BOYAHANE CAMİİ

Karaköse Mahallesi Cennet Çeşmesi karşısında bulunan camii, H.974/M.1566 tarihinde Erzurum Valisi Emin Paşa tarafından yaptırılan Boyahane Hamamının soyunmalık bölümünün M.1621 tarihinde tadil edilerek camii haline getirilmesiyle oluşmuştur.

Hamam kubbesi ile cami kubbesi arasına da minare yapılmıştır.

Caminin mihrabı üzerine yerleştirilmiş olan kitabede;       

Sâ’i hayrat-ül-vefiyyât İlyas Ağa

Bunu cami eyleyüp çekdi emek

Ba’de hazf harf-i aliyle dedi.

Payidar olsun binası haşre dek.

Sene 1030 Ali

Kitabenin anlamı:

Çok hayır işleyen İlyas Ağa, emek çekip burasını cami yaptı. Payidar olsun haşre kadar binası kaim olsun. (Kitabeyi yazan şair Ali’dir) 

Buna göre 1030 H.- 1621 M. yılında hamamın bir kısmını İLYAS AĞA isminde bir zat cami haline getirmiştir.

Caminin ana mekanını köşeden tromplara oturan büyük bir kubbe örtmektedir. Kubbenin üstünde üç yönlü üç adet pencere bulunmaktadır. Cami hamamın soyunmalık kısmından dönüştürüldüğü için dışa fazla açıklığı bulunmamaktadır. Ancak giriş kapısının önüne küçük ölçülerde kare planlı ve kubbe örtülü bir mekan eklenerek ön giriş oluşturulmuştur. Caminin mihrabı mukarnas kavsaralıdır. Nişin köşelerinde sütuncelere yer verilmiştir.

Boyahane Camii 365 kişilik bir cemaat kapasitesine sahiptir.

Bibliyografya

İ.H.Konyalı, Erzurum Tarihi

M.N. Som, Tarihçe-i Erzurum (Yayına hazırlayan A.Fidan)

H.Gündoğdu, Şehri Mübarek Erzurum (II. Bölüm)

H.Yurttaş, H.Özkan, Z.Köşklü vd.  Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir