HALİDE NUSRET ZORLUTUNA

(1901-1984) Eğitimci Şair ve Yazar

Halide Nusret Zorlutuna, 1901’de İstanbul’da doğdu. Babası Erzurumlu Zorluoğullarından gazeteci Mehmet Selim, daha sonraki adı ile Avnullah Kâzımî Beydir. Bir gazeteci ve hürriyet savaşçısı olan Avnullah Kâzımî önce istibdat idaresinin, daha sonra 1908 yılında “Fedakaran-ı Millet Cemiyeti” adı altında bir siyasi parti kurup muhalefete geçtiği için İttihat ve Terakki’nin hışmına uğrayıp, ömrünün büyük bir kısmını sürgünde ve zindanda geçirir. Bir süre, siyasetten çekilmeyi kabul edip, Kerkük’e mutasarrıf tayin edilir. Orada çok değerli hizmetler görür. Ünlü gazeteci Süleyman Tevfik Özzorluoğlu ise Halide hanımın amcasıdır.

Halide Nusret,  Erenköy Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim gördü. 1924’te başladığı öğretmenlik görevini İstanbul, Edirne, Urfa, Kars ve Ankara gibi yurdun çeşitli yerlerindeki liselerde yıllarca sürdürdü.

Halide Nusret Zorlutuna,  başarılı öğretmenlik yıllarından sonra 1957 yılında emekliye ayrılmış, 1984’te Ankara’da vefat etmiştir,  Cebeci Mezarlığı’na defnedilmiştir. 

Halide Nusret şiir yazmaya mütareke yıllarında başladı. Kurtuluş Savaşı’nın etkisi ve heyecanıyla millî edebiyat akımına katıldı. Kadın duyarlılığıyla işlediği şiirlerinin yanı sıra hikâye, deneme, roman türlerinde de eserler verdi. Millî edebiyat akımı içinde değerlendirilen şiirlerinde hececi anlayışa bağlı kaldı. Şiir, hikâye ve düzyazıları Millî Mecmua, Aydabir, Çınaraltı, Hisar, Türk Kadını, Türk Edebiyatı, Ayşe ve Töre gibi dergilerde yayımlandı.

General Aziz Vecihi Zorlutuna ile evli olan Hâlide Nusrethanım, Ünlü romancılardan Emine Işınsu’nun annesi, Pınar Kür’ün de teyzesidir.

ERZURUM
Senden ayrı gurbet ilde yıllardır
Hasretini çekip durdum Erzurum.
Bir damla suyunda bin şifa vardır, Anayurdum, Baba yurdum Erzurum
Zorlu dedelerim kükrer sesinde,
Ninemin gülüşü gülen sesinde,
Tarihimin karanlık devresinde,
Hançerdin düşmana vurdun Erzurum.
Gönülde sevgisin, damarda kansın.
Çileli fedakâr aziz Vatansın.
Cümle güzel şehirlere sultansın.
Tahtını kalbime kurdun Erzurum.

Halide Nusret Zorlutuna’nın eserleri;

 Şiir

Geceden Taşan Dertler (1930)
Yayla Türküsü (1943)
Yurdumun Dört Bucağı (1950)
Ellerim Bomboş (1967)
Ağla bahar
Gel bahar
Git bahar

Roman
Küller (1921)
Sisli Geceler (1922)
Gül’ün Babası Kim (1933)
Aşk ve Zafer (1978)

Hikâye
Büyük Anne (1971)
Aydınlık Kapı (1974)
Benim Küçük Dostlarım (1948)

Hatıra
Bir Devrin Romanı, Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara, 1978

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir