Erzurum Şeyhler Mahallesi, Şeyhler Camiinin batısındadır.Şeyhler Medresesinin bir adı da (DARU’S-SAFA) dır.Medresenin giriş kapısı doğu cephesindedir ve Şeyhler Camiine bakar. Bu giriş kapısının üstünde bulunan mermer kitabesinde; Müfti -el –enâm es-seyyid-il-Mevlâ hüv-eş- şeyh Mustafa, Tahsil-i ilme medrese yabdırdı  ba Sıdk-i safa. Muhkem bina kıldı bunu ALLAH için ol pür-vefa VahidleDEVAMI

Erzurum Kalesinin kuzey eteğinde Feyzullah Efendi Mahallesinde (Mirza Mehmet Mah.) bulunan Kurşunlu (Feyziye) Camiinin avlusundadır. Medresenin üzerinde kitabe yoktur.  Kurşunlu Camii ile birlikte H.1112 M.1700 yılında Şeyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi tarafından yaptırılmıştır. Kurşunlu Camii ile ortak bir avlu etrafında şekillenen medrese odaları, camiyi doğu yönden U şeklinde sarmakta, caminin doğuDEVAMI

Erzurum Murat Paşa Mahallesinde, Murat Paşa Camii’nin doğusunda ve bitişiğindedir. Ahmediye Medresesinin yapım yılını ve yaptıranını belirten kitabe giriş kapısının hemen üzerinde yer alır. 96 cm eninde ve 42 cm uzunluğundaki mermere devrinin nesih yazı üslubu ile üç satır halinde yazılan kitabenin birkaç kelimesi okunamamaktadır. Okunabilen kısmın yazılış şekli şöyledir;DEVAMI

Erzurum Tebriz Kapı semtinde, şehri çevreleyen dış surların doğu kısmına bitişik olarak inşa edilmiştir. Bu medrese kitaplarda ve bazı vesikalarda şu adlarla anılmıştır: HAND HATUN Medresesi, HANDE HATUN Medresesi, HATUNİYE Medresesi, ÇİFTE MİNARELİ Medrese. En yaygın ve kullanılan ismi ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE’ dir. İsmini Taç kapının iki tarafında bulunan minarelerdenDEVAMI

Şehrin orta kısmında, hâkim bir tepe üzerinde yer alan kale bir iç kale ile bunu çevreleyen dış kaleden meydana gelmektedir. Kale 415 – 422 yılları arasında Roma İmparatoru Theodosios tarafından yaptırılmıştır. Kale 502 ve 530 yıllarında Bizans imparatoru  Belisairos, 756 yılında Halife El Mansur Ebu Cafer tarafından onarılmıştır. Saltuklular tarafındanDEVAMI

Erzurum Cumhuriyet Caddesindedir.  Medresenin taç kapısı üzerinde bir satır halinde Arapça bir kitabe vardır. Kitabenin sağdaki ve soldaki kısımlarının uzunluğu 98 cm, ortadakinin 2,66 metredir. Kitabenin eni 48,5 santimetredir. Bu kitabeye göre medrese İlhanlı Sultanı Olcaytu’nun, babası Sultan Gazan ve annesi Bolugan Hatun adına H.710/M.1310 tarihinde Cemaleddin Hoca Yakut GazaniDEVAMI