MUHAMMED ÇELİK (İHMAL İMAMI)

(1887 – 1966)

Muhammed Çelik, 1887 yılında İspir İlçesi Düzköy’de (Cenker) doğdu. Babası Hacı Hüseyin Efendidir. Babası ile birlikte Erzurum’a gelerek Gümrük Medresesinde öğretime başlamıştır. İlk eğitimini ayni medresede müderris olan babası Hacı Hüseyin efendiden almış, bilahare ayni yerde müderris olan amcası Hacı Recep Râci Efendi’den eğitimini tamamlamış, daha sonra ayni medresede şart koşulan ilimleri tamamlayarak 1323/1905 tarihinde icazet almıştır.

İlk görevine Hicri 1338 yılında Erzurum Ali Paşa Camiinde imam olarak başlamış,  H.1340 yılında (1922) Erzurum Merkez Vaizliğine getirilmiştir. Bu vazifesinin yanında İhmal Camii İmamlığıni da yürütmüştür. 1947 yılında Hac farizesini yerine getiren Hacı Hafız Muhammed Çelik hoca, imamların Diyanet İşleri kadrosuna alınmalarından dolayı Erzurum Müftülüğü kayıtlarında 1.5.1950 tarihinde İmam olarak göreve başladığı görülmektedir.

İhmal İmamı Muhammed Çelik hoca dini ilimler yanında bazı fen ilimlerinde de eğitim almış olduğundan, imamlık görevi yanında muvakkit (vakti tayin eden-zaman belirleyici) görevi verilmiş, Erzurum Müftülüğünün emri ile namaz vakitlerini ve Ramazan imsakiyesini belirlemeye başlamıştır. Vakitleri tespit işini yaparken, güneşin hareketlerini takipte irtifa cihazı kullanırdı. Bu cihaz ile hazırladığı imsakiyeyi dönemin Erzurum’unun en yüksek noktasındaki Esat Paşa Camii müezzinine verir, oda iftar vakti geldiğinde minarede bir lamba yakarak diğer cami müezzinlerine vakti haber verir ve ezan okumaya başlardı. 

İhmal İmamı Hacı Hafız Muhammed Çelik hoca bir aksiyon adamı olarak halkla kucaklaşmayı başaran, güzel ahlaka sahip, yumuşak huylu, söylediklerini hayatında uygulamayı kendisine rehber edinen, kimseyi kırmayan, karşılaştığı kişilerle selamlaşıp hal-hatır soran, herkesin sıkıntısını gidermeye çalışan bir kişiliye sahip olduğu için halk tarafından sevilir ve sayılırdı.

Hocaya hiç kimse ismi ile hitap etmeyip görev yaptığı caminin ismi ile bütünleştiğinden İHMAL İMAMI derlerdi.  İhmal İmamı Hacı Hafız Muhammed Çelik hoca 15 Ocak 1966 yılında vefat etti ve Erzurum Asri Mezarlığına defnedildi.

Bibliyografya

S.Bulut, Erzurum’da İz Bırakanlar

Ahmet Çelik, İspir-Pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir