HACI CUMA CAMİİ

Erzurum Hacı Cuma Mahallesinde bulunmaktadır. Caminin üzerinde yapım kitabesi yoktur. Vakıflar Genel Müdürlüğü Erzurum Evkafı fihrist defterinin 1173 numarasında Hacı Cuma Camiinin vakıf tedavül kayıtları vardır. Bu kayıtlara göre camii H.1040/M.1630 yılında Karayazıcızâde Abdullah ibn-i Seyit Ahmed yaptırmıştır.

Caminin üst örtüsü düz ahşap tavan olup ahşap direkler üzerine kurulmuştur. Caminin girişi basık kemerlidir. Ahşap kapı kanatları bölgesel özellik yansıtır.  Mihrap mukarnas kavsaralı olup kesme taştan yapılmıştır. Kuzey batı köşede bulunan ahşap minaresi sacla kaplanmıştır.

Bibliyografya

İ.H. Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Erzurum Tarihi

H.Yurttaş,H.Özkan, Z.Köşklü vd. Suların  ve Sanatın Buluştuğu Şehir Erzurum, A.Ü. komisyon 2008

H.Gündoğdu, A.A.Bayhan, M.Arslan Sanat Tarihi Açısından Erzurum  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir