BEKİR TOPDAĞI

(1905-1986) Mutasavvıf-yazar

Bekir Topdağı, 1905 yılında Tortum Bağbaşı (Haho) köyünde doğdu. Babası Hacı İbrahim Ağa, annesi Fadime Hanımdır. Ailesi muhacir olarak Çorum’a gitmiş ve Bekir Topdağı Çorum Rüşdiye Mektebinden mezun olmuştur.  Erzurum’a döndüğünde çeşitli hocalardan ders almış, dini ilimler tahsil etmiştir.

Hacı Bekir Topdağı, resmi bir görev almamış, fahri olarak Kasımpaşa ve Hacı Cuma Camilerinde vaizlik yapmış, zeki, âlim, faziletli, ilmi ile amil, tarikat ehli, hoş sohbet ve şakacı bir kişiliğe sahipti. Erzurum’da, seyyar kitapçılık yapardı.

Hacı Bekir Topdağı, 1986 yılında vefat etmiş ve Bağbaşı Köyü Taşmescit Mahallesi mezarlığına defnedilmiştir.

Eserleri;

Şehr-i Erzurum ve Çevresinde Medfun Mânâ Âleminin Defineleri’ni Takdim (Hazırlayan Ekrem Bakırcı) Cuma Namazı, Cenaze Namazı, 32 Farz, Müslümanlıkta Temizlik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir