EBUBEKİR İSPİRİ

(d. ?-ö.1125/1713)

Ebubekir Efendi, İspir’de doğmuştur. Doğum tarihi bilinmemektedir. İspir’li olduğundan EBUBEKİR İSPİR’İ olarak anılmaktadır. Faziletli, şöhretli, şairlerden Müftü Mehmet Hazik Efendi’nin babasıdır.

İspir’den Karabağ’a(Azerbaycan) giderek burada tahsilini tamamlayıp, Erzurum’a geldiğinde Hatuniye Medresesine müderris olmuştur. Otuz sene müddetle bu medresede bir çok âlim yetiştirmiştir. Alimler arasında “Karabekir Efendi” namıyla şöhret bulmuştur.

Ebubekir İspiri Efendi çeşitli sahalara dair on kadar eser yazmış, ancak bu eserler 1244 (1828) senesinde Ruslar’ın Erzurum’u istilasın da gasp edilip götürülmüştür.

Ebubekir İspiri Efendi H.1125 M.1713 senesinde vefat etmiş, Erzincan Kapı mezarlığına defnedilmiştir.

Bibliyografi

M.Nusret, Tarihçe-i Erzurum

M.S. Okçu-T.Karabey, Şehri Mübarek Erzurum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir