ANE HATUN TÜRBESİ

Erzurum Muratpaşa Mahallesinde, Muratpaşa Camii haziresi güney köşesinde, yol kenarındadır.

Türbenin kuzeydoğu ayağında 33 x 42 ebadındaki mermer kitabe şu şekildedir:

     Ah kim bu kızı MORAV Hanın – gitti bir narire’i hüsn idi şeha

     Cennete arz-i cemal etdikde – reşkedüp hıdmetin itti hûra

     Zumî der tarihini tiz öldü – Nâzeninim ANE HANIM hayfa (sene 1059)

Kitabeye göre burada ( IV. Sultan Mehmet zamanında)  H.1059, M.1649 yılında ölen Morav Hanın çok güzel ve nazlı kızı ANE HANIM medfundur.

Türbede biri büyük ikisi küçük olmak üzere üç mezar vardır. Büyük mezar Ane Hanım’a aittir.  Diğer iki küçük mezarın kitabeleri okunmaz hale geldiğinden, yatırların hüviyetlerinin tespitine imkan yoktur.

Osmanlı döneminin kare planlı ve baldeken denilen tarzda düzenlenmiş türbedir. Dört ayağın üzerine oturan bir kubbe ile kapatılmıştır. Ayaklar birbirlerine sivri kemerlerle bağlanmıştır. Dört tarafı açık olana türbe 3.38 x 3.38 m. ölçülerindedir. Kesme taş malzemeden yapılan türbenin zemini de taştır.  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir