ABDÜRRAZZAK ALİ EFENDİ

(d.1842 / ö.1907) Seyyid-Din bilgini

Abdürrazzak Ali Efendi, 1258 (M.1842) yılında Erzurum’da doğdu. Babası, Erzurum Nakibü’l-Eşrafından olup, seyyidlerden Gedâyizâde Muhammed Efendi’dir. Devrinin bilinen ilimlerini tahsil edip Solakzâde Ahmed Tevfik Efen­di’den icazet aldı. Abdürrazzak Ali Efendi, Erzurum Ahmediye Medresesi’nde ders okutmaya başla­dı ve baba­sının vefatından sonra Erzurum’un Nakîbü’l-Eşraflığı verildi. Daha sonra Sümbül Efendi Hazretleri’nin bir manevî işareti üzerine İstanbul’a gelip, onun özel hücresine yerleşti ve uzun yıllar boyunca bu hücrede ibadetle meşgul ol­du. Bilahare tekrar Erzurum’a dönen Seyyid Abdurrazzak Ali Efendi, 1325 (m.1907) yılında Erzurum’da vefat etti.

Abdürrezzak Ali Efendinin eserleri:

1-Helal ve Haram Risalesi,

2-Müsâvât-ı Aded-i Hurüfat,

3-Manzûme-i Nüfüs-ı Seb’a,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir