CENNETZADE CAMİ

Camii Aşağı Yoncalık Mahallesi Taşambarlar karşısındadır. Camiin kitabesi yoktur. Vakıf kayıtlarında Karacehennem Camii olarak belirtilmektedir.  Bu Camii Erzurum Vakıflar Müdürlüğündeki kayda  göre 1200 H. Tarihlerinde (M.1785) İSMAİL Efendi tarafından yaptırılmıştır. İ.H.Konyalı Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğü Erzurum Evkafı fihrist defterinde 2327 numarada Cennetzade İsmail Efendinin Erzurum’da Erzincan kapısında yaptırdığı, Karacehennem demekle maruf camiine tâyin ettiği gelirlerin mufassal kaydını gördüğünü belirtmektedir.(Erzurum Tarihi s.199)

Camiin sağ ve sol duvarları moloz taşla, cephe duvarı muntazam kesme taşla yapılmıştır. Camiin üstünü tuğladan dondurma denilen sağır ve büyük bir kubbe örter. İçten tromplara oturan kubbe, dıştan iki kademeli kasnak üzerinde yer alır.  Son cemaat mahalli dört sütun üzerine yükselen üç kubbe ile örtülmüştür. Birbirine yuvarlak kemerlerle bağlanan sütunlar kaidesiz olup, kare sütun başlıkları basit mukarnaslıdır. Caminin giriş kapısı sivri kemerli alınlığa sahiptir. Kapı açıklığı yuvarlak basık kemerlidir ve iki yanında sütünceleri vardır.     Minare kesme taştan yapılmış kare kaidelidir. Minarenin gövdesi tuğla ile şerefe ve şerefe altı kesme taş malzeme ile yapılmıştır. Caminin mihrabı kesme taştan yapılmış olup mukarnas kavsaralıdır.

Cennetzade Camii Planı(R.H.Ünal)

Bibliyografya

İ.Hakkı Konyalı, Erzurum Tarihi

H.Gündoğdu,  Şehri Mübarek Erzurum, Belediye yayınları

H.Yurttaş, H.Özkan, Z.Köşklü, vd.  Yolların, Suların ve Sanatın Buluştuğu şehir Erzurum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir