HAFIZ HAMİT KİTAPÇIGİL

(1873-1931) Bestekâr

Hacı Hafız Hamit Efendi, 1873 yılında Erzurum’da doğdu. Babası Hafız Mehmet Efendi, annesi Fatma hanımdır. Medrese tahsili ile öğrenimini tamamlamış, Erzurum’un en güzel sesli hafızı olmuştur. Dedesi ve babası kitap alım satımı ile meşgul olmalarından ve şehrin en büyük kitaplığını meydana getirmelerinden dolayı aile “Kitapçızadeler” adıyla anılmaya başlamıştır.

1922’de Darülhulafe ve Darülhüffaz okullarında öğretmenlik yapan Hacı Hafız Hamit Efendi ayni zamanda Lalapaşa Camii imam hatibiydi.

Hamit Efendi ayni zamanda bestekârdı. Tekke ve tasavvuf müziğinde bazı yeni kalıplar meydana getirmiştir. “TATYAN”  o’nun meydana getirdiği yeni bir beste türüdür. Ahmet Hamdi Tanpınar Beş Şehir isimli eserinde bu konuya değinerek; “Hacı Hafız Hamid’in tatyan bestesi, Erzurum’lu Kâmi adında bir şairin şöyle böyle bir şiirinden birdenbire altın çizgilerin hendesesini fışkırtan acaip bir beste, Erzurum’un mahalli klasiğine en güzel örnektir.” demektedir.

Lalapaşa İmamı Hacı Hafız Hamit Efendi ( Kitapçıgil) 1931 yılında Erzurum’da vefat etmiştir.

Bibliyografya

Sebahattin Bulut, Erzurum’da İz Bırakanlar

A.H.Tanpınar, Beş Şehir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir