ERZURUM KÜMBET, TÜRBE VE ZİYARET YERLERİ

Erzurum şehir merkezinde inşa edilmiş 21 türbe bulunmaktadır. Bunlardan 2’si kare, 5’i dikdörtgen, 2’si silindirik, 2’si sekizgen, 6’sı onikigen, 1’i çöğen gövdeli  ve 3’ü baldaken planda yapılmıştır. Aşağıda isimleri yapılış şekillerine göre sıralanan türbeler (Kümbetler) isimlerine göre ayrı ayrı maddeler halinde yazılmıştır.

KARE GÖVDELİ TÜRBELER
 • Hasani Basri Türbesi  (Hasani Basri Mahallesinde)
 • Üç Kümbetler Anonim Kümbet (Üç Kümbet içinde kare olan kümbet)
SİLİNDİRİK GÖVDELİ TÜRBELER
 • Cimcime Hatun Kümbeti (Cumhuriyet Caddesi Ulu cami karşısı)
 • Üç Kümbetler  Anonim Kümbet ( Üç kümbetler güneyinde bulunan)
SEKİZGEN GÖVDELİ TÜRBELER
 • Ahibaba Türbesi  (Narmanlı Mahallesi Dere sokak)
 • Emir Saltuk Kümbeti (Üç kümbetler içinde doğuda bulunan)
ONİKİGEN GÖVDELİ TÜRBELER
 • Çifte Minareli Medrese Kümbeti  (Çifte Minareli Medresenin güney ucunda)
 • Karanlık (Emir Sadrettin) Kümbeti ( Tahtacılar Cad. Dervişağa Camii karşısı)
 • Gümüşlü Kümbet ( Kars Kapısı, Asri Mezarlık karşısı)
 • Yakutiye (Hoca Cemalettin Yakut) Kümbeti (Cumhuriyet Caddesi)
 • Rabia Hatun (Rabia Ana) Türbesi ( Hasani Basri Mahallesinde)
 • Üç Kümbetler Anonim Kümbet ( Üç Kümbetler içinde)
ÇOKGEN GÖVDELİ TÜRBELER
 • Mehdi Abbas Türbesi  (Emir Şeyh Mahallesi)
DİKDÖRTGEN  TÜRBELER
 • Abdurrahman Gazi Türbesi (Palandöken)
 • Ebu İshak Kaziruni Türbesi  (Erzurum Kalesi Çifte Minareler Karşısı)
 • Emir Şeyh (Abbas Şeyh) Türbesi  (Emir Şeyh Mescidi bitişiği)
 • Habib Baba (Timurtaş Baba ) Türbesi  (Gürcü Kapı Semti Hacılar Hanı karşısı)
 • Külhancı Baba Türbesi  (Şeyhler Hamamı girişi)
BALDAKEN TÜRBELER
 • Ane Hatun Türbesi  (Murat Paşa Camii haziresi)
 • Derviş Ağa Türbesi ( Derviş Ağa Camii bahçesi)
 • Mahmut Paşa Türbesi ( Mahalle Başı 23 Temmuz İlköğretim Okulu yanı)

Erzurum’da yukarıda belirtilen kümbet ve  türbeler dışında, tespit edebildiğimiz ziyaret yerleri de  aşağıda sıralanmış birçoğu ayrı ayrı maddeler halinde yazılmıştır. Bu ziyaret yerleri ve adresleri şöyledir;

 1. Abdulfettah Enis Türbesi, Yeğenağa Mah. Rüştü Paşa İlkokulu yanı
 2. Ahi Baba Türbesi , Narmanlı Mahallesi Dere sokak 9 no.lu evin bahçesinde
 3. Ahmet Baba Türbesi,   Erzurum Kümbet Köyü
 4. Ağa Efendi Ziyareti, Erzurum Asri Mezarlık
 5. Çifte Kardeşler Ziyareti, Mahalle Başı, Kars Kapı Çifte Kardeşler Camii önü
 6. Ebu Güneş Ziyareti, Erzurum Asri Mezarlık
 7. Ebülfettah Enisi Ziyareti, Nenehatun Cad. Ziyaret Çıkmazı Sok.
 8. Ebülfeys Ziyareti, Erzurum Asri Mezarlık
 9. Hacı İbrahim Baba  Ziyareti, Hacı İbrahim Baba Camii avlusu
 10. Hacı Mehmed Baba Ziyareti, Esat Paşa Camii haziresi
 11. İsmail Sırrı Efendi Ziyareti, Y.Hasani Basri Mah. Çeşme Sok. 24 no.lu evin bahçesinde
 12. Karakullukçu Ziyareti, Ali Paşa Camii avlusu
 13. Kırklar Türbesi, Erzurum Kale Duvarı bitişiğinde
 14. Maksud (Ekinci ) Hoca, Erzurum Maksud Efendi (Sütevleri) Mahallesinde
 15. Mehi Hoca Türbesi, Mahmudiye Camii Karşısında 5 no.lu ev
 16. Pabuçlu Kadı Ziyareti, Erzurum Ulucami bitişiğinde
 17. Rasim Efendi Ziyareti, Erzurum Asri Mezarlık
 18. Recep Gazi Türbesi, Yukarı H.Basri Mah. Laçoğlu  Sokak 14 no.lu evin bodrumu
 19. Şeyh Osman Efendi Ziyareti, Esat Paşa Camii avlusu
 20. Öksürük Baba Ziyareti, Erzurum Mahalle Başı Çifte Kardeşler caddesi
 21. Vaiz Hacı Ahmet Ziyareti, Ali Paşa Camii avlusu
 22. Ahi Yusuf Ziyareti, Erzurum Tuzcu Köyü
 23. Haşi-i Zade Hacı Ali Efendi, Erzurum Tuzcu Köyü
 24. Hacı Ali Baba Ziyareti, Erzurum Tuzcu Köyü
 25. Kırklar İmamı Ziyareti, Erzurum Tuzcu Köyü
 26. Tapduk Emre Ziyareti, Erzurum Tuzcu Köyü
 27. Yunus Emre Ziyareti, Erzurum Tuzcu Köyü
 28. Ebu Zülal Ziyareti, Erzurum Konaklı Köyü
 29. Evliya Baba Ziyareti, Erzurum Güzelyurt (Tambura) Köyü
 30. Pir Ali Baba Ziyareti, Erzurum Tepeköy ile Tuzcu Köyü arasında
 31. Toparlak Baba Ziyareti, Erzurum Toparlak Köyü
 32. Umudum Baba Ziyareti, Erzurum Umudum Köyü Camii içinde
 33. Büyük Ziyaret, Erzurum-Dumlu Bucağı Şenyurt (Zağgi) Köyü Kargapazarı Dağında
 34. Çoban Dede Ziyareti, Erzurum Köse Mehmet Köyü dağında
 35. Dumlu Baba Ziyareti, Erzurum Güngörmez Köyü üzerinde Dumlu Dağındadır.
 36. Hacı Mevlüt Baba , Erzurum Yenişehir Semtinde Hacı Ahmet Baba Camii haziresindedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir