AHMET MÜMTAZ ERVERDİ

(1894-1938)
Erzurum Kongresi Tercan Delegesi

Namıkefendizade Ahmet Mümtaz Erverdi, 1894 yılında Erzurum Ayazpaşa Mahallesinde doğdu. Babası Namıkefendizade Cazim Efendi, annesi Dolmasayanlar’dan Afife hanımdır.

İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamlamıştır. İstanbul Hukuk Mektebi’ne devam ederken I.Cihan Savaşı’nın başlaması üzerine tahsilini yarım bırakmak zorunda kalmıştır.                         A. Mümtaz Erverdi, asker olarak Şam bölgesinde savaşırken İngilizlere esir düşmüş, Mondros Mütarekesi’nden sonra esaretten kurtularak Erzurum’a dönmüştür.

Cevat Dursunoğlu’nun dayısının oğlu olan Ahmet Mümtaz Erverdi, Vilayet-i Şarkiye-i Müdafaa-i Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi’nin ilk kurucularından olup ayni zamanda İdare Heyeti üyesidir. Erzurum Kongresi’ne Tercan Delegesi olarak katılmıştır. Kongre sonunda ilan edilen kongre beyannamesini imzalamıştır.

Ahmet Mümtaz Erverdi Erzurum Belediyesi Meclis üyeliği ve Erzurum Halkevi Başkanlığı yapmıştır. 2 Mart 1938’de 44 yaşındayken Erzurum’da vefat etmiş ve Erzurum Asri Mezarlığına defnedilmiştir.

Bibliyografi

F. Kırzıoğlu, Bütünüyle Erzurum Kongresi

S. Necati Güneri, Hatıra Defteri (Y.Hazırlayan Ali Birinci)

M. Taşyürek, Erzurum Kongresi ve I.BMM’de Erzurum Milletvekilleri

Y. Çil, Erzurum Kongresi’ne Katılan Delegeler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir