Erzurum Yegenağa Mahallesinde, Köse Ömer Ağa Camiinin güneyindedir. Hamamın kitabesi olmadığından hangi tarihte ve kim tarafından yaptırıldığı kesin olarak bilinmemektedir. İ.H. Konyalı bu hamamın  Bakırcı Camii’nin (1133 H/ 1720 M) vakfı olduğunu , hamamın bir kısmını Bakırcı Hacı Mustafa, bir kısmını da Derviş Ağa’nın yaptırdığını belirtilmektedir. Hamam XVIII. yüzyılın ilkDEVAMI

Erzurum Tebriz Kapı semtinde, Narmanlı Mahallesinde Çifte Minareli Medresenin doğusunda bulunmaktadır. Kapısının üzerinde 40×50 cm ebadında talik hatla yazılan dört satırlık mermer kitabeye göre Cami H.1151/M.1738 yılında Narmanlı Hacı Yusuf Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. Kitabe metni şöyledir: Narmani Hacı Yusuf camii itdi bina Ola makbul-i Huda idüb gavs-ı Hur-i cinan.DEVAMI

Yahya Akdağ,  1936 yılında Erzurum ili İspir İlçesi Çakmaklı Köyünde doğdu. Babası Ahmet Efendi, annesi Hava Hanımdır. İlkokulu bitirdikten sonra hafızlık eğitimine başlamış ve hafızlığını tamamlayarak icazet almıştır. Medrese eğitimine devam etmiş ve Tivnikli Hacı Faruk Efendinin derslerine devam ederek eğitimini tamamlamıştır. Devlet görevine girmemiş ve ticaretle iştigal etmiştir. ErzurumDEVAMI

(Hoca Cemaleddin Yakut Kümbeti) Erzurum Yakutiye Medresesine bitişik olan kümbet, medresenin üzerindeki kitabeye göre 1310 yılında Sultan Olcaytu döneminde Hoca Cemalettin Yakut tarafından yaptırılmıştır.  Kümbet dıştan onikigen, içten silindirik planlı ve iki katlıdır. Kümbetin üzeri içten kubbe, dıştan konik külahla örtülmüştür. Türbe kare bir oturmalık üzerine yerleştirilmiştir. Onikigen gövdenin herDEVAMI

Yalçın Akatay, 1938 yılında Aşkale’de doğdu. Bar şiirini yazan Sadettin Akatay’ın oğludur.  Erzurum’da öğretmen okulunu bitirdi. Otuz yıl ilkokul öğretmenliğinden sonra emekli oldu.  Yalçın Akatay’ın yayımlanmış eserleri: Kim Utansın (şiir) Elif ile Efe (çocuk şiirleri) Fakirin Neyi Olmalı ( Araştırma) Bibliyografya Z.Çomaklı, Erzurum Aşkale İlçesi BelgeseliDEVAMI

(1895-1986) I. Dönem Milletvekili Yasin Haşimoğlu,20 Mayıs 1895 yılında Oltu’da doğdu.  Babası Tahir Bey, annesi  Hanife Hanımdır.  Haşim Bey’in torunudur. Dedesi Haşim bey 1853 Kırım savaşında kaybolan bir Türk mücahididir. Yusuf Ziya Bey’in küçük kardeşidir. Yasin Haşimoğlu, İlkokulu Rus işgali altında olan Oltu’da  Rus Okuluna girerek 1910’da bitirdi. Yüksek öğrenimDEVAMI

Yaşar Bayar, 1958 Yılında Erzurum’da doğdu. İlk, Orta ve Yükseköğrenimini Erzurum’da tamamladı. Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Okul Müdürlükleri yaptı. Erzurum Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yaptı. Halen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı ve BasınDEVAMI

Asıl adı Yaşar Yılmaz olan Reyhani,  1932 yılında Hasankale İlçesi Alvar köyünde doğdu. Babası Recep usta, annesi Yıldız hanımdır. Reyhani mahlasını Bayburtlu Hicranî vermiştir. 1960 yılında Yılmaz soyadını mahkeme kararıyle Reyhani olarak değiştirdi.  Reyhani, âşık tarzı şiirinin bütün dallarında ve türlerinde şiirler söylemiş, hikayeler anlatmıştır. Bütün şiirlerini hece ölçüsü ileDEVAMI

Yavuz Akpınar, 1947 yılında Ardahan’da doğdu. Babası Mehmet Cevat Bey, annesi İyase Hanımdır.  İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü 1969’da bitirdi. Ayni bölüme asistan olarak girdi. Modern Azerbaycan Edebiyatının kurucusu Mirza Feth Ali Ahundzade konulu doktora çalışmasını 1980 yılındaDEVAMI

Yavuz Aslan, 06.01.1964’de Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Fakültesini 1982 yılında bitirdi.  Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak girdi. 1990 yılında doktor, 1995 yılında yardımcı doçent, 2002 yılında doçent ve 2007 yılında profesörlüğe yükseldi. Prof. Dr. Yavuz Aslan’ın yayımlanmış eserleri; Türkiye Komünist Fırkası’nınDEVAMI

Yavuz Kızılçim, 06.01.1966’da Erzurum’da doğdu.  Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1989 yılında mezun oldu.  Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalında 2011 yılında doçent oldu. Yavuz Kızılçim’in yayımlanmış eseri;  “Toplumbilimsel eRoman Çözümlemesi: Louis Aragon ve Attila İlhan”, 2005-AnkaraDEVAMI

1827 – 1912 Mustafa Zihni Efendi, 1827 yılında Rize ili İkizdere İlçesi Cimil Bucağına bağlı Aşağı Köyde doğdu. Taşcıoğulları soyundandır. Beş yaşında dayısı “Fetvacı Hoca” denilen Hacı Mehmet Efendi ile Erzurum’a gelmiş, dayısının himayesinde büyüyerek tahsilini tamamlamıştır. Baba yüzü görmeden büyüdüğünü bilen arkadaşları ve komşuları “Fetvacının Yetimi” demeye başlamışlardır.  HayatıDEVAMI

Yılmaz Özbek, 01.03.1947’de Oltu ilçesinde doğdu.  Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Ayni bölümde araştırma görevlisi oldu. 1982 yılında doktorasını tamamladı, 1990 yılında A.Ü. Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında doçentliğe, 1994 yılında profesörlüğe yükseldi. Prof. Dr. Yılmaz Özbek’in yayımlanmış eserleri; Postmodernizm ve AlılmamaDEVAMI

Erzurum Yukarı Mumcu Mahallesindedir.  Camiin herhangi bir kitabesi yoktur. H.1065/M.1655 tarihli vakfiyesinden Hacı Süleyman isminde bir hayırseverin yaptırmış olduğu anlaşılmaktadır. Cami çok  sonra Timar tezkerecisi Ömer Efendi tamir ettirmiştir. Küçük olan camii kare planlıdır. Dört ahşap direkli ve tavanı ahşap örtülü, üstü çatı kaplamalıdır. Tavanın orta kısmı kırlangıç örtünün basitDEVAMI

Yunus Berkli, 20.01.1963’de Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Yardımcı Doçent görev yapmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Yunus Berkli’nin yayımlanmış eseri;  ““Türk Sanatında Avrasya Üslubunun Evreleri”,DEVAMI

Yunus Kaya, 1927 yılında Tortum ilçesi Yukarı Katıklı (Yukarı Ödük-Serdarlı) köyünde doğdu. Babası Karacaoğulları’ndan molla Zülküf efendi, annesi Saliha hanımdır. İlkokulu köyünde okudu. Yunus Kaya ,1951-1957 döneminde yedi yıl Erzurum Kurşunlu Medresesinde dönemin hocalarından ve Erzurum Müftüsü Muhammet Sadık Solakzade efendiden ders alarak icazetini (mezuniyet diploması) aldı. 1957 yılı sonundaDEVAMI

Yusuf Alper, 10 Mart 1956 tarihinde Horasan’ın Ardı köyünde doğdu.  İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1979’da mezun oldu. Bir süre pratisyen hekim olarak İzmir/Bayındır’da çalıştı. 1981 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümüne asistan olarak girdi, 1998’de profesör oldu. Ege üniversitesi Tıp Fakültesi PsikiyatriDEVAMI

Hacı Hafız Yusuf Esengün, 1909’da Erzurum’da doğdu. Babası Hafız Hüseyin Efendidir. Yusuf Esengün hafızlık icazatını aldıktan sonra 1927 yılında Şafiler Camiinde müezzin olarak göreve başlamıştır. 1935 yılında Lala Paşa Camii imam-hatipliğine tayin olmuş ve emekli olduğu 1982 yılına kadar bu camide görev yapmıştır. Hafızlığı çok kuvvetli olduğu için çevresinde demirDEVAMI

Yusuf Ziya Arpacık, 1 Mayıs 1958 yılında Erzurum’da doğdu. İstanbul Üniversitesi’nde Tarih ilmi tahsil ederken, sağ-sol hadiselerinden dolayı 13 Şubat 1978’de hapse düştü. Yusuf Ziya Arpacık, öğrenci affından faydalanarak İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden, 27 sene sonra, 2005 yılında mezun olmuştur. Yusuf Ziya Arpacık’ın yayımlanmış eserleri: BAŞEĞMEDİLER –  İstanbul 2004YOLBAŞI-Irak GerçeğiDEVAMI

Yusuf Ziya Bey, 1886 yılında Oltu’da doğdu. Babası Tahir Beydir.  Dedesi Haşim Bey 1853 Kırım savaşında kaybolmuştur. Yusuf Ziya ilk öğrenimini Rus esareti altında bulunan Oltu’daki Rus okulunda tamamladı. Bilahare Narman’da medrese eğitimi aldı. Yusuf Ziya Bey bir müddet Ruslara ücretli jandarma olarak görev yaptı. Kars İstinaf Mahkemesine üye oldu.DEVAMI