CAZİM ABUŞOĞLU

(1865-1943)
(Erzurum Kongresi Van Delegesi)

Cazim Bey, Erzurum-1865 doğumludur. Erzurum Gümrük Mütevellisi Said Bey ile Aişe Hanımın oğludur. Ataları Yusufeli/Ersis’den Erzurum’a gelerek yerleşen “Hacı Abuşoğulları” dır.  Cazim bey İdadi ve Medrese tahsilini tamamladıktan sonra, imamlık ve muallimlik yaptı. Ayni zamanda Vilayet İdare Heyeti Azalığı görevinde de bulundu. Cazim Abuşoğlu, 3 Mart 1919’da kurulan Vilayet-i Şarkiye-i Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi kurucu üyelerindendir.

Erzurum Kongresi için Van’dan katılması gereken delegeler o günkü şartlarda, ulaşım imkânlarının yetersizliği ve yol emniyetinin olmaması sebebiyle Erzurum’a gelememişlerdir. Van Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Cemiyetinin Van Vilayetini temsilen iki delegenin Erzurum’dan seçilmesini istemesi üzerine, seçilen delegelerden birisi Cazim Bey’dir.

Cazim Bey,  Erzurum Kongresinin hazırlık aşamasında ve Kongre sırasında başarılı çalışmalarda bulunmuştur. Kongre sonunda ilan edilen “Kongre Beyannamesi’ni” imzalayan delegeler arasındadır.

Cazim Bey, Kâzım Karabekir Paşanın şehit çocuklarının meslek öğrenmeleri maksadı ile 1920 yılında kurdurduğu “Sanayi” mektebinde öğretmenlik, müdürlük görevinden 1925 yılında emekli oldu. Emekli olduktan sonra da Gümrük Camiinde İmamlık ve Hatiplik yaptı. Cazim Abuşoğlu, 23 Temmuz 1943 tarihinde vefat etti,  Erzurum Asri mezarlığına defnedildi.

Bibliyografya

M.Fahrettin Kırzıoğlu, Bütünüyle Erzurum Kongresi

C.Dursunoğlu, Milli Mücadelede Erzurum

Yücel Çil, Erzurum Kongresine Katılan Delegeler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir