EBU ALİ EL-KÂLİ

(901 – 967)

Asıl adı, Ebu Ali İsmail b. el –Kasım b.Ayzun b. Hârun b.İsa b. Muhammed’dir. Babasının ismi Kasım’dır. El- Kâli sıfatı ile şöhret kazanan yazar büyük İslam dilcilerindendir. Erzurum’da doğmuş ve ilk eğitimini Erzurum’da gördükten sonra Kâlikâlâ = Erzurum’dan bir gurupla, 915 de Halife el-Muktedir (908-932) zamanında Bağdat’a gitmiş, bundan dolayı ona El-Kali (şimdiki ifadeyle Erzurum’lu) denilmiştir.  Bağdat’da  şiir, edebiyat ve dil  bilimi üzerinde öğretim gördü.  939 yılında Magrip’e (İspanya) gitti. Halife III: Abdurrahman en-Nâsır’ın (912-961) hükümdarlığı zamanında Kurtuba’ya giderek Arap Dili ve Edebiyatı hocalığı yapmıştır. Ayni şehirde 967 yılında vefat etmiştir.  

Eserleri şunlardır:

“Kitâb el- amâli ve’l-nevâdir” (şiir ve tarihi olaylardan bahseder)

“Kitâb el-bâri fi garip el –hadis” (bu kitap değişik isimle Londra’da 1933’de neşredilmiştir)

“el-Emsal” (Ata sözlerini ihtiva eden bir kitâp’ dır)

Bibliyografi

Enver Konukçu, Selçuklulardan Cumhuriyete Erzurum- 1992 Ankara

N.Sami Okçu – T.Karabey, Şehri Mübarek Erzurum (Erzurum Belediyesi yayınları)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir