(1918-1921 ve 1927-1928) Erzurum Belediye Başkanı Zakir (Gürbüz) Bey, Erzurum- 1887 doğumludur. Gençağazade Binbaşı Hacı Osman Efendinin oğludur. Erzurum Ulu Cami karşısında Ebu İshak Türbesi yanındaki hanede ikâmet etmiştir. Erzurum İdâdisi’nden mezundur. Milli Mücadele öncesindeki zor günlerde önemli hayır işlerinde bulunmuş, evleri dolaşarak halkı teşkilatlandırmaya çalışmış, kurtuluştan sonrada belediye başkanlığınaDEVAMI

Zehra TAŞKESENLİOĞLU BAN.  Erzurum – 1972 doğumlu olup,Babası Masar bey, annesi Saide hanımdır.  Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesinde İktisat, Bahçeşehir Üniversitesinde Avrupa Birliği İlişkileri alanında yüksek lisans çalışmalarını tamamladı.  Bölgesel kalkınma, göç ve göç yönetimi, enerji politikası alanında çok sayıda araştırma, rapor ve makalesi yayımlandı.DEVAMI

Zekâi Yaylalı, 1943 yılında Erzurum’da doğdu. Babası Nurettin Bey, annesi Meliha Hanımdır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Doktoru olarak göreve başladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde doktora sonrası Bakteriyoloji ve İntaniye Mütehassısı oldu. Erzurum Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesinde çalıştı. Zekâi Yaylalı XV. Dönem (14.10.1973-05.06.1977) ErzurumDEVAMI

Zeki Başar, 1913 yılında,  Horasan ilçesi Azap köyünde doğdu. Babası Hacı Gıyas Bey, annesi Şahver Hanımdır.  Zeki Başar küçük yaşta anne ve babasını kaybetmiş, amcasının gözetiminde, ağabeyleri ve ablaları tarafından büyütülmüştür. Rus işgalinde, ailesiyle birlikte Kayseri’ye gitmiş, dönüşte bir yıl kadar konakladıkları Sivas’ta ilk okula başlamıştır. Daha sonra, Azap köyündeDEVAMI

Zeki Ertugay, 21 Aralık 1947’de Aşkale’de doğdu. Babası Necmettin Bey, annesi Canpaşa Hanım’dır. Ankara Yüksek Öğretmen Okulunu ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdi. Doktorasını Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde 1986’da doçent, 1991’de profesör oldu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı olarakDEVAMI

Zekiye Çomaklı, 1954 yılında Erzurum- Aşkale İlçesinde doğdu.  Aşkale Lisesini bitirdi. Zekiye Çomaklı Erzurum’un ilk kadın Köşe Yazarı olarak 1980’den itibaren, Dobra-dobra başlığı  İle yerel Erzurum Gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır. Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği (ER-KADIN) Kurucu başkanıdır.  Zekiye Çomaklı’nın yayımlanmış eserleri: Duyguları Giyinmek (Şiir) Hatmigül (Şiir) Papatya Yağmurları (Şiir) İpek YolundaDEVAMI

Zerrin Köşklü, Erzurum’da doğdu. Babası Mümtaz Beydir.  Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden 1990 yılında mezun oldu. Ayni bölüme araştırma görevlisi olarak girdi. 2000 yılında doktorasını tamamladı ve 2001 yılında Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalında yardımcı doçent oldu. Yrd. Doç. Dr. Zerrin Köşklü’nün yayımlanmış eseri; “Yolların SularınDEVAMI

Erzurum Kavaflar Çarşısındadır. Zeynel Camii kapısının üstünde 35×60 santim boyutlarındaki mermer kitabesine  camii ilk defa Namıkzâde Hacı ZEYNELABİDİN tarafından yaptırılmıştır. Cami ismini ilk bânisinden almıştır. Camii çok harap olduğundan  Yazıcızâde İbrahim Paşa  H.1162/M.1748 tarihinde  yeniden  yaptırmıştır.  Cami kitabesi Erzurum Müftüsü şair Hazik Efendi tarafından kaleme alınmıştır.                                                        Kitabe metni şöyedir; ZihiDEVAMI

(h.1246/m.1830 – H.1304/m.1886) Zeynüddin Mustafa Cemâlî Efendi, H.1246/M.1830 yılında Erzurum’da doğdu. Berber İbrahim Ağa’nın oğludur. Halk arasında “Şaşı Hoca” ismi ile anılır. Küçük yaşta Ömer Fazıl Efendiden tahsile başlayarak çok iyi seviyede icazet (diploma) almıştır. Yirmi sene Ali Ağa Medresesinde ilim yaymıştır. Tüm fen ilimlerinde uzmandı. Bütün ömrünü tedris veDEVAMI

Zihni Orhon, 1883 yılında Erzurum’da doğdu. Babası Hacı Osman Efendi, annesi Miyese Hanımdır.   Erzincan Askeri Lisesini ve Harbiye’yi bitirerek Süvari Subayı oldu. I. Dünya Savaşında çeşitli cephelerde savaştı. , Osmanlı Meclis-i Meb’usan IV. Dönem Erzurum Mebusu olarak görev yaptı.   Zihni Orhon, I. Dönem (20.Nisan.1920) Erzurum Milletvekili seçilmiş, ancak 27.11.1920 tarihindeDEVAMI

(1874 – 1939) Mutasavvıf şair Asıl adı Abdulgani Oğuz olan mutasavvıf halk şairi, şiirlerinde “Zikri” mahlasını kullanmıştır. ZİKRİ,  Oltu ilçesine bağlı Çamlıbel (Narman/Ardos) köyünde doğmuştur. Mustafa Ağa’nın oğludur.  Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Ancak, bir şiirinde yer alan “ Doksandır tevellüt altmış bir yaşım” dizesinden hareketle H.1290/ M.1874DEVAMI

Zinnur Tiryaki, 28.05.1954 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, Orta, Lise ve Yüksek öğrenimini, Erzurum da tamamladı. 1978 yılında Aşkale Lisesi Edebiyat öğretmenliğine atandı. 1979-1983 yılları Erzurum Cumhuriyet Lisesi’nde Edebiyat öğretmenliği ve Müdür yardımcılığı,  1983 yılında Cumhuriyet Akşam Lisesi Müdürlüğüne getirildi.  Erzurum Şükrü Paşa İlköğretim Okulunda Türkçe Öğretmenliği görevini sürdürdü ve  2004DEVAMI

Asıl adı Abdülhamid Ziyaeddin olan Ziya Paşa, 1825 te İstanbul’da doğdu. Galata Gümrüğü’nde katiplik yapan Erzurum’un İspir ilçesi Kerap köyünden Ferideddin Efendi’nin oğludur. Annesi Itır hanımdır. Bayezit Rüşdiyesi’ni bitirdi. Özel derslerle Arapça ve Farsça öğrendi. Onsakiz yaşında Sadaret Mektub-i Kalemi’nde çalıştı . Buradaki kalem hayatı, Ziyâ ismiyle anılmasına sebeb olmuştur.DEVAMI

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, 1901 yılında Tortum İlçesinin Çamlıyamaç Köyünde doğdu. Asıl adı Ahmet Halil’dir. Fındıkoğulları ailesine mensup Halil Fahri Bey’in oğludur. Babası Halil Fahri Bey 1860 yılında Tortum Çamlıyamaç’ta doğmuş ve çeşitli bölgelerde kadılık yapmış ve 1916 yılında ölmüştür. Kadılığı esnasında ahlakı, dürüstlüğü ve dirayeti ile kendini şakilere bile sevdiripDEVAMI

(1878-1914) Müderris Ziyâeddin Efendi, 1878 yılında doğdu. Taşkesenli Şeyh Ahmed Efendinin büyük oğludur. Erzurum Caferiye Medresesinde okumaya başladı ve onyedi yaşında icazet aldı. Değişik medreselerde  müderrislik görevine başladı. Yirmi beş yaşında babası tarafından kendisine irşat izni verildi. Medreselerde okutulan bazı kitapların zor anlaşılan bölümlerine yazdığı şerh ve haşiyeleri kısa zamandaDEVAMI

Zübeyir Saltuklu (ilk soyadı Kars’dır),  10.02.1960 tarihinde Horasan’da doğdu.  Babası Aziz Efendidir.  Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünden 1984 yılında mezun oldu.  Doktorasını Selçuk üniversitesinde 1997 yılında tamamladı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünde Yrd. Doç. Dr. olarak çalışmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Zübeyir Saltuklu’nun yayımlanmışDEVAMI