ERATNALILAR (1335 – 1381)

Eratna Oğulları Sivas ve Erzincan yörelerine hâkimdiler ve 1335 -1381 yılları arasında saltanat sürmüşlerdir. İlhanlıların Anadolu Valisi Timurtaş Çobani’nin maiyetinde bulunmuşlar ve evlilik yoluyla akraba da olmuşlardır. Eretnalı Gıyas ed-Din Muhammed (1352 -1365 ) in Erzurum’a sahip olduğu anlaşılmaktadır. H. 761/ 1360 tarihli Erzurum’da kesilmiş parada bu hükümdarın adı zikredilmektedir. Keza Eretnalı Âlâ ed-Din Ali (l365-1380) de Erzurum’da hükümran olmuş ve 1365, 1367 tarihlerini taşıyan para kestirmiştir. Bu paralarda “Lâ İlâhe İllâllah, Muhammed Resûlullah” yazısının yanında dört halifenin isimleri zikrediliyor ve “Sultan el-Âzâm” ve “Âlâ ed-Dünya ve’d Din, Hallede Allah Melike-darb Erz-i Rum 767”  okunmaktadır.

Eratnalıların Pir Hüseyin’den sonra Erzincan Emirliğine Mutahharten (1379-1403) geçmişti. 1377 yılında Erzurum Valisi olarak Orduşah tayin edilmişti. Bir müddet sonra bu vali, Erzincan emiri Mutahharten’e yanaşarak, Eretna hâkimi Âlâ ed-Din Ali b. Muhammed b.Eretna’yı tanımadı. Böylece Erzurum’daki Eretna hâkimiyeti 1380’de nihayetlenmiş ve Mutahharten hâkimiyeti başlamıştır

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir