ERBABÎ

(1805-1885)

Asıl adı Hüseyin Çarki’dir.  Zamanının imkanları içerisinde iyi bir öğrenim görmüş, genç yaşta Kadiri tarikatına bağlanınca şeyhi kendisine Erbabi mahlasını vermiştir. 1805 yılında Erzurum/Ilıca- Karaz (Kahramanlar) köyünde doğdu. Dedesinin adı Veli, babasının Bekir’dir. Erzurum Caferiye mahallesinde ikamet etti.

Erbabi,1885 yılında Erzurum’da vefat etti. Mezarı üç kümbetler civarındadır. Hayattayken mezar taşı yapılmamasını vasiyet ettiğinden mezar taşı yoktur.

Erbâbî zamanın ilmini tahsil etmiş klâsik bir şairdir. Şiirlerini aruz ve hece vezniyle yazmıştır. Aruz vezni ile yazdığı şiirleri yazma bir divân halinde toplanmıştır. Musikiyle de ilgilenen şair, şiirlerini cura eşliğinde okumuştur.

Ey gönül izzetle koş devranın olsun Erzurum

Var yürü şimdengirü mihmânın olsun Erzurum.

Zevk-u şevke nâil ol günden güne ey cân u dil

Azm-i râhim aşk ile seyranın olsun Erzurum.

Ber  murâd ol git vatan-ı aslına Erbâbî er

Rütbe-i vâlâda nâm ve şânın olsun Erzurum

Bibliyografi

Z.Fahri Fındıkoğlu, (Aktaran A.Dinç) Erzurum Şairleri

H.A.Kasır, Erzurum Şairleri

M.Özarslan, Erzurum Âşık Geleneği

M.Çelik, Erzurum Kitabı

N.S.Okçu-T.Karabey, Şehri Mübarek Erzurum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir