ÂSIM VASFİ MÜHÜRDAROĞLU

1891-1966 I.Dönem Erzurum Milletvekili

Âsım Vasfi Bey, 1891’de Erzurum’da doğdu. Babası Mühürzâde İsmail Hakkı Bey’dir. İlk ve Orta öğrenimini Erzurum Mülkiye İdadisi’nde tamamladı. Tahsiline devam etmek üzere İstanbul’a gitti. İstanbul’da ailesinin iştigal konusu olan hayvan ticareti işine devam etmiştir. İttihat ve Terakki hükümeti ile temasa geçerek, Ordu’nun iaşe ihtiyacını temin etmek üzere işe başlamıştır. Yeni kurulan Teşkilat-ı Mahsusa örgütünde özel görevlisi olarak topladığı Milis Kuvvetleriyle Doğu Cephesinde Ruslara karşı gerilla savaşı yapmıştır. 

Âsım Vasfı Bey, 1918’de İngilizlerin elinden kurtularak İstanbul’dan Ankara’ya gelmiş, Mustafa Kemal Paşa tarafından Erzurum Mebusluğuna aday olması teklif edildiğinden seçime katılmış, seçimi kazanarak 23.04.1920 tarihinde Erzurum Mebusu olmuştur.  23.04.1920 – 16.04.1923 I. Dönem, 01.11.1927 – 26.03.1931 III. Dönem, 04.05.1931- 23.10.1934 IV. Dönem Erzurum Mebusu olarak mecliste bulunmuştur.

Âsım Vasfi Mühürdaroğlu, Ankara’da 7 Ağustos 1966’da vefat etti ve Cebeci Asri Mezarlığına defnedildi.

Bibliyografya

M. Taşyürek, Erzurum Kongresi ve I.BMM’de Erzurum Milletvekilleri 

TBMM Milletvekili albümü  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir