ERZURUMLU ZİHNİ

(1730?-1795?) Şair

Asıl adı Mustafa Zihni’dir. Erzurumludur. 18,yüzyılın ilk yarısında doğmuş olduğu tahmin edilmektedir. Zihni’nin hayatı hakkında bilinenler şiirlerinden çıkarılan malûmatlara dayanmaktadır. Şairin ölüm tarihini ve kaç yaşında öldüğü de kesin olarak bilinmemektedir. Zihni Divanını inceleyen Muhsin Macit “Divanın 1212 (1797)’de istinsah edilen elimizdeki nüshasının ketebe kaydındaki (el-merhûm, rahmetu’llâhi aleyh) ifadelerine bakılırsa şairin bu tarihte hayatta olmadığı anlaşılır. Şair,Hacı Mustafa Ağanın 1209 (1794-95) da yaptırdığı Kâğdarış Köprüsüne tarih düşürdüğüne göre bu tarihte hayatta olmalıdır. Dolayısıyla Mustafa Zihni’nin 1209 – 1212 süresi içinde öldüğü kesindir” demektedir.

Mustafa Zihni’nin Divânı’nda kaside, kıt’a, tahmis, gazel olarak yazılmış 374 şiir vardır.

TEVHÎD
Gelenler hep gider ammâ hüve’l-hayyun hüve’l-bâkî
Fenâya yüz tutar dünyâ hüve’l-hayyun hüve’l-bâkî

Tekevvün etdiği bi’l-cümle külliyât ü cüz’iyyât
Karâr üzre değil illâ hüve’l-hayyun hüve’l-bâkî

Abes zanneyleme bi’l-cümle tevhîd eyleyüp söyler
Lisân-ı hâl ile eşyâ hüve’l-hayyun hüve’l-bâkî

İlâhî Zihnî-i kemter-gedâya sen inâyet kıl
Dilinden gitmedi aslâ hüve’l-hayyun hüve’l-bâkî

Bibliyografya

Muhsin Macit, Erzurumlu Zihni Divanı – Erzurum 1996

H.A.Kasir, Erzurum Şairleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir