ABDULLAH EDİB

(1285/1870 – ö.-?)

Abdullah Edib Efendi, 1285 (1870) yılında Erzurum’da doğdu. Erzurum Müftüsü Cemalettin Ömer Fazıl Efendinin oğludur. Erzurum’da Sultaniye Medresesinde okudu.  İstanbul’a giderek Fatih’te eğitimini tamamlayarak icazet (diploma ) aldı.  1314(1898) yılında Bitlis Askeri Rüştiyesine Osmanlıca muallimi olarak atandı. 1319 senesinde Erzurum Askeri Rüştiye Mektebine tayin oldu. Abdullah Edib Efendi, birinci dönem Erzurum Milletvekili Mehmet Nusret (Som) Efendinin (Tarihçe-i Erzurum yazarı) kardeşidir.

Bibliyografya

M.S. Çöğenli – S. Bakırcı, Sakıp Efendi Kitabı

M.Nusret, Erzurum Tarihçesi

N.Okcu, A.Yılmaz vd. Sicill-i Ahvâl Defterlerine Göre Erzurumlu Memurlar (1879-1909)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir