşmıştır. 1942 yılında Tümgeneral rütbesi ile emekli oldu. Vehbi Kocagüney, VIII. Dönem (1946-1950) Erzurum Milletvekili seçildi. Hüseyin Vehbi Kocagüney 18.07.1970 tarihinde vefat etti. Yayımlanmış eserleri;DEVAMI

Veli Velioğlu, 05.02.1932 tarihinde Aziziye (Ilıca) İlçesine bağlı Sorkunlu (Ziravank) köyünde doğdu. Babası Ağa Efendi, annesi Nene Hanımdır. Yedi yaşında dayısı ve hocası Hacı Mustafa Necatüddin Efendi ile birlikte  Erzurum’a gelir. Hafızlık eğitimini ve  Arapça derslerini dayısı Hacı Mustafa Necatüddin (Dumlu) Efendiden alır.  Dayısının 1948 yılında Mekke’ye hicret etmesi üzerineDEVAMI

Erzurum Veyis Efendi Mahallesindedir. Caminin yapım tarihini gösterir bir kitabesi yoktur. Caminin vakfiyesi H.1113 M. 1701 tarihlidir. Caminin bu tarihte yapılmış olduğu kabul edilmektedir. Caminin içerisinde Hattat İzzet’in H.1278/M.1801 tarihli bir levhası vardır.   İ.H. Konyalı caminin adını “Veysi Efendi” olarak yazmıştır. Caminin duvarları taş malzeme ile yapılmıştır. Kare planlı dörtDEVAMI

Veysel Güllüce, 05.05.1963 tarihinde Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu.  Doktora çalışmalarını 1997 yılında tamamlayarak Yrd.Doç oldu. 2002 yılında doçent, 2007 yılında Tefsir Anabilim Dalında profesör oldu. Veysel Güllüce’nin yayımlanmış eserleri; Kur’an’da Ahiret İnancının Temelleri – 2001 Kur’an Işığında ReenkarnasyonDEVAMI