AŞAĞI MUMCU CAMİİ

Camii, Mumcu caddesinin alt kısmında, kendi adını verdiği mahalle arasında yer alır. Caminin ilk yapılış tarihi, kim tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. XVIII. Yüzyıl yapısı olan camii düz toprak damlıydı. Aşağı Mumcu Camii tamamen harap halde iken yıktırılmış ve 1978-1980 yılları arasında orijinal temeller üzerine yeniden yapılmıştır. 

Dikdörtgen camii alanı, dört yandan iki kat pencere sırasıyla aydınlatılmış ve üzeri çatı ile örtülmüştür. Çatı sac kaplanarak koruma altına alınmıştır.

Camiin minaresi de orijinal yerinde, yerden 50 cm kadar yüksek eski mevcut koyu renkteki kesme taş temeli üzerine, kesme taştan klâsik formlarda yenilenmiştir.

Cami içerisinde eski yapıdan günümüze kalan tek eser mukarnas kavsaralı taş mihraptır.

Bibliyografya

İ.H.Konyalı, Erzurum Tarihi

H. Gündoğdu, Şehri Mübarek Erzurum

H.Yurttaş, H.Özkan, Z.Köşklü vd.  Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir